Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

78/2024. (3. 25.) a Martonvásár, 1251/2 hrsz.-ú ingatlan megvásárlásáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

78/2024. (III.25.) határozata

a Martonvásár, 1251/2 hrsz.-ú ingatlan megvásárlásáról

 

1.)      Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az AK Ingatlan Ingatlanfejlesztő és Hasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság (Cégjegyzékszám: 07-09-004373, adószáma: 11450124-2-07, képviseli: Bakos Dániel ügyvezető) (a továbbiakban: Eladó) 1/1 tulajdonában lévő „kivett ipartelep” megnevezésű 1251 hrsz.-ú ingatlan 6949 m2 térmértékű részét (telekalakítást követően 1251/2 hrsz.- a vázrajz jelen határozat 1. melléklete) megvásárolja 72 500 000 Ft-os vételáron, azzal, hogy a vételár 1. részletét, 35 000 000 Ft-ot a 2024. évi költségvetés fejlesztési tartaléka terhére biztosítja, és felkéri a jegyzőt, hogy a 2025. és 2026. évi költségvetésbe tervezze be a fennmaradó vételárrészeket egyenlő arányban.

2.)      A Képviselő-testület az 1.) pontban foglaltak végrehajtása érdekében elfogadja jelen határozat 2. melléklete szerinti telekalakítással egybekötött adásvételi szerződést, és felhatalmazza a polgármestert, hogy azt, a melléklet szerinti alapvető tartalommal aláírja.

3.)      A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a jelen határozatban foglaltakkal összhangban, annak végrehajtásához kapcsolódó szükséges jognyilatkozatok megtételére és a hozzájuk kapcsolódó dokumentumok aláírására.

 

A határozat végrehajtásáért felelős:           polgármester, jegyző

A határozat végrehajtásának határideje: 2024. május 31.


 · Treka92 - 2024. március 25. 00:00 Nyomtatás