Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

79/2024. (3. 25.) a 093/12 és 093/56 kivett saját használatú utak megosztásáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

79/2024. (III.25.) határozata

a 093/12 és 093/56 kivett saját használatú utak megosztásáról

 

  1. Martonvásár Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 1/1 arányú tulajdonában lévő 093/12 és 093/56 „kivett saját használatú út” megnevezésű külterületi ingatlanok telekalakításával és a művelési ág változásával egyetért és azokat jóváhagyja a mellékelt változási vázrajz és az alábbiak szerint:
    1. 093/12 hrsz.-ú kivett saját használatú útból: 093/90 hrsz.-ú kivett közút
    2. 093/56 hrsz.-ú kivett saját használatú útból: 093/91 és 093/92 hrsz.-ú kivett közút.
  2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a jelen határozatban foglaltakkal összhangban, annak végrehajtásához kapcsolódó szükséges jognyilatkozatok megtételére és a hozzájuk kapcsolódó dokumentumok aláírására.
  3. A Képviselő-testület az Őszi utca és a Nyári utca elnevezésének tisztázása érdekében úgy határoz, hogy a telekalakítást követően
  1. 093/91 hrsz.-ú ingatlan elnevezését Őszi utcaként,
  2. 093/92 hrsz.-ú ingatlan elnevezését Nyári utcaként állapítja meg.

 

 

A határozat végrehajtásáért felelős:           polgármester, jegyző

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal