Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

65/2024. (2. 13.) Kevenet-Internet Kft.-vel kötött bérleti szerződés módosítás elfogadásáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

65/2024. (II.13.) határozata a

Kevenet-Internet Kft.-vel kötött bérleti szerződés módosítás elfogadásáról

 

1.)    Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja, hogy a közte, mint bérbeadó és a Hiteles Telekommunikációs Kft. (székhely: 8788 Sénye, Felsőhegy utca 1., adószám: 12214138-2-20, képviseli: Mikola Péter), mint bérlő között 2019. január 1. nappal létrejött bérleti szerződésben a  bérlő személyében 2024. január 1-jétől változás áll be, és a továbbiakban a bérlő a Kevenet-Internet Kft.(székhely: 8788 Sénye, Felsőhegy utca 1., cégjegyzékszám: 20-09-075013, adószám: 23821800-2-20, képviseli: Mikola Péter).

2.)    A Képviselő-testület jelen határozat 1.) pontjában szereplő Bérlővel kötött bérleti szerződés határozatlan idejűvé válását tudomásul veszi, elfogadja.

3.)    A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a jelen határozatban foglaltakkal összhangban, annak végrehajtásához kapcsolódó szükséges jognyilatkozatok megtételére és a hozzájuk kapcsolódó dokumentumok aláírására.

 

A határozat végrehajtásáért felelős:           polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal