Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

69/2024. (2. 13.) az X /l., X/2., X/3., X/4., X/5. jelű, Martonvásár és agglomerációja szennyvízelvezető és tisztító rendszer (21-04659-1-004-01-14) víziközmű rendszer 2024-2038. évi Gördülő Fejles

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

69/2024. (II. 13.) határozata

az X /l.,  X/2.,  X/3., X/4.,  X/5. jelű,

Martonvásár és agglomerációja szennyvízelvezető és tisztító rendszer (21-04659-1-004-01-14) víziközmű rendszer 2024-2038. évi Gördülő Fejlesztési Tervének módosításáról

 

  1. Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a X /l.,  X/2.,  X/3., X/4.,  X/5. jelű,  Martonvásár  és  agglomerációja  szennyvízelvezető  és  tisztító  rendszer  (21-04659-1-004-01-14) víziközmű  rendszer 2024-2038. évi Gördülő Fejlesztési Terv (a továbbiakban: GFT)  felújítási és pótlási tervét a határozat 1. melléklete szerint módosításokkal elfogadja.
  2. A Képviselő-testület megállapítja, hogy a X /l.,  X/2.,  X/3., X/4.,  X/5. jelű,  Martonvásár  és  agglomerációja  szennyvízelvezető  és  tisztító  rendszer  (21-04659-1-004-01-14) víziközmű  rendszer 2024-2038. évi GFT 1.) pont szerinti módosítása a területrendezési tervvel, és a vízgyűjtő-gazdálkodási terv településünket érintő részével összhangban van.
  3. A Képviselő-testület a X /l., X/2., X/3., X/4.,  X/5. jelű,  Martonvásár  és  agglomerációja  szennyvízelvezető  és  tisztító  rendszer (21-04659-1-004-01-14) víziközmű rendszer 2024-2038. évi GFT-vel 1.) pontja szerinti módosításával kapcsolatban – az érintett résztulajdonos önkormányzatok képviselő-testületeinek jelen határozattal összhangban történő nyilatkozata esetén – akként nyilatkozik, hogy Tordas, Gyúró, Ráckeresztúr Községek és Martonvásár Város Önkormányzatai résztulajdonosok a 2024. évi viziközmű felújítási, pótlási és beruházási munkáira a korábbi évek során felhalmozott viziközmű fejlesztésre fordítandó, illetve a 2024. évre rendelkezésre álló bérleti díjból befolyó – külön nyilatkozataikban megjelölt, őket érintően elégséges összegű - anyagi forrással rendelkeznek, melyet nyilatkozataik szerint a 2011. évi CCIX. törvény 18. §-a alapján elkülönített számlán kezelnek.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: Gucsek István alpolgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

 

/upload/files/24_ET_20240213_GFT_m%C3%B3d_mell%C3%A9klet.xlsx