Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

71/2024. (3. 25.) a napirendi pontokról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

71/2024. (III.25.) határozata

a napirendi pontokról

 

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:

 

Napirendi pontok:

 

1. napirend

01 ET

Beszámoló az egészségügyi alapellátás 2023. évi alakulásáról

2. napirend

02 ET

Javaslat a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

3. napirend

 

03 ET

Javaslat a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítására

4. napirend

04 ET

Javaslat a Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2024. évi közbeszerzési tervének elfogadására

5. napirend

05 ET

Javaslat a 2021-2022. évi beruházási, felújítási, karbantartási, tárgyi eszköz beszerzési koncepció lezárására, és a 2024. évi beruházási, felújítási koncepció elfogadására

6. napirend

06 ET

Javaslat a Helyi Építési Szabályzat módosítására

7. napirend

07 ET

Javaslat ingatlan vásárlására

8. napirend

08 ET

Javaslat a 093/12 (Erdőhát, Kuti András utca) és 093/56 (Erdőhát, Nyári utca és Őszi utca) önkormányzati tulajdonú saját használatú utak megosztására

9. napirend

09 ET

Javaslat egyes bérleti szerződés módosítások elfogadására

10. napirend

10 ET

Javaslat a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatással összefüggésben a közszolgáltató által készített költségelszámolás elfogadására

11. napirend

11 ET

Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról és a bölcsődei ellátásról, valamint azok térítési díjáról szóló 17/2021. (VII. 07.) önkormányzati rendelet módosítására

12. napirend

12 ET

Javaslat közétkeztetési szerződés meghosszabbítására

13. napirend

13 ET

Javaslat iskolaátszervezések támogatására

14. napirend

14 ET

Javaslat támogatás nyújtására a Martonvásárért Alapítvány nyertes LEADER projektjének előfinanszírozására

15. napirend

15 ET

Beszámoló a Martonvásári Tehetséggondozó Alapítvány részére az önkormányzat által 2023. évben nyújtott egyedi támogatás felhasználásáról

16. napirend

16 ET

Javaslat a Martonvásári Kulturális Egyesület részére nyújtott támogatás szakmai, pénzügyi beszámolójának elfogadására

17. napirend

17 ET

Beszámoló az önkormányzat 2023. évi nemzetközi kapcsolatairól

18. napirend

18 ET

Beszámoló az önkormányzati alapítványok 2023. évi működéséről

19. napirend

19 ET

Beszámoló a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás és a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2023. évi tevékenységéről

20. napirend

20 ET

Beszámoló a testület határozatainak végrehajtásáról, tájékoztató pályázatokról, beruházásokról, peres ügyekről, az önkormányzat aktuális pénzügyi helyzetéről, az adóbevételek állásáról, a polgármester szabadságáról

21. napirend

 

Egyebek

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal