Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

74/2024. (3. 25.) a Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2024. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

74/2024. (III.25.) határozata

a Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft.

2024. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról

 

 

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

  1. a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 42. § (1) bekezdésében foglaltaknak eleget téve a Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2024. évi közbeszerzési tervét a határozat melléklete szerint elfogadja,
  2. felkéri az ügyvezetőt, hogy a közbeszerzési terv kihirdetéséről gondoskodjon.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: a) pont - polgármester, b) pont - ügyvezető

A határozat végrehajtásának határideje: 2024. december 31.

 

74/2024. (III.25.) határozat melléklete:

 

Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft.

KÖZBESZERZÉSI TERV

2024. év

 

közbeszerzés tárgya

közbeszerzés tervezett mennyisége

irányadó eljárási rend

tervezett eljárás fajtája

eljárás megindításának tervezett időpontja

a szerződés teljesítésének várható időpontja

 

A) Építési beruházások

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B) Árubeszerzések

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C) Szolgáltatás megrendelések

 

 

 

 

 

1. Földgáz energia beszerzése az önkormányzat és az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság felhasználási helyei számára.

12 felhasználási hely (11 felhasználási hely 20 m3/h alatti felhasználási mennyiség)

nemzeti

nyílt

2024. II. né

2025. október 1.

2. Villamos energia beszerzése az önkormányzat és az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság felhasználási helyei számára.

20 felhasználási hely

nemzeti

nyílt

2024. II. né

2025. december 31.

                 

 

Martonvásár, 2024. március ….

 

 

                                 ……………………..                                                                     …………………..

                                          Ügyvezető                                                                            Tulajdonosi képviselő