Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

a napirendi pontokról
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
a Martonvásár, Béke utca 18. szám alatti ingatlan cseréjéről, a 1068/2 hrsz.-ú földrészlet megvásárlásáról és a 1068/3 hrsz.-ú területhez kapcsolódó elővásárlási jogról történő lemondásról
az önkormányzat és intézményei 2023. évi összesített közbeszerzési tervének módosításáról
a Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. javadalmazási szabályzatának módosításáról
a Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2023. évi üzleti tervének módosításáról
Martonvásár Város településszerkezeti tervének megállapításáról szóló 191/2014. (XI.25.) Kt. számú határozat módosításáról
a Martonvásár, 1069/3 hrsz.-ú terület értékesítéséről szóló pályázati kiírás elbírálásáról, valamint adásvételi szerződés megkötéséről
Martonvásár 182/4 és 182/6 hrsz.-ú ingatlanokon lévő visszavásárlási jog törlésére vonatkozó kérelem elbírálásáról
üzlet működtetéséhez szükséges parkolók biztosítása érdekében településfejlesztési megállapodás módosításáról
a helyi választási bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról
a napirendi pontokról
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
a Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Martonvásári Tagintézménye felvételi körzetéről
a Martonvásári Beethoven Általános Iskola felvételi körzetéről
vízmű kút területének megszerzése érdekében településfejlesztési megállapodás módosításának elfogadásáról
üzlet működtetéséhez szükséges parkolók biztosítása érdekében településfejlesztési megállapodás megkötéséről
a határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról
Martonvásár város környezeti állapotáról szóló 2023. évi beszámoló elfogadásáról
a Nyilas Misi Program folytatásáról és további tehetséges mezőkölpényi tanulók támogatásáról
a Mezőkölpényi Református Egyházközség részére 2022/2023. évben nyújtott önkormányzati vissza nem térítendő támogatás elszámolásának elfogadásáról
az óvodavezető bérrendezéséről
Gucsek István alpolgármester célfeladatainak módosításáról
Gucsek István alpolgármester úr érintettségéről
Horváth Bálint alpolgármester célfeladatainak módosításáról
Horváth Bálint alpolgármester úr érintettségéről
Dr. Szabó Tibor polgármester célfeladatainak módosításáról
Dr. Szabó Tibor polgármester úr érintettségéről
cafetéria juttatások kiegészítéséről
a Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. javadalmazási szabályzatának módosításáról
az I/10 jelű Martonvásár ivóvíz-szolgáltató rendszer rövid-, közép- és hosszú távú fejlesztési terve, a 2024-2038. évi Gördülő Fejlesztési Terve
az X /l., X/2., X/3., X/4., X/5. jelű, Martonvásár és agglomerációja szennyvízelvezető és tisztító rendszer (21-04659-1-004-01-14) víziközmű rendszer 2024-2038. évi Gördülő Fejlesztési Tervéről
a Martonvásár, Brunszvik út 1/A alatt lévő Egészségház épületében helyiség bérleti szerződés módosításának elfogadásáról
a BERCZI-DENT Kft.-vel Martonvásár II. fogorvosi körzetének ellátására kötött feladat-ellátási szerződésről
a BERCZI-DENT Kft.-vel Martonvásár I. fogorvosi körzetének ellátására kötött feladat-ellátási szerződésről
a köznevelési intézményeket érintő vagyonkezelési szerződés és használati megállapodás elfogadásáról
a 2462 Martonvásár, Deák Ferenc utca 3. szám alatti ingatlan (650/2 hrsz.) használatba adásáról
a védőnői feladatellátáshoz kapcsolódó költségfelosztási megállapodás elfogadásáról
Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2023. I. féléves szakmai és pénzügyi tevékenységéről szóló beszámolójáról
Martonvásár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének első félévi teljesítéséről
Martonvásár Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023.(II.15.) önkormányzati rendeletének II. módosításáról
a napirendi pontokról
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási szerződés megkötésére
a helyi közösségi közlekedés menetrendjének módosításáról
a Településrendezési Eszközök egyszerűsített eljárással történő módosítása véleményezési szakaszának lezárásáról
a Településrendezési Eszközök egyszerűsített eljárással történő módosításával kapcsolatos környezeti vizsgálatról
„Csapadékvíz elvezetési és kapcsolódó útépítési munkák” tárgyú vállalkozási szerződés keretében megvalósítandó munkákkal kapcsolatos pótmunkákról
a napirendi pontokról
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
a napirendi pontról
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
„Földgáz energia beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárást lezáró döntésről
„Villamos energia beszerzése 2024” tárgyú közbeszerzési eljárást lezáró döntésről
a napirendi pontokról
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
a Képviselő-testület SZMSZ-e egyes kormányzati funkciókat tartalmazó 1. függelékének módosításáról
a Martonvásár, Budai út 4. szám (1062 hrsz.) alatti ingatlant érintő szerződés jóváhagyására
egyes útfelújítások elvégzése körében kötendő településfejlesztési megállapodás megkötéséről
a napirendi pontokról
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
„Martonvásár Civil Közösségéért” kitüntetés odaítéléséről
„Év Fiatal Példaképe kitüntetés odaítéléséről
„Martonvásár Szolgálatában„ kitüntetés odaítéléséről
„Martonvásár Sportjáért„ kitüntetés odaítéléséről
„Martonvásár Jólétéért„ kitüntetés odaítéléséről
a határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról
„Martonvásár Kultúrájáért„ kitüntetés odaítéléséről
„Martonvásár Jövő Nemzedékéért„ kitüntetés odaítéléséről
„Pro Urbe – Martonvásár Városáért” cím odaítéléséről
„Martonvásár díszpolgára” posztumusz cím odaítéléséről
a napirendi pontról
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
a Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. keretein belül működő Martonvásári Városi Könyvtár nyári zárva tartásáról
az Embertársainkért Alapítvány kérelmének támogatására
a Martonvásári Kertbarát Egyesület részére nyújtott 2022. évi önkormányzati támogatás elszámolásának elfogadásáról
a határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról
Gucsek István alpolgármester 2023. I. féléves munkájának értékeléséről
Gucsek István alpolgármester úr érintettségéről
Horváth Bálint alpolgármester 2023. I. féléves munkájának értékeléséről
Horváth Bálint alpolgármester úr érintettségéről
Dr. Szabó Tibor polgármester 2023. I. féléves munkájának értékeléséről
Dr. Szabó Tibor polgármester úr érintettségéről
a Martonvásár, Brunszvik út 1/A alatt lévő Egészségház épületében helyiség további bérléséről és az ahhoz kapcsolódó helyiségbérleti szerződés elfogadásáról
közszolgáltatási szerződések módosításáról
Pályázat benyújtásáról a ’Helyi fejlesztések támogatása’ címmel kiírt LEADER felhívásra
a védőnői feladatok átadás-átvételéhez kapcsolódó egyes döntések meghozataláról
Martonvásár Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023.(II.15.) önkormányzati rendeletének I. módosításáról
a napirendi pontokról
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
bizottsági taggal szemben kezdeményezett méltatlansági eljárásról
„Kiemelkedő iskolai tehetség” díj odaítéléséről
„Kiemelkedő iskolai tehetség” díj odaítéléséről
„Kiemelkedő iskolai tehetség” díj odaítéléséről
a napirendi pontról
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
az orosz-ukrán háború egyéves évfordulójáról szóló 5/2023. (III. 31.) OGY határozattal való egyetértésről
a határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról
az Értéktár Bizottság 2022. évi munkájáról szóló beszámolóról