Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság ügyvezetőjének jogviszonyával kapcsolatos döntésekről
Martonvásár Város Önkormányzatának és költségvetési szervei 2020. évre vonatkozó belső ellenőrzési tervének módosításáról
az Úszónemzet program helyszín kijelölésére vonatkozó javaslatról
a Tündérkert ’97 Kft.-vel „Történeti kert rehabilitáció Martonvásár” c. közbeszerzési eljárásban kötött vállalkozási szerződés módosításáról
az Apha-vet Kft.-vel kötött vállalkozási szerződés módosításáról
a képviselők 2020. évi munkájáról készült beszámoló elfogadásáról
a közterületi térfigyelő rendszerről szóló 28/2019. (XII.18.) önkormányzati rendelet 1. függelékének módosításáról
Gucsek István alpolgármester 2020. évi, az önkormányzati cégek átalakításhoz kapcsolódó célfeladatainak értékeléséről
Gucsek István alpolgármester 2020. II. féléves munkájának értékeléséről
Horváth Bálint alpolgármester 2020. évi, az önkormányzati cégek átalakításhoz kapcsolódó célfeladatainak értékeléséről
Horváth Bálint alpolgármester 2020. II. féléves munkájának értékeléséről
a Martonvásári Polgármesteri Hivatal közszolgálati tisztviselőinek jogviszonyával összefüggő egyes kérdésekről
a Martonvásári Polgármesteri Hivatal 2020. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
a 2020. évi rendezvényterv kiegészítéséről
az F-Építő Generál Zrt.-vel „Térségi Szolgáltatóház kivitelezése” tárgyában közbeszerzési eljárásban kötött vállalkozási szerződés módosításáról
határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról
Martonvásár város környezeti állapotáról szóló 2020. évi beszámoló elfogadásáról
Martonvásár Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának módosításáról
a Martonvásári Sport Klub támogatásáról
a Településrendezési Eszközök teljes eljárással történő módosításával kapcsolatos környezeti vizsgálatról és véleményezési szakasz lezárásáról
a Településrendezési Eszközök teljes eljárással történő módosításának véleményezési szakaszában tett módosítások elfogadásáról
2021. évi finanszírozási és keretszerződések elfogadásáról
Martonvásár Város Önkormányzata 2021. évi belső ellenőrzési tervéről
közmeghallgatás tartásáról
a Képviselő-testület 2021. évi Munkatervéről
az iskolatej program folytatásáról
a helyi tömegközlekedés ellátásáról
egyes önkormányzati ár- és díjtételek felülvizsgálatáról
a mezőőri járulék felülvizsgálatáról
az adórendeletek felülvizsgálatáról, az adómértékek módosításának szükségességéről
a helyi adórendelettel kapcsolatos kormányhivatali javaslatról
Martonvásár Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének háromnegyedéves teljesítéséről
Martonvásár Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.26.) önkormányzati rendeletének IV. módosításáról
a Fejérvíz Zrt. rendkívüli közgyűlésén szavazatok leadásáról
................. törvényes képviselő ................. nevű szociálisan rászoruló, jól tanuló általános/középiskolai diák pályázatának elbírálásáról
............... törvényes képviselő .................. nevű szociálisan rászoruló, jól tanuló általános/középiskolai diák pályázatának elbírálásáról
............... törvényes képviselő ................ nevű szociálisan rászoruló, jól tanuló általános/középiskolai diák pályázatának elbírálásáról
................. törvényes képviselő ............... nevű szociálisan rászoruló, jól tanuló általános/középiskolai diák pályázatának elbírálásáról
................. törvényes képviselő ................ nevű szociálisan rászoruló, jól tanuló általános/középiskolai diák pályázatának elbírálásáról
................. törvényes képviselő ................ nevű szociálisan rászoruló, jól tanuló általános/középiskolai diák pályázatának elbírálásáról
................. törvényes képviselő ................. nevű szociálisan rászoruló, jól tanuló általános/középiskolai diák pályázatának elbírálásáról
.............. törvényes képviselő .............. nevű szociálisan rászoruló, jól tanuló általános/középiskolai diák pályázatának elbírálásáról
............... törvényes képviselő .............. nevű szociálisan rászoruló, jól tanuló általános/középiskolai diák pályázatának elbírálásáról
............. törvényes képviselő ............. nevű szociálisan rászoruló, jól tanuló általános/középiskolai diák pályázatának elbírálásáról
............ törvényes képviselő ................ nevű szociálisan rászoruló, jól tanuló általános/középiskolai diák pályázatának elbírálásáról
.......... törvényes képviselő ............. nevű szociálisan rászoruló, jól tanuló általános/középiskolai diák pályázatának elbírálásáról
.............. törvényes képviselő ............. nevű szociálisan rászoruló, jól tanuló általános/középiskolai diák pályázatának elbírálásáról
............. törvényes képviselő .............. nevű szociálisan rászoruló, jól tanuló általános/középiskolai diák pályázatának elbírálásáról
............ törvényes képviselő ............... nevű szociálisan rászoruló, jól tanuló általános/középiskolai diák pályázatának elbírálásáról
............. törvényes képviselő ............. nevű szociálisan rászoruló, jól tanuló általános/középiskolai diák pályázatának elbírálásáról
............ törvényes képviselő ............ nevű szociálisan rászoruló, jól tanuló általános/középiskolai diák pályázatának elbírálásáról
.......... törvényes képviselő ................. nevű szociálisan rászoruló, jól tanuló általános/középiskolai diák pályázatának elbírálásáról
.................. törvényes képviselő ............. nevű szociálisan rászoruló, jól tanuló általános/középiskolai diák pályázatának elbírálásáról
................... törvényes képviselő ...............nevű szociálisan rászoruló, jól tanuló általános/középiskolai diák pályázatának elbírálásáról
............... törvényes képviselő ............... nevű szociálisan rászoruló, jól tanuló általános/középiskolai diák pályázatának elbírálásáról
............... törvényes képviselő ................. nevű szociálisan rászoruló, jól tanuló általános/középiskolai diák pályázatának elbírálásáról
............... törvényes képviselő ............... nevű szociálisan rászoruló, jól tanuló általános/középiskolai diák pályázatának elbírálásáról
.............. törvényes képviselő ................ nevű szociálisan rászoruló, jól tanuló általános/középiskolai diák pályázatának elbírálásáról
............. törvényes képviselő ................ nevű szociálisan rászoruló, jól tanuló általános/középiskolai diák pályázatának elbírálásáról
........... törvényes képviselő .............. nevű szociálisan rászoruló, jól tanuló általános/középiskolai diák pályázatának elbírálásáról
............... törvényes képviselő .............. nevű szociálisan rászoruló, jól tanuló általános/középiskolai diák pályázatának elbírálásáról
............ törvényes képviselő ............... nevű szociálisan rászoruló, jól tanuló általános/középiskolai diák pályázatának elbírálásáról
............ törvényes képviselő .............. nevű szociálisan rászoruló, jól tanuló általános/középiskolai diák pályázatának elbírálásáról
............ törvényes képviselő ................ nevű szociálisan rászoruló, jól tanuló általános/középiskolai diák pályázatának elbírálásáról
.............. törvényes képviselő ............... nevű szociálisan rászoruló, jól tanuló általános/középiskolai diák pályázatának elbírálásáról
............ törvényes képviselő ................ nevű szociálisan rászoruló, jól tanuló általános/középiskolai diák pályázatának elbírálásáról
............. törvényes képviselő .............. nevű szociálisan rászoruló, jól tanuló általános/középiskolai diák pályázatának elbírálásáról
Kovácsné Palócz Marianna törvényes képviselő Kovács Emese Gyöngyvér nevű, a Martonvásári Alapfokú Művészeti Iskolában alapfokú művészeti oktatásban részesülő, legfeljebb 18 éves korú, szociálisan rászoruló gyermek pályázatának elbírálásáról
........... törvényes képviselő ............. nevű, a Martonvásári Alapfokú Művészeti Iskolában alapfokú művészeti oktatásban részesülő, legfeljebb 18 éves korú, szociálisan rászoruló gyermek pályázatának elbírálásáról
......... törvényes képviselő ............... nevű, a Martonvásári Alapfokú Művészeti Iskolában alapfokú művészeti oktatásban részesülő, legfeljebb 18 éves korú, szociálisan rászoruló gyermek pályázatának elbírálásáról
a Brunszvik Teréz Óvoda nyári zárva tartásáról és a következő nevelési évre vonatkozó beiratkozás időpontjáról
a Brunszvik Teréz Óvoda Házirendjének módosításáról
a Brunszvik Teréz Óvoda 2020/2021-es nevelési évre vonatkozó munkatervének véleményezéséről
a Brunszvik Teréz Óvoda 2019/2020. nevelési évéről szóló beszámoló jóváhagyásáról
a kialakuló Martonvásár, 220/1 hrsz. (korábbi hrsz.: 220) alatti ingatlan művelési ágának megváltoztatásáról
a veszélyhelyzet idején alkalmazandó egyes intézkedések második üteméről
az Embertársainkért Alapítvány kérelmének támogatásáról
„Földgáz energia közbeszerzési eljárás lefolytatása egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználási helyek számára” önkormányzati csoportos közbeszerzéshez történő csatlakozásról
nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási szerződés megkötésére
illegális hulladéklerakók felszámolását célzó 2020. évi BM pályázat benyújtásáról
a napirendi pontokról
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
a "Városüzemeltetési telephely kialakítása" tárgyú közbeszerzési eljárást lezáró döntésről
a napirendi pontokról
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
bizottsági taggal szemben kezdeményezett méltatlansági eljárásról
képviselővel szemben kezdeményezett méltatlansági eljárásról
Varga Ferenc képviselő érintettségéről
a napirendi pontokról
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
Gucsek István alpolgármester 2020. évi, az önkormányzati cégek átalakításhoz kapcsolódó célfeladatairól
Gucsek István alpolgármester érintettségéről
Horváth Bálint alpolgármester 2020. évi, az önkormányzati cégek átalakításhoz kapcsolódó célfeladatairól
Horváth Bálint alpolgármester érintettségéről
a Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Martonvásári Tagintézménye felvételi körzetéről
a Martonvásári Beethoven Általános Iskola felvételi körzetéről
az egészségügyi alapellátás 2019. évi alakulásáról szóló beszámoló elfogadásáról
a Forum Martini Polgárőr Egyesület kérelmének támogatásáról
a Forum Martini Polgárőr Egyesület részére nyújtott önkormányzati támogatások elszámolásának elfogadásáról