Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

a 2021.-2022. évi beruházási, felújítási, karbantartási, tárgyi eszköz beszerzési koncepció (tartalékok terhére vállalt kötelezettségek) lezárására
kötöttvevős ingatlanértékesítési pályázat kiírásáról, településfejlesztési megállapodás megkötéséről vízgazdálkodási terület megszerzése érdekében
megállapodás módosításáról fogorvosi rendelőhelyiség bérlésére
a BERCZI-DENT Kft.-vel Martonvásár II. fogorvosi körzet ellátására kötött feladat-ellátási szerződésről
a BERCZI-DENT Kft.-vel Martonvásár I. fogorvosi körzetének ellátására kötött feladat-ellátási szerződésről
a Fenntartható Városfejlesztési Stratégia elfogadásáról
Martonvásár Város Önkormányzata 2023. évi Költségvetési Koncepciójának elfogadásáról
a napirendi pontról
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
víziközmű műtárgyak, valamint ingatlan önkormányzati tulajdonba vételéről
a Martonvásár, 693 hrsz.-ú ingatlant érintően Dr. Jellinek Kingával kötött bérleti szerződés módosításáról
a Martonvásár 1220/3 hrsz.-ú ingatlanon történő helyszín bérléséhez kapcsolódó bérleti díj módosításáról
a képviselők 2022. évi munkájáról készült beszámoló elfogadásáról
Martonvásár Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálatáról
„Földgáz energia beszerzése” (20 m3 alatti kapacitást lekötő intézményekre)" tárgyú közbeszerzési eljárást lezáró döntésről
hőszivattyú beszerzési eljárás lezárásáról
a Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. keretein belül működő Brunszvik-Beethoven Közösségi Ház, a Martonvásári Városi Könyvtár és a Martonvásári Óvodatörténeti Gyűjtemény 2023. évi rendezvénytervéről, valamint az önkormányzat hivatalos ünnepségeiről
a Képviselő-testület 2023. évi Munkatervéről
2023. évi közmeghallgatás tartásáról
a napirendi pontokról
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
„Gáz beszerzése Martonvásáron” (20 m3 feletti kapacitást lekötő intézményekre)" tárgyú közbeszerzési eljárást lezáró döntésről
a határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról
a Martonvásári Polgármesteri Hivatal közszolgálati tisztviselőinek jogviszonyával összefüggő egyes kérdésekről
Horváth Bálint alpolgármester tárgyévi munkájának értékeléséről
Gucsek István alpolgármester tárgyévi munkájának értékeléséről
Dr. Szabó Tibor polgármester tárgyévi munkájának értékeléséről
Horváth Bálint alpolgármester idegennyelv-tudási pótlékának megállapításáról
Dr. Szabó Tibor polgármester úr érintettségéről
Gucsek István alpolgármester úr érintettségéről
Horváth Bálint alpolgármester úr érintettségéről
közétkeztetési szolgáltatási szerződés módosításáról
a Martonvásári Kertbarát Egyesület kérelmének és az Orbán szobor felállításának támogatásáról
a Szent László Völgye Lovas Egyesület támogatásáról
Varga Ferenc képviselő úr érintettségéről
a Martonvásár, 1243/F hrsz.-ú ingatlant érintően Toporán Miklósnéval kötött bérleti szerződés újra megkötéséről
az iskolatej program folytatásáról
a helyi tömegközlekedés ellátásáról
egyes önkormányzati ár- és díjtételek felülvizsgálatáról
a múzeumi belépődíjakról
a temetői díjak felülvizsgálatáról
a Fejér Megyei Kormányhivatal települési szilárd hulladék gyűjtéséről és elszállításáról szóló 11/2016. (VII.13.) önkormányzati rendelettel kapcsolatban tett javaslatának megtárgyalásáról
a helyi adóztatásáról szóló 2022. évi beszámoló elfogadásáról
Martonvásár Város Önkormányzata 2023. évi belső ellenőrzési tervéről
Martonvásár Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022.(II.16.) önkormányzati rendeletének III. módosításáról
a napirendi pontról
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
képviselővel szemben kezdeményezett méltatlansági eljárásról
Nemes József képviselő érintettségéről
a napirendi pontokról
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
Martonvásár közigazgatási területén közvilágítás részleges korszerűsítéséről
a Rákóczi Szövetség részére 2022. évben nyújtott önkormányzati támogatás elszámolásának elfogadásáról
közétkeztetési szolgáltatási szerződés módosításáról
Martonvásár, (jelenleg 1238 hrsz. összevonása mellett kialakuló) 1240/2, 1240/4 és 1240/13 hrsz.-ú terület megvásárlásáról szóló pályázati kiírás elbírálásáról, valamint adásvételi szerződés megkötéséről
a ráckeresztúri szennyvíztelep bővítésével összefüggő telekalakítások pénzügyi elszámolásáról, nyilvántartási érték meghatározásáról, valamint a szennyvíztisztító telep kapacitásbővítése folytán a bekötési darabszámok módosításáról
az Önkormányzati tulajdonú épületeken napelemes rendszerek elhelyezéséről, bővítéséről
projektmegvalósítási szerződések elfogadásáról
fenntartói és támogatói keretszerződés módosításának elfogadásáról
a Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. alapító okiratának módosításáról
a Településszerkezeti Terv módosításáról
2023. évi likviditási hitel felvételéről
a napirendi pontról
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
a „Külterületi utak felújítása Martonvásár-Tordas” tárgyú közbeszerzési eljárás elbírálásáról
Martonvásár Város egészségügyi alapellátásáról szóló 4/2015. (IV. 1.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló rendelettervezet felülvizsgálatának előkészítéséről
fogorvosi praxis megosztásáról
a napirendi pontról
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
a Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. keretein belül működő Brunszvik-Beethoven Közösségi Ház, a Martonvásári Városi Könyvtár és a Martonvásári Óvodatörténeti Gyűjtemény nyitva tartásának módosításáról
a Martonvásár, Budai út járda felújítási munkáihoz kapcsolódó gépjárműbehajtók pótmunkában történő felújításához szükséges szerződésmódosításról
a határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról
a Martonvásári Polgármesteri Hivatal munka- és ügyfélfogadási rendjéről
Martonvásár város környezeti állapotáról szóló 2022. évi beszámoló elfogadásáról
energiavásárlási szerződések megkötésére történő felhatalmazásról
a "Villamos energia vásárlása Martonvásáron" tárgyú közbeszerzési eljárást lezáró döntésről
a gyepmesteri szolgáltatás árainak módosításáról
a Martonvásár 172/5 hrsz.-ú ingatlanon történő üzemeltetésről és az ingatlanhoz kapcsolódó együttműködési megállapodás elfogadásáról
a Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. alapító okiratának módosításáról
a Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti tervének módosításáról
Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2022. I. féléves szakmai és pénzügyi tevékenységéről szóló beszámolójáról
Martonvásár Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének első félévi teljesítéséről
Martonvásár Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022.(II.16.) önkormányzati rendeletének II. módosításáról
a napirendi pontról
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
I/10 jelű Martonvásár ivóvíz-szolgáltató rendszer elnevezésű víziközmű rendszerre vonatkozó vagyon átadásáról
bizottsági taggal szemben kezdeményezett méltatlansági eljárásról
a napirendi pontokról
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
a Településrendezési Eszközök tárgyalásos eljárással történő módosítása véleményezési szakaszának lezárásáról
a Településrendezési Eszközök tárgyalásos eljárással történő módosításával kapcsolatos környezeti vizsgálatról
az Embertársainkért Alapítvány kérelmének támogatására
a Martonvásári Polgári Összefogás Egyesület részére nyújtott 2022. évi önkormányzati támogatás elszámolásának elfogadásáról
a mezőkölpényi tehetséges tanulók a 2022/2023-as tanévben történő támogatásáról
a Mezőkölpényi Református Egyházközség részére a „Nyilas Misi Programhoz” nyújtott támogatás szakmai, pénzügyi utolsó részbeszámoló és végelszámolás elfogadásáról
a Martonvásári Fúvószenei Egyesület kérelmének támogatására a 2022. évi Nemzetközi Fúvószenekari Találkozóra történő kiutazással kapcsolatban
a Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Martonvásári Tagintézménye felvételi körzetéről
a Martonvásári Beethoven Általános Iskola felvételi körzetéről
a Martonvásár, belterület 1244/C helyrajzi számú ingatlan megvásárlásáról