Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

a Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítvány részére 2017. évben nyújtott önkormányzati vissza nem térítendő támogatás elszámolásának elfogadásáról
Bicske Város Önkormányzata részére 2016. évben nyújtott önkormányzati vissza nem térítendő támogatás elszámolásának elfogadásáról
Javaslat a 39M Lövész Egyesület beszámolójának elfogadására az önkormányzat által 2016. évben nyújtott visszatérítendő támogatás felhasználásáról
a Mezőkölpényi Református Egyházközség részére 2016. évben nyújtott önkormányzati vissza nem térítendő támogatás elszámolásának elfogadásáról
a Martonvásári Kézilabda Sportegyesület részére 2017. évben nyújtott önkormányzati vissza nem térítendő támogatás elszámolásának elfogadásáról
a Völgy Vidék Vidékfejlesztési Közösség Közhasznú Egyesületnek az önkormányzat által 2017. évben nyújtott célzott, visszatérítendő támogatás elszámolásának elfogadásáról
a Martonvásári Római Katolikus Plébánia részére 2017. évben nyújtott önkormányzati vissza nem térítendő támogatás elszámolásának elfogadásáról
a MartonSport Nonprofit Kft. 2017. évi közszolgáltatási tevékenységéről készült beszámolóról
a Martongazda Nonprofit Kft. üzemetetésében lévő, önkormányzati tulajdonú ingatlanok állapotáról, valamint az önkormányzati energiafelhasználás 2017. évi alakulásáról szóló beszámoló elfogadásáról
a Martonvásári Beethoven Általános Iskola 2018/2019. tanévre vonatkozó felvételi körzetéről
szerződés megkötéséről foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás biztosítására
gyermekétkeztetési szerződés módosításáról
az önkormányzat által 2017. évben nyújtott szociális- és ösztöndíjpályázatokról szóló beszámoló elfogadásáról
a Településrendezési Terv teljes eljárással történő módosításáról
az önkormányzat és költségvetési szervei 2018. évi összesített közbeszerzési tervének elfogadásáról
Martonvásár Város Önkormányzata 2018. évi költségvetési rendeletének előkészítéséről
az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítására
a napirendi pontokról
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
a jegyzőkönyvvezető személyéről
Martonvásár Város Önkormányzata 2018. évi költségvetési koncepciójának elfogadására
a napirendi pontokról
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
a jegyzőkönyvvezető személyéről
HÉSZ módosításával, településképi arculati kézikönyv elkészítésével és egyéb hozzá tartozó feladatokkal kapcsolatos megbízási szerződés megkötéséről szóló 225/2017. (XI. 7.) határozat visszavonásáról és szerződéskötési felhatalmazásról
a Brunszvik Teréz Óvoda Továbbképzési Programjának meghatározásáról
a BBK Központ keretein belül működő könyvtárral kapcsolatos fenntartói nyilatkozattételről
a polgármester II. féléves munkájának értékeléséről
a polgármester érintettségéről
képviselők 2017. évi munkájáról készült beszámoló elfogadásáról
megállapodás megkötéséről az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó iskola-egészségügyi feladatok ellátására a Martonvásári Beethoven Általános Iskolával
megállapodás megkötéséről az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó iskola-egészségügyi feladatok ellátására a Brunszvik Teréz Óvodával
megállapodás megkötéséről az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó iskola-egészségügyi feladatok ellátására a Martonvásár Város közigazgatási területén található köznevelési intézmények vonatkozásában
az önkormányzat ASP rendszerhez történő csatlakozásáról
a Martonvásár 0216/4 helyrajzi számú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásának kéréséről szóló 230/2017. (XI. 7.) határozat módosításáról
a Martonvásár 0212 helyrajzi számú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásának kéréséről szóló 229/2017. (XI. 7.) határozat módosításáról
a Martonvásár 0172/2 helyrajzi számú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásának kéréséről szóló 227/2017. (XI. 7.) határozat módosításáról
a Martonvásár 0172/2 helyrajzi számú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásának kéréséről szóló 227/2017. (XI. 7.) határozat módosításáról
a 2451 Ercsi, Madách Imre u. 1. 3029 hrsz-ú beépített terület értékesítésére kiírt pályázat elbírálásáról, valamint a hozzá kapcsolódó adásvételi szerződés megkötéséről
a Martonvásári Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatásáról
a napirendi pontokról
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
a jegyzőkönyvvezető személyéről
a települési adó bevezetéséről
Martonvásár, 053/20,054/4, és 211/2 hrsz. alatti ingatlanok értékesítésére kiírt pályázat benyújtásáról
a Martonvásári Kulturális Egyesület részére falinaptár ajándékozásáról
határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról
gyermekétkeztetési szerződés módosításáról
a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról
a Martonvásár, Fehérvári út 450/1 hrsz-ú (volt tűzoltószertár) ingatlant érintő visszavásárlási jogról
Martonvásár Város Önkormányzata és költségvetési szervei közbeszerzési szabályzatáról
iskolatej program folytatásáról
helyi tömegközlekedés ellátásáról
ár- és díjtételek felülvizsgálatáról
a mezőőri járulék felülvizsgálatáról
az adóhatóság 2017. évi beszámolójáról
Martonvásár Város Önkormányzatának és költségvetési szerveinek 2018. évre vonatkozó belső ellenőrzési ütemtervéről
a Képviselő-testület 2018. évi Munkatervéről
közmeghallgatás tartásáról
a Szent László Völgye Szennyvíztisztító és Csatornahálózat Fejlesztő Társulás megszüntetéséről
a Településrendezési Terv módosításáról
városközponti ingatlanok kiemelt beruházási területté nyilvánításáról
a Településszerkezeti Terv módosításáról
a Településrendezési Eszközök tárgyalásos eljárással történő módosításával kapcsolatos környezeti vizsgálatról
Martonvásár város környezeti állapotáról szóló 2017. évi lakossági tájékoztató elfogadásáról
a „Martonvásárért Alapítvány” támogatásáról
a Mezőkölpényi Református Egyházközség kérelmének elfogadásáról
a Martonvásári Kulturális Egyesület részére 2017. évben nyújtott önkormányzati támogatás elszámolásának elfogadásáról
a Rákóczi Szövetség részére 2017. évben nyújtott önkormányzati támogatás elszámolásának elfogadásáról
a képviselő-testület SzMSz.-ének egyes kormányzati funkciókat tartalmazó 1. függelékének módosításáról
az Önkormányzat 2018. évi éves rendezvénytervének, ünnepségeinek jóváhagyásáról
a Magyar Népdal Napja rendezvény 2017. évi pénzügyi és szakmai beszámolójáról
előszerződés és szerződés megkötéséről az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó fogorvosi feladatok ellátására a Martonvásár Város közigazgatási területén található fogorvosi körzet vonatkozásában
előszerződés és szerződés megkötéséről az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi feladatok ellátására a Martonvásár Város közigazgatási területén található 1. számú egészségügyi körzet vonatkozásában
Martonvásár Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének háromnegyedéves teljesítéséről
a napirendi pontokról
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
a jegyzőkönyvvezető személyéről
a Martonvásár 1070/2 hrsz-ú ingatlan pályázati úton történő értékesítésnek szándéknyilatkozatáról
saját halottá nyilvánításról
a Martonvásár 0216/4 helyrajzi számú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásának kéréséről
a Martonvásár 0212 helyrajzi számú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásának kéréséről
a Martonvásár 0210 helyrajzi számú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásának kéréséről
a Martonvásár 0172/2 helyrajzi számú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásának kéréséről
a KEHOP-2.2.1 csatorna-beruházási projekt megvalósítása kapcsán kivitelezési vállalkozási szerződés módosításáról
HÉSZ módositásával, településképi arculati kézikönyv elkészítésével és egyéb hozzá tartozó feladatokkal kapcsolatos megbízási szerződés megkötéséről
településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet elkészítésével szerződés megkötéséről
a Martonvásári Kézilabda Sportegyesület TAO önrész iránti kérelmének jóváhagyásáról
települési adó bevezetéséről
Martonvásár Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.15.) önkormányzati rendelet III. módosításának előkészítéséről
a napirendi pontokról
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
a jegyzőkönyvvezető személyéről
a Beethoven Általános Iskola felvételi körzetéről
határozatok végrehajtásáról, pályázatokról, beruházásokról, peres ügyekről, aktuális pénzügyi helyzetről, adóbevételekről, polgármester szabadságáról szóló beszámoló elfogadásáról
Bencsik Sándor Emléktábla kihelyezéséről
az önkormányzat Pályázati Szabályzatának felülvizsgálatáról
az előterjesztések készítésének rendjére vonatkozó szabályzatról