Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

68/2024. (2. 13.) a Településrendezési Eszközök egyszerűsített eljárással történő módosítása véleményezési szakaszának lezárásáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének
68/2024. (II.13.) számú határozata

a Településrendezési Eszközök egyszerűsített eljárással történő
módosítása véleményezési szakaszának lezárásáról

 

  1. A Képviselő-testület elfogadja jelen határozat 1. számú melléklete szerinti főépítészi feljegyzést.
  2. A Képviselő-testület véleményezésre bocsátott jelen határozat 2. számú melléklete szerinti véleményezési dokumentációt változtatás nélkül elfogadja, tekintettel arra, hogy a partnerségi véleményezés során a tervezettel kapcsolatban észrevétel, javaslat nem érkezett.
  3. A Képviselő-testület a településrendezési eszközök módosításának véleményezési szakaszát lezárja.
  4. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a településrendezési eszközök jelen döntéssel elfogadott tervezetét, elkészített megalapozó vizsgálatot és alátámasztó javaslatot, valamint a partnerségi egyeztetést lezáró döntést feltöltse és továbbítsa az E-TÉR felületen az állami főépítészi hatáskörében eljáró Fejér Vármegyei Kormányhivatal részére, a záró szakmai vélemény kiadása érdekében.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

 

/upload/files/23_ET_202400213_TKR_m%C3%B3dos%C3%ADt%C3%A1s_partners%C3%A9gi%20z%C3%A1r%C3%A1s_1mell.pdf

/upload/files/23_ET_202400213_TKR_m%C3%B3dos%C3%ADt%C3%A1s_partners%C3%A9gi%20z%C3%A1r%C3%A1s_2mell.pdf