Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

72/2024. (3. 25.) az egészségügyi alapellátás 2023. évi alakulásáról szóló beszámoló elfogadásáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

72/2024. (III. 25.) határozata

az egészségügyi alapellátás 2023. évi alakulásáról szóló

beszámoló elfogadásáról

 

1.) Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátás 2023. évi alakulásáról szóló benyújtott beszámolókból

a) a II. háziorvosi körzet beszámolóját az 1. melléklet szerinti,

b) az I. területi védőnői körzet beszámolóját a 2. melléklet szerinti,

c) az iskolavédőnő beszámolóját a 3. melléklet szerinti

tartalommal elfogadja.

2.) A Képviselő-testület felkéri az 1.) ponttal nem érintett, Martonvásár egészségügyi alapellátásban résztvevőket, hogy 2023. évi beszámolóikat a Képviselő-testület soron következő ülésén személyesen terjesszék elő. 

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: 1.) pont - azonnal, 2.) pont - 2024.04.30.

 

72/2024. (III. 25.) határozat 2. melléklete:

Területi védőnői szöveges jelentés

2023. évről

Mottó: A védőnői tevékenység során rögzített adatok értékelése, elemzése, eredményeinek megismertetése fontos védőnői feladat, a védőnő szakmai igényességét bizonyítja.

Jogszabály: 49/2004. (V. 21.) ESzCsM rendelet a területi védőnői ellátásról, 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet az iskola-egészségügyi ellátásról,

Terület megnevezése: Martonvásár I. körzet

Jelentést készítette: Horváth Márta

1. Infrastruktúra, tárgyi feltételek

 

A 2023-as évben a tárgyi feltételek, fogyó diagnosztikai eszközöket, formanyomtatványokat és a védekezéskez szükséges felszereléseket az önkormányzat biztosította a szolgálat részére, egészen júliusig.

2. Nővédelmi gondozás

35 nővédelmi látogatás történt.

3. Várandós gondozás

 22 fő új várandóst vettem fel. 125 várandós látogatást végeztem, és 78 tanácsadáson való megjelenés történt. A várandósok száma az előző évhez képest csökkent, volt 3 beköltöző ezen felül.

4. Gyermekágyas gondozás

162 gyermekágyas látogatás történt.

 5. Újszülött kortól a tanulói jogviszony megkezdéséig a gyermekek gondozása.

29 újszülöttet vettem fel, ebből 2 koraszülött, méhen belül sorvadt. 479 csecsemőlátogatást végeztem. 329 megjelenés volt a tanácsadáson. Státuszvizsgálatuk 1,2,3,4,6 és 9 hónaposan mind megtörtént. A csecsemők mozgásfejlődésében a szakszolgálat nyújtott segítséget.

20 csecsemő szopott még egy éves kora után, ez a járásban kiemelkedő eredménynek számít.

1-3 éveseket 221 alkalommal látogattam. Velük 136 tanácsadás történt. Egyre több az autista gyermek.

3-6 éves 210 alkalommal látogattam, ebből 16 volt veszélyeztetetett és 16 beiskolázandó volt. Ennél a korosztálynál 99 tanácsadás zajlott.

Az életkorokhoz kapcsolódó kötelező védőoltások maradéktalanul beadásra kerültek, amiről a szülőket folyamatosan írásban és szóban is tájékoztatom és havonta jelentem a járványügyi felügyelőnek.

153 családot gondoztam. Összesen 1232 szaklátogatást végeztem.

6. Óvoda egészségügyi tevékenység

Brunszvik Teréz napköziotthonos óvoda tartozik a területemhez, 10 csoporttal.

12 alkalommal tartottam csoportfoglalkozást fogápolás, higiénia és az egészséges táplálkozás, érzelmek és kezelésük témaköreiben.

Havonta történt tisztasági vizsgálat, étlap ellenőrzés. Megtörtént az elsősegély ládák átnézése-javaslat a feltöltésükre és az épület, az udvar tisztaságának, biztonságának vizsgálata.

Munkatervet a tanév elején elkészítettem és a gyógytestnevelési csoportok összeállítását a tanév végén elkészítettem a gyógytornásszal.

7. Egyéni és közösségi egészségfejlesztési, egészségvédelmi programok tapasztalata

Ebben az évben nem történt.

8. Kapcsolattartás tapasztalatai

A gyermekjóléti szolgálattal javul a kapcsolat, de a szolgálati telefonjukat nem vihetik ki területre, ami megnehezíti a kapcsolattartás.

Tavaly a gyermekjóléti szolgálatnál 6 esetkonferencián vettem részt.

Probléma esetén telefonon és írásban is jelzek a gyermekorvosok felé, amire az esetek többségében nem kapok választ a körzeten kívüli orvosoktól.

Az örökbefogadott gyermekekről a rendszer 2 hónap múlva értesít, illetve elhelyezés esetén sem tudom az anyagát továbbítani. Ez főleg akkor probléma, ha a gyermek tartós beteg és állapota folyamatos fejlesztést igényel.

9. Továbbképzések:

Pontszerző konferenciára nem volt lehetőség.

Tisztelettel:

Martonvásár, 2024. február 24.         

                                                                                              Horváth Márta

                                                                                                   védőnő

 

 

 

72/2024. (III. 25.) határozat 3. melléklete:

 

2023.éves beszámoló az iskolavédőnői munkáról     

Az éves munkatervhez a védőnői feladatok összeállítása, egyeztetése az oktatási intézmény egészségnevelési programjában meghatározott feladatok figyelembevételével végeztem. Iskolavédőnőként preventív feladok elvégzését végzem.

Mindkét intézményben a szűrővizsgálatok és kötelező kampányoltások hiánytalanul lezajlottak.

A tanulók védőnői vizsgálata kétévenként (kivéve a színlátás vizsgálata) végzem, tavalyi évben 275 fő volt a szűrésre kötelezett a Beethoven Általános iskolában, a Pápay Ágoston Speciális Iskolában

·         a testmagasság, testtömeg, a testi fejlettség és tápláltsági állapot hazai standardok szerinti értékelése, a nemi fejlődés értékelése, Beethoven Általános Iskolában ( B.Á.I.) 6 gyermeket szűrtem ki, Pápay Ágoston Spec. Iskolából (P.Á.S.I.) 10 gyerek

·         a pszichés, motoros, mentális, szociális fejlődés és magatartásproblémák feltárása,(B.Á.I.) 3 fő

·         érzékszervek működésének vizsgálata (látás, kancsalság, hallás) és a színlátás vizsgálata a 6. évfolyamban, (B.Á.I.) 76 fő volt (P.Á.S.I) 14 fő, akit kiszűrtem, szakorvoshoz irányítottam

·          mozgásszervek vizsgálata: különös tekintettel a lábstatikai problémákra és a gerinc-rendellenességekre, (B.Á.I.) 86 tanulót , (P.Á.S.I.) 35 szűrtem ki

·         vérnyomásmérés, (B.Á.I) 27 tanulót, (P.Á.S.I.) 2 tanulót szűrtem ki,

·         pajzsmirigy tapintásos vizsgálata (B.Á.I.) 1 fő, P.Á.S.I. 1 fő

A szűrővizsgálatok és tanácsadás alkalmával kerül sor a pályaválasztásról való tájékoztatásra, beszélgetésre.

A tanulók személyi higiénéjének ellenőrzése, esetleges fertőző betegségek kiszűrése és megelőzésének segítése. A pediculosis szűrésre minimum évente 4 alkalommal kerül sor. Az elmúlt évben nagyon ritka volt a pediculosis fertőzés. Amit a rendszeres vizsgálatnak, szülőkkel, tanárokkal történő körültekintő munkának, prevenciónak köszönhetünk.

Elsősegélynyújtás jelentős idejét kitölti az iskolai munkámnak. Elsősegélynyújtás alkalmával az egészségnevelés, egészségtudatos életre nevelést mindig szóba hozom, ellenőrzöm, támogatom a tanulókat benne. A szülőkkel alapos az együttműködés, tanácsadás alkalmával történik a tanuló egészségi állapotnak követése, támogatása, javítása, mely minden esetben egyénre szabott.

Az orvosi vizsgálatok, kampányoltások előkészítése, megszervezése, dokumentálása, oltóanyag átvétele az évek alatt kialakult gyakorlat szerint gördülékenyen zajlott, hiánytalanul végeztük Jellinek Doktornővel.

A krónikus betegek, magatartási zavarokkal küzdők életvitelének segítése mindennapi feladat.

Családi nehéz háttérrel rendelkező tanulók támogatása kiemelt fontosságú számomra. Rendszeresen jönnek lelki támogatásért, tanácsért a kamasz tanulók, akik vagy családi nehéz helyzetben vannak, vagy bármi nehézséget élnek meg. Családsegítővel, pszichológussal együttműködök adott esetekben.

Az egészségtan oktatásában elsősorban az alábbi témákban tartottam órákat, ahol a Családi Életre Nevelés tanfolyamon elsajátított módszereket is alkalmaztam:

·         egészséggel kapcsolatos alapismeretek: személyi higiéne, egészséges életmód