Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

Martonvásár Város Önkormányzata és intézményei 2024. évi összevont közbeszerzési tervének elfogadásáról
Martonvásár Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteinek, valamint a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak elfogadásáról
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
a napirendi pontokról
a napirendi pontokról
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
a Fejér Vármegyei Önkormányzat Gróf Klebelsberg Kuno Emlékéremre történő felterjesztésről
bizottsági taggal szemben kezdeményezett méltatlansági eljárásról
a napirendi pontokról
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
a Forum Martini Polgárőr Egyesület részére nyújtott 2023. évi önkormányzati támogatás elszámolásának elfogadásáról
a Rákóczi Szövetség részére 2023. évben nyújtott önkormányzati támogatás elszámolásának elfogadásáról
a Martonvásári Fúvószenei Egyesület részére - a karmester és szakmai vezető díjazására - átadott 2023. évi önkormányzati támogatás pénzügyi és szakmai elszámolásának elfogadásáról
a Szent László Völgye Lovas Egyesület részére nyújtott egyedi támogatás beszámolójának elfogadására
Varga Ferenc képviselő érintettségéről
az Embertársainkért Alapítványnak 2023. évben nyújtott egyedi önkormányzati támogatás felhasználásáról készült beszámoló elfogadásáról
az önkormányzat által 2023. évben nyújtott szociális – és ösztöndíjpályázatokról szóló beszámoló elfogadásáról
Gucsek István alpolgármester célfeladatairól
Gucsek István alpolgármester érintettségéről
Horváth Bálint alpolgármester célfeladatairól
Horváth Bálint alpolgármester érintettségéről
Dr. Szabó Tibor polgármester célfeladatairól
a polgármester 2024. évi szabadságáról
Dr. Szabó Tibor polgármester érintettségéről
egyes bérleti szerződések módosításainak jóváhagyásáról
a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról
nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási szerződés módosításáról
a településkép védelméről szóló 5/2018 (IV.1) rendelet módosításának előkészítéséről
a járóbeteg szakellátási feladat társulás avagy önkormányzati költségvetési szerv részére átadására
a Velencei-tavi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Közhasznú Nonprofit Kft. tagjaként a Kft. tartozásainak rendezésére (gyógyszertár ingatlan, vagy annak egy része értékesítésével való egyet nem értés)
a Velencei-tavi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Közhasznú Nonprofit Kft. tagjaként a Kft. tartozásainak rendezésére (törzstőke emelésével egyetértés)
a Velencei-tavi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Közhasznú Nonprofit Kft. tagjaként a Kft. tartozásainak rendezésére (törzstőke felemelése, elsőbbségi jog gyakorlásával)
a Velencei-tavi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Közhasznú Nonprofit Kft. tagjaként a Kft. tartozásainak rendezésére (ázsiós tőkeemelés támogatása, részvétel nélkül)
a Velencei-tavi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Közhasznú Nonprofit Kft. tagjaként a Kft. tartozásainak rendezésére (ázsiós tőkeemelésben részvétel)
a Velencei-tavi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Közhasznú Nonprofit Kft. tagjaként a Kft. tartozásainak rendezésére (a működési támogatás elutasítása)
a Velencei-tavi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Közhasznú Nonprofit Kft. tagjaként a Kft. tartozásainak rendezésére (a teljes tartozás lakosságarányos elosztása működési támogatásként)
a Velencei-tavi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Közhasznú Nonprofit Kft. tagjaként a Kft. tartozásainak rendezésére (a tartozás 50%-a megfizetésének arányos elosztása működési támogatásaként)
a Fejér Vármegyei Pedagógia Szakszolgálat Martonvásári Tagintézménye 2024/2025. nevelési évre vonatkozó felvételi körzetéről
a Martonvásári Beethoven Általános Iskola 2024/2025. nevelési évre vonatkozó felvételi körzetéről
a BERCZI-DENT Kft.-vel Martonvásár I. fogorvosi körzetének ellátására kötött feladat-ellátási szerződésről
a napirendi pontokról
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
az óvodavezető kinevezésének módosításáról
a napirendi pontokról
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
a Martonvásári Tehetséggondozó Alapítvány támogatásáról
Nemes József képviselő érintettségéről
a Brunszvik Teréz Óvoda alapító okiratának módosításáról
a képviselők 2023. évi munkájáról készült beszámoló elfogadásáról
a polgármester 35 éves jubileumi jutalmáról
Dr. Szabó Tibor polgármester érintettségéről
Horváth Bálint alpolgármester tárgyévi munkájának értékeléséről
Gucsek István alpolgármester tárgyévi munkájának értékeléséről
Gucsek István alpolgármester érintettségéről
Dr. Szabó Tibor polgármester tárgyévi munkájának értékeléséről
Dr. Szabó Tibor polgármester érintettségéről
a Martonvásári Polgármesteri Hivatal 2023. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
a gyepmesteri szolgáltatás szerződésmódosításáról
Martonvásár Város Önkormányzata 2024. évi belső ellenőrzési tervéről
2024. évi közmeghallgatás tartásáról
a Képviselő-testület 2024. évi Munkatervéről
Martonvásár Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának elfogadásáról
a Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. keretein belül működő Brunszvik-Beethoven Közösségi Ház, a Martonvásári Városi Könyvtár és a Martonvásári Óvodatörténeti Gyűjtemény 2024. évi rendezvénytervéről, valamint az önkormányzat hivatalos ünnepségeiről
a Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője javadalmazásáról
a Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. részére a település- és ingatlanüzemeltetési feladatok többletfinanszírozásáról
a Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft.-nél megjelenő kamatnyereség összegének felhasználásáról
a Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2024. évi üzleti terv koncepciójának jóváhagyásáról
Martonvásár Város Önkormányzata 2024. évi Költségvetési Koncepciójának elfogadásáról
a napirendi pontokról
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
képviselővel szemben kezdeményezett méltatlansági eljárásról
a napirendi pontokról
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
Martonvásár Város településrendezési tervének módosításáról
a Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. keretein belül működő Brunszvik-Beethoven Közösségi Ház, a Martonvásári Városi Könyvtár és a Martonvásári Óvodatörténeti Gyűjtemény nyitva tartásának módosításáról
a határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról
a Martonvásárért Alapítványnak nyújtott támogatás szakmai, pénzügyi beszámolójának elfogadásáról
a Martonvásári Polgári Egyesületnek nyújtott támogatás szakmai, pénzügyi beszámolójának elfogadásáról
a Martonvásár Sportjáért Alapítványnak nyújtott támogatás szakmai, pénzügyi beszámolójának elfogadásáról
a Tour de Hongrie kerékpáros körversenyhez nyújtott támogatás szakmai, pénzügyi beszámolójának elfogadásáról
A Film Mindenkinek Egyesület LEADER projektjének finanszírozásáról
a Szent László Völgye Lovas Egyesület részére nyújtott támogatás elszámolási határidejének meghosszabbításáról
Varga Ferenc képviselő érintettségéről
a Forum Martini önkormányzati lap felelős szerkesztői feladataival kapcsolatos döntéshozatalról
védőnők jutalmáról
a Martonvásári Polgármesteri Hivatal közszolgálati tisztviselőinek jogviszonyával összefüggő egyes kérdésekről
a ráckeresztúri szennyvíztisztító telep bővítése átvételének tudomásul vételéről, valamint a kapacitásbővítése folytán a bekötési darabszámok módosításáról
a Fejér Megyei Önkormányzatok Kegyeleti Központ Kft.-ben lévő üzletrész eladásáról
a helyi adók felülvizsgálatáról
a helyi adóztatásáról szóló beszámoló elfogadásáról
a Martonvásár 182/3 hrsz.-ú ingatlanra szolgalmi jogi bejegyzés jóváhagyásáról és településfejlesztési megállapodások megkötéséről
közszolgáltatási szerződések módosításáról
közétkeztetési szolgáltatási szerződés módosításáról
az iskolatej program folytatásáról
a helyi tömegközlekedés ellátásáról
egyes önkormányzati ár- és díjtételek felülvizsgálatáról
a könyvtári és múzeumi szolgáltatási díjakról
a terembérleti, intézményi bérleti díjakról
Martonvásár Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023.(II.15.) önkormányzati rendeletének III. módosításáról