Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

51/2024. (2. 13.) a Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft – MartonKult Iroda 2024. évi kulturális, közművelődési szolgáltatási tervének elfogadásáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

51/2024. (II.13.) határozata

a Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft – MartonKult Iroda

2024. évi kulturális, közművelődési szolgáltatási tervének elfogadásáról

 

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a jelen határozat 1. melléklete szerint a Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft – MartonKult Iroda 2024. évi kulturális, közművelődési szolgáltatási tervét elfogadja.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester, MVK NKft. ügyvezetője

A határozat végrehajtásának határideje: 2024.12.31.

 

/upload/files/06m_ET_20240213_szolg%C3%A1ltat%C3%A1si%20terv_1mell%C3%A9klet.xlsx