Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

54/2024. (2. 13.) az önkormányzat kezelésében levő közutak forgalmi rendjének felülvizsgálatáról, módosításáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

54/2024. (II.13.) határozata

az önkormányzat kezelésében levő közutak forgalmi rendjének felülvizsgálatáról, módosításáról

 

  1. Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 34. § (2) bekezdésére tekintettel az önkormányzat kezelésében levő közutak forgalmi rendjét felülvizsgálta, a szükséges módosításokat a határozat mellékletében szereplő helyszínrajzoknak megfelelően jóváhagyja.
  2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt és a polgármestert, a módosításhoz szükséges engedélyek, hozzájárulások beszerzésére.
  3. A Képviselő-testület felkéri a Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy a jóváhagyott helyszínrajzoknak megfelelően a forgalmi rend módosításához szükséges munkálatokat végezzék el. A munkák elvégzéséhez esetlegesen szükséges többlet forrás igényt az üzleti terv módosítása során az önkormányzat figyelembe veszi.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: 1.) pont - a polgármester, 2.) pont – jegyző, polgármester, 3.) pont: MVK igazgató

A határozat végrehajtásának határideje:    1.) pont - 2024.02.13., 2.) pont - 2024.06.30., 3.) pont - 2024.09.30., kivéve, a 2.) pontban foglalt engedélyezésekkel, hozzájárulás beszerzésekkel nem érintett módosítások tekintetében 2024. 05. 31.

 

/upload/files/Forgalmi%20rend_FT-1%20%281%29.pdf

/upload/files/Forgalmi%20rend_FT-2.pdf

/upload/files/Forgalmi%20rend_FT-3.pdf