Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

62/2024. (2. 13.) vagyonnyilatkozatok leadásáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

62/2024. (II. 13.) határozata

vagyonnyilatkozatok leadásáról

 

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gazdasági Bizottság, mint a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatában a vagyonnyilatkozatok kezelésére kijelölt bizottság vonatkozó javaslata alapján megállapítja, hogy Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének képviselői és a Képviselő-testület bizottságainak nem képviselő tagjai határidőben eleget tettek a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 39. § (1) bekezdése által részükre és hozzátartozóik részére előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségüknek, továbbá megfelelnek az Mötv. 37. § (4) bekezdésében foglaltaknak, szerepelnek az állami adóhatóság által kezelt köztartozásmentes adózói adatbázisban.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester, GB elnöke

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal