Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

126/2020. (6. 30.) a napirendi pontokról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

126/2020. (VI.30.) határozata

a napirendi pontokról

 

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint elfogadta:

 

Napirendi pontok:

 

1. napirend      1.ET    Javaslat a veszélyhelyzeti döntések felülvizsgálatára

2. napirend      2.ET    Beszámoló a város közbiztonságának 2019. évi helyzetéről

3. napirend      3.ET    Beszámoló az Érdi Hivatásos Tűzoltó-Parancsnokság és a Martonvásári Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2019. évi tevékenységéről

4. napirend      4.ET    Beszámoló a katasztrófa- és polgári védelmi feladatok 2019. évi végrehajtásáról

5. napirend      5.ET    Beszámoló a mezőőri feladatok 2019. évi ellátásáról

6. napirend      6.ET    Beszámoló a közterület-felügyelet előző évi működéséről

7. napirend      7.ET    Javaslat a 2020. évi rendezvényterv módosítására

8. napirend      8.ET    Javaslat a MartonSport Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti tervének módosítására

9. napirend      9.ET    Javaslat a Martongazda Nonprofit Kft. Alapító Okiratának módosítására

10. napirend    10.ET  Javaslat a Martongazda Nonprofit Kft. feladatkörében kötött egyes szerződések jóváhagyására

11. napirend    11.ET  Javaslat a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2014. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosítására

12. napirend    12.ET  Javaslat a Martonvásári Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítésének és ügyfélfogadási rendjének módosítására

13. napirend    13.ET  Javaslat gyermekétkeztetési szerződés módosítására, térítési díjak felülvizsgálatára

14. napirend    14.ET  Javaslat a Martonvásár, 693 hrsz-ú ingatlan (Budai ú 27.) egy részének értékesítésére

15. napirend    15.ET  Javaslat tulajdonosi hozzájárulás és haszonkölcsön-szerződés megkötésére a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-vel

16. napirend    16.ET  Beszámoló az Értéktár Bizottság 2019. évi munkájáról

17. napirend    17.ET  Javaslat „Mária Terézia Királynő Martonvásárt idősebb Brunszvik Antalnak adományozó oklevél” kölcsönadására

18. napirend    18.ET  Javaslat önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztési pályázat benyújtására járdafelújítás kapcsán

19. napirend    19.ET Javaslat önkormányzati vezetők 2020. évi I. féléves munkájának értékelésére

20. napirend    20.ET  Tájékoztató a testület határozatainak végrehajtásáról, tájékoztató pályázatokról, beruházásokról, peres ügyekről, az önkormányzat aktuális pénzügyi helyzetéről, az adóbevételek állásáról, a polgármester szabadságáról

21. napirend                Egyebek[1][1] Bizonytalan:

  • Javaslat a Járási Hivatallal kötendő üzemeltetési megállapodás módosítására
  • Javaslat Martonvásár Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2020. évi közbeszerzési tervének módosítására