Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

68/2023. (3. 28.) a határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

68/2023. (III.28.) határozata

a határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról

 

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról készült beszámolót a határozat melléklete szerint elfogadja.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester, jegyző

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

 

68/2023. (III.28.) határozat melléklete:

 

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról

 

5/2023. (I.31.) – a BERCZI-DENT Kft.-vel Martonvásár I. fogorvosi körzetének ellátására kötött feladat-ellátási szerződésről – A felek a szerződést aláírták.

6/2023. (I.31.) - a BERCZI-DENT Kft.-vel Martonvásár II. fogorvosi körzetének ellátására kötött feladat-ellátási szerződésről - A felek a szerződést aláírták.

7/2023. (I.31.) – megállapodás módosításáról fogorvosi rendelőhelyiség bérlésére - A felek a szerződést aláírták

10/2023. (I.31.) – a Fejérvíz Zrt. közgyűlési anyagaival kapcsolatos döntéshozatal – 2023. március 3-án megtartották a FEJÉRVÍZ Zrt. közgyűlését, ahol a testületi döntéssel megegyező döntések születtek.

28/2023. (I.31.) 1-2. pontja – településfejlesztési megállapodás megkötéséről a Martonvásár 1544 hrsz.-ú ingatlant érintően – A felek a szerződést aláírták.

35/2023. (II.14.) – a Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. vezetőjének díjazásával kapcsolatos döntés meghozataláról – Az ügyvezető munkaszerződését a módosított díjazással a felek aláírták.

38/2023. (II.14.) – a Martonvásári Fúvószenei Egyesület 2023. évi támogatásáról – Az Egyesülettel a Támogatási szerződést 2023. február 16-án aláírtuk, a támogatási összeg átutalásra került.

39/2023. (II.14.) – a Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2022. évi közművelődési és közgyűjteményi szakmai tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadásáról – A beszámolót a felügyeleti szerv megkapta.

43/2023. (II.14.) – a Rákóczi Szövetség támogatásáról – A Támogatási szerződést a Rákóczi Szövetséggel 2023. február 16-án aláírtuk, a támogatási összeg átutalásra került.