Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

84/2023. (4. 25.) a napirendi pontokról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

84/2023. (IV.25.) határozata

a napirendi pontokról

 

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:

 

Napirendi pontok:

 

1. napirend

01 ET

Javaslat Martonvásár Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének módosítására

2. napirend

02 ET

Javaslat Martonvásár Város Önkormányzata 2022. évi költségvetése teljesítéséről és maradványa elszámolásáról szóló rendelet elfogadására

3. napirend

03 ET

Javaslat a Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2022. évi beszámolójának elfogadására

4. napirend

04 ET

Javaslat a Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2023. évi üzleti tervének elfogadására

5. napirend

05 ET

Javaslat a Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. alapító okiratnak módosítására

6. napirend

06 ET

Javaslat a Képviselő-testület SZMSZ-e egyes kormányzati funkciókat tartalmazó 1. függelékének módosítására

7. napirend

07 ET

Javaslat a víz víziközmű rendszer vagyonértékelésének és a vagyonkezelési szerződés kiegészítésének elfogadására

8. napirend

08 ET

Javaslat zajvédelem helyi szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

9. napirend

09 ET

Javaslat a helyi szociális rendelet felülvizsgálatára

10. napirend

10 ET

Javaslat a településrendezési eszközök módosítására

11. napirend

11 ET

Javaslat helyiségbérleti szerződés megkötésére (Martonvásár 1077/6 hrsz. BBK)

12. napirend

12 ET

Beszámoló a város közbiztonságának helyzetéről

13. napirend

13 ET

Beszámoló az Érdi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság és a Martonvásári Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2022. évi tevékenységéről

14. napirend

14 ET

Beszámoló a mezőőri feladatok ellátásáról és a közterület-felügyelet működéséről

15. napirend

15 ET

Beszámoló a katasztrófa-és polgári védelmi feladatok 2022. évi végrehajtásáról

16. napirend

16 ET

Beszámoló a civil szerezetekkel való 2022. évi együttműködésről

17. napirend

17 ET

Beszámoló a Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. által a 2022. évben megvalósított kulturális projektekről

18. napirend

18 ET

Beszámoló a testület határozatainak végrehajtásáról, tájékoztató pályázatokról, beruházásokról, peres ügyekről, az önkormányzat aktuális pénzügyi helyzetéről, az adóbevételek állásáról, a polgármester szabadságáról

19. napirend

 

Egyebek

 

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal