Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

91/2023. (4. 25.) a Brunszvik-Beethoven Kulturális Központ épületében helyiség bérbeadásáról és helyiséghez kapcsolódó bérleti szerződés elfogadásáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

91/2023. (IV.25.) határozata

a Brunszvik-Beethoven Kulturális Központ épületében helyiség bérbeadásáról és helyiséghez kapcsolódó bérleti szerződés elfogadásáról

 

  1. Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a Brunszvik-Beethoven Kulturális Központ épületében - a jelen határozat melléklete alapján - helyiség bérbeadásához hozzájárul, a Csíz Sajtműhely Kft. által tett bérleti ajánlatot elfogadja.

 

  1. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pontban megjelöltgazdasági társasággal a bérleti szerződést a jelen határozat melléklete szerinti alapvető tartalommal megkösse, azzal, hogy a riasztórendszer beszerelésére vonatkozó árajánlatot, annak értékarányossága esetén elfogadja, és az azzal arányos mértékű bérleti díj beszámításról döntsön.

 

  1. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a jelen határozatban foglaltakkal összhangban, annak végrehajtásához kapcsolódó szükséges jognyilatkozatok megtételére és a hozzájuk kapcsolódó dokumentumok aláírására.

 

A határozat végrehajtásáért felelős:           polgármester

A határozat végrehajtásának határideje:    1.- azonnal

2.-3. pont – 2023. május 1.

 

/upload/files/11_ET_20230425_helyis%C3%A9gb%C3%A9rlet_BBK_mell%C3%A9klet_v.doc

/upload/files/11_ET_20230425_helyis%C3%A9gb%C3%A9rlet_BBK_mell%C3%A9klet2.doc