Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

77/2023. (3. 28.) a napirendi pontról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

77/2023. (III.28.) határozata

a napirendi pontról

 

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:

 

Napirendi pontok:

 

1. napirend

18 ET

Javaslat a víziközmű vagyon átadásával kapcsolatos döntések meghozatalára

2. napirend

 

Egyebek

 

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal