Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

75/2023. (3. 28.) a Martonvásár 053/20 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó vételi ajánlat elfogadásáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

75/2023. (III. 28.) határozata

a Martonvásár 053/20 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó vételi ajánlat elfogadásáról

 

  1. Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a 8/2023. (I. 31.) határozatával összhangban – elfogadja a Fejér Ingatlan Hasznosítási Kft, a MSAP System Hungary Kft., a GREG 2006. Kft., és a JUBA Protect Bt. jelen határozat melléklete szerinti vételi ajánlatát a 2462 Martonvásár, 053/20 helyrajzi számú, jelenleg még „kivett udvar”, az átminősítést követően „kivett, közforgalom számára megnyitott magánút” megnevezésű ingatlanra.
  2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1. pontban foglaltak végrehajtásához szükséges dokumentumok, jognyilatkozatok és adás-vételi szerződés, valamint a 2462 Martonvásár 054/4 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó átjárási szolgalmat az 1. pontban megjelölt társaságok, illetve a 2462 Martonvásár 056/4 helyrajzi számú ingatlanból telekosztást követően létrejövő ingatlanokból kialakuló ingatlanok mindenkori tulajdonosai részére biztosító szerződés aláírására.

 

A határozat végrehajtásáért felelős:           polgármester

A határozat végrehajtásának határideje:    2023. április 30.

 


/upload/files/24_ET_20230328_053_20_v%C3%A9teli%20aj%C3%A1nlat_elfogad%C3%A1s_mell%C3%A9klet.pdf

/upload/files/24_ET_20230328_053_20_v%C3%A9teli%20aj%C3%A1nlat_elfogad%C3%A1s_mell%C3%A9klet2.pdf