Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

79/2023. (3. 28.) X/1., X/2., X/3., X/4., X/5. Martonvásár és agglomerációja szennyvízelvezető és tisztító rendszer elnevezésű víziközmű rendszer elnevezésű víziközmű rendszerre vonatkozó vagyon átadá

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének

79/2023. (III.28.) határozata

X/1., X/2., X/3., X/4., X/5. Martonvásár és agglomerációja szennyvízelvezető és tisztító rendszer elnevezésű víziközmű rendszer elnevezésű víziközmű rendszerre vonatkozó vagyon átadásáról

 

  1. Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja azon szándékát, miszerint az őt terhelő szennyvízelvezetési és tisztítási víziközmű-szolgáltatás biztosítása vonatkozásában fennálló ellátási kötelezettségét átruházza a Magyar Államra, abban az esetben, ha Ráckeresztúr Község, Tordas Község, Gyúró Község Önkormányzatai, mint társtulajdonos önkormányzatok is meghozzák erre vonatkozó döntésüket, és a Martonvásár Város Önkormányzata és FEJÉRVÍZ Zrt., mint a víziközmű üzemeltetését ellátó társaság között fennálló és hatályos bérleti és üzemeltetési szerződésben vagy egyéb módon Martonvásár Város Önkormányzata számára a jelenlegi feltételeknél kedvezőtlenebb gazdasági és/vagy szolgáltatási feltételek meghatározására kerülne sor.
  2. A Képviselő-testület kinyilvánítja, hogy az előterjesztés részeként a Képviselő-testület elé terjesztett
    1. víziközmű vagyon és víziközmű működtető eszközök (1. melléklet),
    2. az átadással érintett víziközmű-rendszerek üzemeltetését szerződéses jogviszony alapján ellátó FEJÉRVÍZ Zrt.-ben (8000 Székesfehérvár, Király sor 3-15.) fennálló társasági részesedés ingyenes átruházásáról, amennyiben az ivóvíz víziközmű rendszer átadása is megtörténik, valamint
    3. az átruházással érintett víziközmű vagyonhoz tartozó, víziközmű-fejlesztésre fel nem használt források tulajdonjogának térítésmentesen, nyilvántartási értéken történő átvezetéséről

szóló megállapodás tervezetét (2. melléklet) megismerte, annak tartalmával egyetért, ennek megfelelően felhatalmazza a polgármestert arra, hogy jelen határozat 1. pontjában megjelölt cél megvalósítása érdekében és időpontjában azt aláírja és az átruházáshoz szükséges jognyilatkozatokat megtegye.

  1. A Képviselő-testület kinyilvánítja, hogy a jelen határozat 1. pontjában megjelölt cél megvalósítása érdekében a polgármesternek felhatalmazást ad a jelen határozat 2. pontjában megjelölt megállapodás nyomán a víziközmű vagyon, az azt működtető vagyon és a FEJRVÍZ Zrt, mint víziközmű-szolgáltató társaságban fennálló társasági részesedés Magyar Állam részére történő átadására.

 

 

A határozat végrehajtásáért felelős:           polgármester

A határozat végrehajtásának határideje:    azonnal és folyamatos