Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

85/2023. (4. 25.) Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2022. évre vonatkozó beszámolójáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

85/2023. (IV.25.) határozata

Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2022. évre vonatkozó beszámolójáról

 

 

1. Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2022. évre vonatkozó pénzügyi és tevékenységéről szóló beszámolóját – mint a Kft. legfőbb szerve – jelen határozat 1. melléklete szerint elfogadja.

 

2. A Képviselő-testület a Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. legfőbb szerveként elfogadja a jelen határozat 1. mellékletének 4. melléklete szerinti elszámolást a közfeladat-ellátások finanszírozása körében és felkéri az ügyvezetőt, hogy a közfeladat ellátás finanszírozásából 2022-ben fel nem használt támogatást, pontosan 7.217.001,- Ft-ot tervezze be a 2023-as pénzügyi tervbe többletbevételként az út- járda karbantartás feladatsoron.

 

 

A határozat végrehajtásáért felelős: ügyvezető

A határozat végrehajtásának határideje:    1. pont: folyamatos,

                                                                                  2. pont: 2023. május 31.

 

BESZÁMOLÓ

2022

 

 

Tartalom:

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ.. 4

 

TEVÉKENYSÉGI BESZÁMOLÓ 7

 

PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ.. 11

 

 

 

Mellékletek:

 

 1. Mérleg - eredmény kimutatás
 2. Kiegészítő melléklet
 3. Önkormányzati támogatás felhasználása
 4. Kiadások és Bevételek összesítése
 5. Könyvvizsgálói jelentés

 

Martonvásár, 2023. április 18.

 

                                                                                                     Tóth Balázs

                                                                                   ügyvezető

 

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

 

Az összevont cég, a Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. életében 2022 volt a második teljes év. Ez a második év is kihívásokkal tarkított esztendő volt, hiszen alighogy magunk mögött hagytuk a cégösszevonás szervezési és adminisztratív feladatait és kilábaltunk a világjárványból (év elején még voltak elmaradt bálok emiatt), februárban a szomszédos országban háború vette kezdetét. Aminek nem csak a hangulatunkra nyomta rá bélyegét, de menekülthullám következményeivel is foglalkoztunk, adományok gyűjtésével és eljuttatásával is foglalkoztunk, aztán az árak rég nem látott mértékben megemelkedtek, főleg az üzemanyag- és energiaárak tekintetében, ami maga után hozott egy általános 14,5%-os inflációt is. Jogszabályok változtak meg, év közben az érvényes közüzemi szerződéseinket módosítani kellett, mert a kedvezményezett rezsi tarifákat innentől kezdve csak a lakosságnak biztosította az állam, az önkormányzati szektorra már nem terjedt ki.

 

Szerencsére a változásokra gyorsan reagáltunk és egy szeptemberi módosított pénzügyi terv alapján az önkormányzattól megkaptuk a fenti okok miatt megnövekedett támogatási igényünkre a fedezetet is, így mindvégig biztosított volt a működésünk.

Egy ilyen körülményekkel tarkított évben különösen nagy eredménynek mondható, hogy nem csak a folyamatos működésünkről tudok beszámolni, hanem jelentős előre lépésekről is számos területen. 

 

A 2022-es évre elfogadott üzleti terv szerinti célkitűzések megvalósulásáról az alábbiakban tudok beszámolni:

 

 

A 2022-ES ÉVRE MEGFOGALMAZOTT CÉLKITŰZÉSEK MEGVALÓSULÁSA:

 

MVK központi iroda:

 1. Vállalatirányítási rendszer szoftver minden moduljának alkalmazása

NEM TELJESÜLT. A kiválasztott szoftver, illetve a mellé kínált szolgáltatás nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket és végül megváltunk a szolgáltató cég termékétől, új terméket kell keresnünk.

 

 1. A munkaügyek központosított kezelése

TELJESÜLT.

A munkakörök átszervezésével egy 4 órás álláshely betöltésével rendeződött  a három iroda munkaügyes feladatainak egységesítése és ellátása.

 

 1. A pénzügyi adminisztráció szerkezetváltása, a három iroda egységesítése és a könyvelési struktúrához közelítése

RÉSZBEN TELJESÜLT.

A három iroda egységes módon kezeli már az adatokat, a könyvelési szemlélethez közelítettünk, de a folyamataink szerteágazó mivolta és a jelentős működésbeli különbségek miatt az egy rendszerbe való integrálás végül lekerült a napirendről.

 

 


MartonSport:

 1. 2022-es TAO pályázataink megtervezése, határidőben történő beadása

TELJESÜLT.

A február végi határidőre elkészítettük a következő sportszezon finanszírozási tervét és mindkét pályázatunk benyújtásra, majd később elfogadásra került.
 

 1. Az újonnan jóváhagyott TAO kereteink maradéktalan feltöltése

TELJESÜLT.

Igaz, hogy a fél évre befagyasztott feltöltési lehetőség miatt kissé később, de maradéktalanul leszerződésre került minden pályázati keretünk. Ez összesen 82,8 millió forint TAO támogatást jelent a két szakosztályunkat beleértve.
 

 1. Elérni a sportlétesítményeink bevételeinek növekedését (a pandémia előtti időszak mértékén felül)

TELJESÜLT.

Igaz, hogy csak minimális mértékben, de sikerült a 2019-es esztendő értékeit meghaladnunk. Valójában most értük el a Covid előtti bevétel mértékét, de tekintve, hogy az év elején még nem gondoltuk, hogy teljesen lecseng a járvány, ez is jó eredménynek könyvelhető el. Az alábbi táblázatban a naptári évben befolyó bérleti díj bevételeket lehet látni helyszínekre bontva:

 

 

 1. Új humán erőforrás megtalálása és bevonása az utánpótlás nevelési feladatokba

RÉSZBEN TELJESÜLT. A kézilabda szakosztályban alkalmazott tapasztalt B licenszes edzőnk a szakág teljes irányításában részt vállal. Az irodai adminisztrációs terhek enyhítésére az idei pályázatba került beépítésre még egy sportmunkatársi pozíció. Ennek pozitív elbírálása után lehet betölteni az álláshelyet.

 

MartonKult:

 1. Rendszeres piac és program megszervezése, folyamatos fenntartása

TELJESÜLT.

Mivel rendszeresen, minden héten megvalósul, ez már a köztudatban is elterjedt és az egyik legjobb megvalósult ötletnek tartom, hiszen a két esemény közönsége erősiti a másik esemény sikerét, működését is.
 

 1. A BBK folyamatos felügyeletének megszervezése és alkalmazása (irodai időszakon kívül) TELJESÜLT.

Bővítettük a nyugdíjas partnereink létszámát és kiterjesztettük a BBK épületére is a recepciósi feladatok ellátását, ami azóta is jól működik.
 

g)   Bérleti és egyéb bevételi lehetőségek felfedezése, kihasználása

TELJESÜLT.

A tavalyi bevétel bérleti díjakból: 4,65 millió forint. (Ebből 2,4 millió a filmforgatás) A 2021-es adat 876.200 Ft volt.
 

h)   Szabályozott keretek kialakítása a közösségekkel (Együttműködési megállapodások megkötése)

      RÉSZBEN TELJESÜLT.

A meglévő írásba foglalt egyezségeket továbbra is fenntartottuk, de a közösségek száma szerencsére folyamatosan gyarapszik. A kiemelt közösségek közül a Százszorszép együttes az, akivel írásban nem született megállapodás az alapítvány átszerveződése miatt (nem volt egyértelmű, kivel is kell megállapodni), de az együttműködés velük is töretlen és folyamatos.
 

i)    Új, színvonalas kulturális rendezvények megvalósítása (minél több helyszín bevonásával)

TELJESÜLT.

A közösségi kohézió erősítésére szervezett események (tojásfa díszítés, közösségek karácsonyfái a fő téren) mind kifejezetten népszerűek voltak, mint ahogy az ünnepi időszakban elindított városdekorációk kihelyezése is (mikulás és hóember díszek a város forgalmas pontjain). Bevezetésre került a Mesedélután a könyvtárban, Óvodamúzeumban pedig verkli kiállítást rendeztünk.
 

j)   Kiállító terem kihasználtságának javítása

RÉSZBEN TELJESÜLT.

A 2022-es évben nem volt külön költségvetés erre a célra, mint 2021-ben, ez mégsem jelentett igazán nagy különbséget, hiszen így is 5 alkalommal rendeztünk kiállítást. (Folyton-folt, Kása Béla, Hangszert a kézbe!, Somogyi Győző, Verkli)

 

MartonGazda:

k)   Közfeladatok ellátásának szervezettségének a növelése, színvonal emelés (pl. bejelentési csatorna létrehozása, visszajelzések küldése)

RÉSZBEN TELJESÜLT. A bejelentési csatorna év végére létrejött (muszak@martongazda.hu), és használatba került, de egy időközbeni személyi változás miatt ennek a kommunikációja, valamint a visszajelzési rendszer kialakítása az idei évre tolódott át.
 

l)    Vásártéri telephely környezetének rendezése, belső rend kialakítása

      RÉSZBEN TELJESÜLT.

Már sokkal rendezettebb képet mutat az új telephely, saját erőből megvalósult a vízelvezetés kiépítése, a kerítéses elválasztás a temető felől, az épület mögötti kb. 130 m2-nyi betonozott munkaterület kialakítása, valamint a közlekedési útvonalak murvázása a hátsó kapuig, amivel a körbejárhatóság is kialakult ami tovább segíti a használhatóságát. (pl. elektronikus hulladékgyűjtés forgalomterelése). Elkészült a bejárat előtti járda és történt egy kis virágosítás is. Tennivaló még akad idénre is, főleg az új utcai kerítés és kapu és reméljük, hogy lesz forrás a szilárd burkolat kialakítása is hamarosan. Jó érzés lenne megtapasztalni, hogy ez a cél a városvezetők számára is fontos lenne.
 

m)  Új járművek beszerzése és ezzel a hatékonyság növelése

      TELJESÜLT.

Ha az év végére tolódva, de megérkezett mindhárom új jármű, (Egy kis furgon, egy billenőplatós teherautó és egy munkagép) amiket már el is láttunk a céges arculattal, így messziről felismerhetőek és azonosíthatóak vagyunk.
 

n)   Szerződéses állomány felülvizsgálata, szükség esetén módosítása, megújítása

      RÉSZBEN TELJESÜLT.

Sikerült minden új, szükséges szerződést megkötni, az új helyszíneket bevonni rezsi tovább számlázásos rendszerbe. Ami még további feladatot jelent, az a teljes szerződéses állomány áttekintése abból a szempontból, hogy lehet-e minőségében vagy gazdaságilag jobb megoldásra váltani.
 

o)   Személyi állomány megtartása, megbecsülésének javítása

      RÉSZBEN TELJESÜLT.

A tavalyi évben támogatási igény növekedése nélkül kétszer is tudtunk némi bérrendezést alkalmazni, félévkor, illetve az ősszel az energiaárak elszabadulása után egy 10%-os bértömeg növekedéssel. Igaz, ezzel együtt a létszámot november elején szűkíteni is kellett, de most elmondható, hogy a csapat igazán ütőképessé vált. (2 karbantartóval és 1 irodai álláshellyel és 1 rendezvényszervezővel kevesebben látjuk el ugyanazt a feladatot.)

Létezik céges kedvezményes banki szolgáltatás a munkavállalóinknak és van lehetősége munkavállalóinknak csatlakozni saját telefonszámmal a flottkedvezményes tarifához is.
A féléves jutalmazások mértékét is sikerült feljebb tornászni oly módon, hogy a kettő együttesen már egy 13. havi fizetést is ki tud tenni. Van évi egyszeri csapatépítő foglalkozásunk és negyedévente rendszeresen összeül a teljes állomány, hogy az aktualitásokat megbeszéljük.

 

TEVÉKENYSÉGI BESZÁMOLÓ

 

Büszkeséggel tölt el minket, hogy az üzleti tervben megfogalmazott célkitűzéseken felül az MVK olyan dolgokat is elért, amiket év közben jelöltünk ki magunknak. Ilyenek voltak az alábbiak:

 

 • Elkészült a céges arculatunk, ami egységes, igényes megjelenést biztosít és amit minden lehető helyen igyekszünk alkalmazni. (E-mailek, levélpapírok, céges gépjárművek, digitális megjelenések)
 • Bevezettük a bankkártyás fizetési lehetőséget mindhárom irodában. Innentől kezdve van lehetőség a kártyás vagy telefonos f