Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

92/2023. (4. 25.) Martonvásár 2022. évi bűnügyi-közbiztonsági helyzetéről szóló beszámoló elfogadásáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

92/2023. (IV.25.) határozata

Martonvásár 2022. évi bűnügyi-közbiztonsági helyzetéről szóló beszámoló elfogadásáról

 

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja a Gárdonyi Rendőrkapitányság vezetőjének beszámolóját Martonvásár 2022. évi bűnügyi - közbiztonsági helyzetéről.

 

A döntés végrehajtásáért felelős: polgármester

A döntés végrehajtásának határideje: azonnal

/upload/files/12_ET_20230425_Rend%C5%91rs%C3%A9gi%20besz%C3%A1mol%C3%B3%20MV%20k%C3%B6zbiztons%C3%A1g%C3%A1r%C3%B3l_2022%20%C3%A9vr%C5%91l_mell%C3%A9klet.pdf