Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

82/2023. (4. 18.) a „Csapadékvíz elvezetési és kapcsolódó útépítési munkák” tárgyú közbeszerzési eljárás elbírálásáról

Dr. Szabó Tibor megállapította, hogy a Képviselő-testület név szerinti szavazással: Gucsek István – igen, Tóth András Miklósné – igen, Dr. Gyulay Gyula – igen, Kuna Ferenc – igen, Nemes József – igen, Szigeti Zoltán – igen, Varga Ferenc – igen és Dr. Szabó Tibor - igen szavazata mellett, egyhangúlag 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

 

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

82/2023. (IV.18.) határozata

a „Csapadékvíz elvezetési és kapcsolódó útépítési munkák” tárgyú

közbeszerzési eljárás elbírálásáról

 

  1. Martonvásár Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Csapadékvíz elvezetési és kapcsolódó útépítési munkák” tárgyú közbeszerzési eljárás kivitelezéséhez szükséges nettó 191.938.741,- Ft fedezetet rendelkezésre bocsátja. A meghatározott összeget a Képviselő-testület korábbi döntésének megfelelően Martonvásár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének terhére azaz a TOP-2.1.3-16-FE1 kódszámú felhívás TOP-2.1.3-16-FE1-2021-00025 azonosító számú projektben elnyert, valamint a BMÖGF/1171/2021. számú támogatás terhére biztosítja.

 

  1. Az Önkormányzat Képviselő-testülete a Bíráló Bizottság javaslatára – az Önkormányzat hatályos közbeszerzési szabályzatának (a továbbiakban: Közbeszerzési Szabályzat) II/7. pontja alapján indított tárgyi közbeszerzési eljárás lezárásaképpen az alábbi döntéseket hozza:

 

A) A „Csapadékvíz elvezetési és kapcsolódó útépítési munkák” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményes.

 

B) Az alábbi ajánlattevők

  1. ajánlatát az ajánlatkérő közbenső döntésével érvénytelenné nyilvánította:

Konstruktor Építőipari Kft.

VÍZÉPSZOLG-94 Vízépítő és Szolgáltató Kft.

Tiszai Útfenntartó Kft.

Hornyák Útépítő és Szolgáltató Kft.

KRISTÁLY Tervező, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft

Hegedűs & Schmidt Kft.

aquaREKO Kft.

 

  1. ajánlata érvényes:

Reaszfalt Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt felelősségű társaság

UNIO-ASZFALT KŐ Kft.

 

  1. Az ajánlatkérő az eljárást a Kbt.81.§ (5) bekezdés rendelkezéseinek alkalmazásával folytatta le, így az alábbi ajánlattevők ajánlatainak teljeskörű elbírálására nem került sor:

Sárépszer Építőipari Kft.;

Széles Út Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság;

R.E.D-HUNGARY Ingatlanhasznosító Zrt.;

Deponátor Magas- és Mélyépítő Szolgáltató Kft.;

GEO-FORTIS Korlátolt Felelősségű Társaság;

PUHI-Tárnok Út- és Hídépítő Kft.

 

  1. az eljárás nyertese:

UNIO-ASZFALT KŐ Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 4320 Nagykálló Bercsényi Utca 31

Ajánlati ár:

I-II ütem: 164 432 992,- Ft

III. ütem: 2 980 110,- Ft

IV.ütem: 11 885 230,- Ft

Összesen nettó: 179 298 332,- Ft

 

  1. az eljárásban a nyertes ajánlatot tevőt követő legkedvezőbb ajánlat a következők szerint:

Reaszfalt Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt felelősségű társaság

Székhelye: 1225 Budapest Nagytétényi Út 254. B. ép. 1.em.

Ajánlati ár:

I-II ütem: 167 380 656,- Ft

III. ütem: 2 325 497,- Ft

IV.ütem: 10 107 913,- Ft

Összesen nettó: 179 814 066,- Ft

 

 

 

3.) A Képviselő-testület a III. és IV. ütem vonatkozásában él az opció lehívás jogával és a nyertes ajánlattevő ajánlata szerint szerződést kíván kötni azok műszaki tartalmának megvalósítására, az ehhez szükséges fedezetet a 2023. évi költségvetés fejlesztési tartaléka terhére biztosítja.

4.)A Képviselő-testület felhatalmazza a Jegyzőt, hogy a Közbeszerzési Szabályzat II/10. pontja alapján a jelen határozat 2. pontja szerinti eredményt tegye közzé, és a szükséges értesítéseket küldje ki az érintetteknek.

5.) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a Kbt. 131. §-a alapján arra, hogy jelen határozat 2. pontja szerinti nyertes Ajánlattevővel a közzétett és nyilvános közbeszerzési dokumentáció részét képező közbeszerzési szerződést megkösse, a szükséges dokumentumokat aláírja.

 

A határozat végrehajtásáért felelős:           1., 2., 3., 5. pont – polgármester

4. pont - jegyző

A határozat végrehajtásának határideje:    1. pont – azonnal

                                                                       2. pont - azonnal

3.-5. pont – Kbt. és Közbesz. Szabályzat szerint