Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

203/2023. (11. 7.) a Martonvásár, 1069/3 hrsz.-ú terület értékesítéséről szóló pályázati kiírás elbírálásáról, valamint adásvételi szerződés megkötéséről

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

203/2023. (XI.7.) határozata

a Martonvásár, 1069/3 hrsz.-ú terület értékesítéséről szóló pályázati kiírás elbírálásáról, valamint adásvételi szerződés megkötéséről

 

  1. Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) – a 167/2023. (IX.14.) határozat szerinti, 2023. szeptember 19-én közétett pályázati felhívással, valamint a Bíráló Bizottság jelen határozat 1. számú mellékletét képező javaslatával összhangban– úgy határoz, hogy a Martonvásár, 1069/3 hrsz.-ú terület értékesítéséről szóló pályázati eljárást eredményesnek nyilvánítja.

 

  1. A Képviselő-testület a pályázat nyerteseként a REVRIK Kft. (székhely: 2462 Martonvásár, Emlékezés tere 5., adószám: 24980504-2-07, képviseli: Dr. Lengyel Attila, ügyvezető) a határozat 2. számú melléklete szerinti ajánlatát fogadja el, az abban rögzített vállalásokkal és feltételekkel.

 

  1. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2. pontban megjelölt nyertes ajánlattevővel az adásvételi szerződést a jelen határozat szerinti alapvető tartalommal 60 napon belül megkösse az ajánlatban szereplő áron, a tulajdonjog átvezetése tárgyában eljárjon.

 

  1. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a jelen határozatban foglaltakkal összhangban, annak végrehajtásához kapcsolódó szükséges jognyilatkozatok megtételére és a hozzájuk kapcsolódó dokumentumok aláírására.

 

A határozat végrehajtásáért felelős:           polgármester

A határozat végrehajtásának határideje:    1-2.- azonnal

3-4. pont – 2024.01.06. (szerződés)

 

/upload/files/08m_ET_20231107_1mell%C3%A9klet_bont%C3%A1si%20%C3%A9s%20b%C3%ADr%C3%A1lati%20jegyz%C5%91k%C3%B6nyv.pdf

/upload/files/08m_ET_20231107_2mell%C3%A9klet_Revrik%20aj%C3%A1nlat.pdf