Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

205/2023. (11. 7.) a Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2023. évi üzleti tervének módosításáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

205/2023. (XI.7.) határozata

a Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2023. évi üzleti tervének módosításáról

 

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. legfőbb szerveként eljárva a Kft. 2023. évi üzleti tervének módosítását jelen határozat melléklete szerint jóváhagyja.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: ügyvezető

A határozat végrehajtásának határideje: 2023. december 31.


 

205/2023.(XI. 07.) határozat melléklete

 

 

 

 

ÜZLETI TERV MÓDOSÍTÁS I.

2023

 

 

Martonvásár Városi Közszolgáltató    Nonprofit Kft.

 

 

Tartalom:

                   Helyzetelemzés

                   Pénzügyi terv módosítása

                   Összefoglalás

        

 

Mellékletek:

                            1. 2023 TERV módosítás

                            2. 2023 COFOG változások

                            3. Elmúlt évek támogatásai feladatonként

                           

 

 

Martonvásár, 2023. október 27.

                                                                                            Tóth Balázs

                                                                           ügyvezető

 

HELYZETELEMZÉS

 

A Martonvásári Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. üzleti terve az idei évben áprilisban lett elfogadva, azóta még módosításra nem került sor. Elkerülni most sem tudjuk, mert az idei évben is több kérdéskör felmerült, ami miatt felülvizsgálandó a támogatási igényünk. Társaságunk 2023. évi üzleti tervének I. számú módosítása az alábbi meghatározó szempontok szerint alakult:

 1. A 2023. évben lefolytatott energia közbeszerzés GÁZ szolgáltatásra vonatkozó része már az idei évben is érezteti – szerencsére – kedvező hatását, hiszen az új szerződésünk 2023 október 1-től érvényes. Ezáltal bizonyos helyeken a csökkenő nemzetközi árak miatt kedvezőbb egységáron tudjuk beszerezni a fűtőanyagot. A legnagyobb fogyasztási helyünkön, az Iskola-Sportcsarnok-Járási Hivatal-Könyvtár gázóráján fix áron szerződtünk, ahol a tavalyi ár nagyjából felét, pontosan a 42%-át kell mostantól egy évig vállalni. Igaz ugyan, hogy az összes gáz felhasználásunk nagyobb része mozgó áras (fogyasztásunk 74%-a pillanatnyi tőzsdei ár szerint változik a többi helyszíneink mindegyikén), amit nagyon nehéz előre becsülni, de még az idei évben várhatóan kedvezőbben alakul számunkra, mint ahogy az év elején számoltunk vele. Az alábbi grafikon a gáz tőzsdei ár változását mutatja 2023 januártól m3/ft egységben:            .
   

 

 1. Az út járda karbantartás feladatok között év közben adódtak többletfeladatok, amik a tervezési időszakban még nem voltak ismertek. Ezen kiadások finanszírozása nagy részben már megtörtént,  tehát ezen a feladatsoron jelentős többletkiadásaink keletkeztek, aminek kiegyenlítésére most kerülhet sor.
 2. A személyi állomány bérszínvonalának jelentős az elmaradása a piaci árakhoz képest, és az idei infláció tovább nehezítette a munkavállalóink megélhetését. Ezt mindenképpen szükséges rendezni. A bérek rendezésére szánt források - összhangban az önkormányzat egyéb intézményeinél bevezetett emelésekkel - 15%-os bértömeg növekedést eredményeznek, aminek a többletigénye nem szerepelt a korábban jóváhagyott üzleti tervünkben, ez a változtatás másik lényegi indoka.
 3. Az üzleti terv módosítása számol azzal, hogy a megkötött szerződések alapján az önkormányzati projektekre átadott és átadandó összegek elköltésre kerülnek, bár ennek a valószínűsége, ahogy közeledünk az év vége felé, egyre kisebb.  Ettől függetlenül az érvényben lévő szerződéseknek megfelelően kell terveznünk mind a kiadás oldalon, mind pedig a bevételi oldalon.
 4. Az eredeti üzleti tervben szereplő eredmény célkitűzés nem változott, továbbra is a - 40 milliós nagyságrendű céllal számolunk, amit a saját eredmény tartalékaink terhére finanszírozunk meg. A kerekítés mértékével azaz 463.911,-  forinttal mérséklődik a többletigényünk.
 5. Szintén változatlan módon továbbra is csak a városüzemeltetési és a kulturális iroda részesül önkormányzati támogatásból, a sport iroda saját bevételeiből fedezi a kiadásait ebben az évben is.
 6. A terv módosításkor rendelkezésre álló adataink: a féléves főkönyvi kivonatok és az azóta eltelt időszakról a saját nyilvántartásaink szerinti értékek.

 

PÉNZÜGYI TERV MÓDOSÍTÁS

 

A pénzügyi tervünk módosításakor felülvizsgálatra kerül minden kiadás és bevétel, ami az elmúlt időszakban felmerült, ezek mindegyike összevetésre kerül a tervben foglaltakkal.  Ezt az elemzést most is elvégeztük. Azt találtuk, hogy jelentősebb mértékű kiadások és bevételek is tudomásunkra jutottak, de ezek nagyságrendje szerencsére kiegyenlített volt, ezért az idei évben korábban megfogalmazott eredménycélt csak minimális mértékben kellett módosítani. Többletfinanszírozást így csak a fentebb említett két fő tételre vonatkozóan kell  kérni az önkormányzattól.

Az áprilisban elfogadott üzleti tervünk -39.536.089,- Ft negatív eredménnyel számolt, ami most felkerekítésre került -40,0 millió forintra. Ezzel 463.911,- forinttal nő az eredmény tartalék felhasználásunk, valamint  csökken a többletigényünk az önkormányzat felé. A kerekítésnek két oka volt. Egyrészt az eredménytartalékunk a tavalyi év eredményével emelkedett és már 47 milliós összeg lehetővé teszi ezt, másrészt év közben pontosan ez az összeg került átvezetésre (negyedévente 10 millió Ft) a MartonGazda bankszámlájára, hogy a kiadásokat fedezni lehessen belőle és a folyamatos működés biztosítva legyen.

A két fő tétel, ami a támogatási igényt megemelte: 

 1. Út- járda karbantartási tételek

Sokkal több olyan karbantartási feladatot végeztük el már az évnek ebben a szakaszában, mint amivel év elején terveztünk. Ezek 100%-a anyagköltség növekedésből adódik, a legnagyobb tételben aszfaltvásárlásra költöttünk, de ide tartozik a keskeny helyi útszakaszok padkázásához használt murva (Ady pl. Endre utca, Orgona utca), vagy a közterületeinken végzett betonozások anyagköltsége is.

 1. Bér rendezés:

A társaságon belüli bérek kérdéskörét már a féléves beszámoló esetén említettem, feltétlenül emelni kell a bérszínvonalat, ha fenn kívánjuk tartani a megszokott minőséget. A jelen előterjesztésben szereplő többletigénnyel sem tudjuk garantálni, hogy a munkaerő állomány változatlan marad, és a jövő januártól megemelkedő minimálbér nem okoz további bérnövekedést. A Kulturális Iroda idei évben egy fővel kevesebb létszámmal több programot valósított meg, aminek a hétvégi időráfordítása jelentős többlet terhet jelentett a munkavállalóink számára, melynek kompenzációja szintén elengedhetetlen.
A bérrendezés jelen előterjesztésben megfogalmazott elemei egy év végi jutalmazás lehetőségének megteremtése, az előző ülésen elfogadott Cafetéria szeptemberi bevezetésének fedezete, valamint a kulturális iroda dolgozóinak jutalmazása.

 

Természetesen a felülvizsgálat során sokkal több plusz-mínusz tétel is számításba lett véve, de ezek kiegyenlítették egymást. Pozitív irányba lehet sorolni a bevezetett energiamegtakarítások kapcsán elért eredményeket (erről külön prezentáció is készült), vagy az ázsiós tőkeemelésként kapott összegek lekötéséért járó kamatokat. A többletkiadások közé pedig fel tudunk sorolni sok apróbbnak tűnő, de év közben megjelenő tételt.

 

A bevételi oldal változásai:

 

A bevételeink felülvizsgálata során azt tapasztaltuk, hogy három fő csoportba lehet sorolni azokat a tényezőket, amelyet növelték az elért vagy elérhető bevételeket a korábban remélt szintnél:

 1. A hathatós intézkedés csomag miatt megtakarított energia mennyiségből, illetve a kedvező tőzsdei gázárból fakadó megtakarítás a helyszíneink többségénél.
 2. Az ázsiós tőkeemelés lekötéséből származó kamatból származó bevétel
 3. A bevételeink tervezettnél kedvezőbb alakulása (BBK bérleti díjak és Óvodamúzeum jegybevételek)

Ezek együttes mértéke 10,4 millióval segítette a költségvetésünk alakulását.

 

Kiadás oldal változásai:

 

A kiadásaink tekintetében ennél sokkal több, korábban nem kalkulált tétel befolyásolta a helyzetünket, melyek közül a két legnagyobb mértékűt emeltem ki a bevezetőben (Út járda karbantartás, személyi juttatások), a többi tétel pedig 10,8 milliós nagyságrendileg azonos mértékű kiadás növekedést okozott. Ide tartoznak az alábbiak:

 

 1. Az idén megvalósított kiemelt rendezvényekre (Tök fesztivál, Hello Marton tavasz és ősz, Fülesbagoly, Tour de Hongrie) kiadásai
 2. Százszorszép táncegyüttes vezetőinek díjazásában történt emelés
 3. A labdarúgó szakosztály megbízási díjainak emelkedése
 4. A beépített hőszivattyúk kötelező karbantartási szolgáltatása
 5. Az illegális hulladékok begyűjtésére és elszállítására fordított kiadások
 6. A Tour De Hongrie kapcsán megítélt jutalom kifizetése
 7. A nem tervezett parkosítások kialakítási díja (Rákóczi utcai tereprendezés, füvesítés és könyvtár előtti vadvirágos rét)
 8. Az idén hozzánk került rezsitételek költsége (pl. piac áram)
 9. A Cafetéria és a jutalom nem önkormányzati forrásból fizetett része 

 

A bevételek és a kiadások változásainak különbsége az eredménycél növelésével volt egyensúlyba hozható, így az önkormányzati támogatás mértéke is mérséklődött.


ÖSSZEFOGLALÁS

 

A jóváhagyott üzleti tervhez képest a jelenlegi változtatás 37.902.946,- forinttal emelte meg társaságunk önkormányzati támogatási igényét. A korábban elfogadott tervben szereplő 225.529.377,- forintról, ez az összeg 263.432.323,- forintra változott.

Ha a teljes éves, első körben elfogadott igény összegéhez viszonyítjuk, ez a növekmény 16,8%-os emelkedést jelent. A többletigény nagy részének kiadása már felmerült, a társaság kiegyensúlyozott, stabil gazdálkodásának fenntartása érdekében azonban a fedezetét rendezni kell.

Mindezen változásokkal együtt a korábbi pénzügyi tervünk szerinti eredménycél nagyságrendileg nem változik, de kerek -40.000.000,- forintos negatív számviteli eredmény lesz, aminek finanszírozása a saját eredménytartalékból már nagy részben meg is történt.

A pénzügyi tervünk I. számú módosított változatának tervezett kiadásait és bevételeit számviteli csoportosításban az 1. sz. melléklet mutatja be.  Az utolsó oszlopban az eltérő színnel kiemelt tételek változtak meg. aminek legfőként a fentebb említett két fő tétel az oka, de  szerepel minden olyan módosítás is, amit korrigálni kellett.

Az igényelt támogatás feladatonkénti (COFOG szám szerinti) megoszlását és arányait, valamint a fizetési ütemezést tartalmazó táblázat a 2. sz. mellékletben tekinthető meg. A többletforrás idei megérkezésének érdekében a hátralévő időt tekintve két részletben, egy novemberi külön utalás formájában, illetve egy emelt összegű decemberi utalás formájában kérjük a támogatást eljuttatni társaságunkhoz. A zöld mező foglalja össze a városüzemeltetési iroda támogatási részleteit (Martongazda), a lila mezőkben pedig a kulturális iroda értékei szerepelnek. (Martonkult)

A 3. sz. melléklet pedig az elmúlt években átadott önk.-i támogatásokat foglalja össze. Ebben látható a feladatonkénti bontása is az idei önkormányzati támogatásnak és össze is hasonlítható a korábbi években megítélt támogatások mértékével.

 

Jelen előterjesztésben foglalt I. számú tervmódosítás jóváhagyása esetén az közfeladatok ellátása 2023 év végéig zavartalanul biztosítható marad. Kérem a tisztelt képviselő testületet, hogy az előterjesztés elfogadása mellett döntsön.