Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

207/2023. (11. 7.) az önkormányzat és intézményei 2023. évi összesített közbeszerzési tervének módosításáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

207/2023. (XI.07.) határozata

az önkormányzat és intézményei

2023. évi összesített közbeszerzési tervének módosításáról

 

  1. Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 42. § (3) bekezdése alapján a 33/2023. (II.14.) sz. képviselő-testületi határozattal elfogadott 2023. évre vonatkozó közbeszerzési tervét a jelen határozat melléklete szerint módosítja.

 

     A módosítás indoka: a korábban tervezett 3 csoportos bölcsőde és kiszolgáló helyiségek tervezett mennyiség helyett 4 csoportos bölcsőde és kiszolgáló helyiségek megvalósítására nyílt lehetősége az Önkormányzatnak.

 

  1. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a közbeszerzési terv módosításának kihirdetéséről gondoskodjon.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: 1. pont - a polgármester, 2. pont - jegyző

A határozat végrehajtásának határideje: 1. 2023.12.31.

                                                                      2. 2023.11.08.

 

207/2023. (XI.07.) határozat melléklete:

 

Martonvásár Város Önkormányzata[1] és költségvetési szervei[2]

KÖZBESZERZÉSI TERV

1. sz. módosítása*

2023. év

 

közbeszerzés tárgya

közbeszerzés tervezett mennyisége

irányadó eljárási rend

tervezett eljárás fajtája

eljárás megindításának tervezett időpontja

a szerződés teljesítésének várható időpontja

A) Építési beruházások

 

 

 

 

 

1.  Bölcsőde, játszóudvar és kert építése Martonvásáron

4 csoportszobás bölcsőde és játszóudvar építése

nemzeti

nyílt

2023. III. né

2024. december 31.

B) Árubeszerzések

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

C) Szolgáltatás megrendelések

 

 

 

 

 

1. Földgáz energia beszerzése az önkormányzat és az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság felhasználási helyei számára.

12 felhasználási hely (11 felhasználási hely 20 m3/h alatti felhasználási mennyiség)

nemzeti

nyílt

2023. II. né

2024. október 1.

2. Villamos energia beszerzése az önkormányzat és az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság felhasználási helyei számára.

20 felhasználási hely

nemzeti

nyílt

2023. III. né

2024. december 31.

3. Közétkeztetési szolgáltatások megrendelése Martonvásár Város területén működő, állami fenntartású oktatási intézményekben.

2 intézmény napi háromszori étkezés; 1 intézmény napi ötszöri étkezés

uniós

nyílt

2023. III. né

2029. március 31.

             

 

Martonvásár, 2023. ……….

 

                                 ……………………..                                                                     …………………..

                                        Polgármester                                                                                     Jegyző[1] rövidítése: MVÖ

[2] Martonvásári Polgármesteri Hivatal (rövidítése: MPH), Brunszvik Teréz Óvoda (rövidítése: BTO)

*a módosítással érintett sor dőlt betűkkel jelölve