Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

204/2023. (11. 7.) Martonvásár Város településszerkezeti tervének megállapításáról szóló 191/2014. (XI.25.) Kt. számú határozat módosításáról

Martonvásár Város Önkormányzata

 Képviselő-testületének
204/2023.(XI.7.) határozata
Martonvásár Város településszerkezeti tervének megállapításáról szóló
191/2014. (XI.25.) Kt. számú határozat módosításáról

 

Martonvásár Város Önkormányzat képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6.§ (1) bekezdés alapján az alábbi döntést hozza:

 

1./       Martonvásár város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 191/2014. (IX.25.) önkormányzati határozattal jóváhagyott településszerkezeti tervet módosítja.

 

2./       A szerkezeti terv leírását jelen határozat 1. melléklete szerinti tervlapon lehatárolt területekre vonatkozóan módosítja az alábbiak szerint:

- beépítésre szánt Különleges terület- Közmű terület kijelölése a 1237 hrsz.-ú ingatlanon

- zöldterület kijelölése a 1241/3 hrsz.-ú ingatlanon

 

3./  A Településszerkezeti Terv 6. melléklete szerinti szerkezeti tervlap hatályát veszti, helyébe jelen határozat 1. melléklete szerinti szerkezeti tervlap (TSZT-M9) lép.

 

4./  Jelen módosítás során Martonvásár területfelhasználási változása a következők szerint alakul:

Módosítási feladat

Terület mérete (ha)

TSZT módosítás

Hatályos terv szerinti terület-felhasználás

Tervezett terület-felhasználás

1.

Különleges beépítésre szánt terület – Közmű terület

0,18

V

K-Kö

2.

Zöldterület

0,04

Lke

Zkk

 

5./  A módosítás során a Településszerkezeti Terv 3. melléklete szerinti területi mérlege az alábbiak szerint változik:

TERÜLETI MÉRLEG változása A TSZT SZERINT

Területfelhasználási kategória

ha

%

Közigazgatási területe: 3125,30 ha

Beépítésre szánt terület

 

Kisvárosias lakóterület

Lk

4,56

0,15%

Kertvárosias lakóterület

Lke

101,38

3,25%

Falusias lakóterület

Lf

80,04

2,56%

Településközpont terület

Vt

28,85

0,92%