Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

193/2023. (9. 26.) a határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

193/2023. (IX.26.) határozata

a határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról

 

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról készült beszámolót a határozat melléklete szerint elfogadja.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester, jegyző

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

 

193/2023. (IX.26.) határozat melléklete:

 

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról

 

36/2023. (II.14.) – a Martonvásár, 1220/3 hrsz.-ú ingatlanhoz kapcsolódó bérleti szerződés 1. számú módosításának elfogadásáról – Az önkormányzat a Cetin Hungary Kft.-vel mobil, cellás rádiótelefon hálózathoz szükséges távközlési állomás létesítése és üzemeltetése érdekében kötött bérleti szerződést 2027. június 30. napjáig meghosszabbította. A felek a szerződést aláírták

101/2023. (IV.25.) – parkolóépítéshez való hozzájáruló nyilatkozat megadásáról – a nyilatkozat kiadása nem befolyásolta az építésügyekben eljáró hatóság döntését, melyre tekintettel a nyilatkozatot kérő féllel új tárgyalások vannak folyamatban a városközponti területet érintő beruházásai tárgyában.

106/2023. (V.30.) – a Rákóczi Ferenc utca 37. szám alatti ingatlan ingyenes használatba adásáról és az ingatlanhoz kapcsolódó használati megállapodás elfogadásáról – Az ingatlan vonatkozásában a Martonvásári Talpraesett Fiatalokért Egyesületével (cserkészek) a szerződés megkötése folyamatban van.

107/2023. (V.30.) – Martonvásár Város településrendezési tervének módosításáról – A Martonvásár - Erdőhát ivóvízminőség javító programja (KEHOP-2.1.2-15-2017-00014)” és az általános iskola területén (Martonvásár, 650/3 hrsz.) körforgalmú csomóponthoz kapcsolódó további terület biztosítása vonatkozásában szükséges településrendezési terv módosítást a Völgyzugoly Kft végzi, akivel az önkormányzat szerződést kötött. A partnerségi és a véleményezési dokumentációt a Kft. elkészítette. A partnerségi egyeztetés és a környezeti értékelés szükségességének vizsgálata megtörtént. A főépítésszel a szerződés aláírása megtörtént.

126/2023. (VI.27.) – közszolgálati szerződések módosításáról – Az önkormányzat és a Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. a szerződés módosításokat aláírták

127/2023. (VI.27.) – a Martonvásár, Brunszvik út 1/A alatt lévő Egészségház épületében helyiség további bérléséről és az ahhoz kapcsolódó helyiségbérleti szerződés elfogadásáról – A felek, az önkormányzat és a BERCZI-DENT Fogászati Kft a szerződést aláírták.

140/2023. (VI.27.) – „Martonvásár díszpolgára” posztumusz cím odaítéléséről – A díjátadás 2023. augusztus 20-án megtörtént.

141/2023. (VI.27.) – „Pro Urbe – Martonvásár Városáért” cím odaítéléséről - A díjátadás 2023. augusztus 20-án megtörtént.

142/2023. (VI.27.) – „Martonvásár Jövő Nemzedékéért” kitüntetés odaítéléséről - A díjátadás 2023. augusztus 20-án megtörtént.

143/2023. (VI.27.) – „Martonvásár Kultúrájáért” kitüntetés odaítéléséről - A díjátadás 2023. augusztus 20-án megtörtént.

144/2023. (VI.27.) – „Martonvásár Jólétéért” kitüntetés odaítéléséről - A díjátadás 2023. augusztus 20-án megtörtént.

145/2023. (VI.27.) – „Martonvásár Sportjáért” kitüntetés odaítéléséről - A díjátadás 2023. augusztus 20-án megtörtént.

146/2023. (VI.27.) – „Martonvásár Szolgálatában” kitüntetés odaítéléséről - A díjátadás 2023. augusztus 20-án megtörtént.

147/2023. (VI.27.) – „Év Fiatal Példaképe” kitüntetés odaítéléséről - A díjátadás 2023. augusztus 20-án megtörtént.

148/2023. (VI.27.) – „Martonvásár Civil Közösségéért” kitüntetés odaítéléséről - A díjátadás 2023. augusztus 20-án megtörtént.

152/2023. (VII.18.) – a Martonvásár, Budai út 4. szám (1062 hrsz.) alatti ingatlant érintő szerződés jóváhagyására – A felek, az önkormányzat és az FUTURE FOOD IMMO Kft. a szerződést aláírták, a beruházás folyamatban van.