Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

199/2023. (11. 7.) a napirendi pontokról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

199/2023. (XI.7.) határozata

a napirendi pontokról

 

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:

 

Napirendi pontok:

 

1. napirend        05 ET    Javaslat a Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztására

2. napirend

06 ET

Javaslat településfejlesztési megállapodás módosítására üzlet működtetéséhez szükséges parkolók biztosítása érdekében (2462 Martonvásár, 188/1 hrsz.)

 

 

 

3. napirend

07 ET

Javaslat a Martonvásár 182/4 és 182/6 hrsz.-ú ingatlanokon lévő visszavásárlási jog törlésére vonatkozó kérelem elbírálására

 

 

 

4. napirend

08 ET

Javaslat Martonvásár, 1069/3 hrsz.-ú terület értékesítésére kiírt pályázat elbírálására

 

 

 

5. napirend

09 ET

Javaslat a Településrendezési Eszközök módosítására

 

 

 

6. napirend

 

Egyebek

 

 

 

 

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal