Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

208/2023. (11. 7.) a Martonvásár, Béke utca 18. szám alatti ingatlan cseréjéről, a 1068/2 hrsz.-ú földrészlet megvásárlásáról és a 1068/3 hrsz.-ú területhez kapcsolódó elővásárlási jogról történő lemo

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

208/2023. (XI. 7.) határozata

a Martonvásár, Béke utca 18. szám alatti ingatlan cseréjéről, a 1068/2 hrsz.-ú földrészlet megvásárlásáról és a 1068/3 hrsz.-ú területhez kapcsolódó elővásárlási jogról történő lemondásról

 

1.)    Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a jelen határozat 1. melléklete szerinti vázrajz alapján megvásárolja 3 000 000 Ft-ért a Martonvásár, 1068 hrsz.-ú ingatlanból létrejövő 184 m2 térmértékű ingatlanrészt, melyet telekalakítás keretében hozzá kíván csatolni a 1068/2 hrsz.-on létrejövő kivett út megnevezésű, 585 m2 térmértékű ingatlanhoz.

2.)    A Képviselő-testület a határozat 1. melléklete szerinti vázrajz szerint kialakuló Martonvásár, 1068/3 hrsz.-ú ingatlan Revrik Szolgáltató Kft. általi 12 000 000 Ft-os egyösszegű megfizetéses vételáron történő megvásárlására vonatkozóan nem kíván élni elővásárlási jogával.

3.)    A Képviselő-testület a határozat 1. melléklete szerinti vázrajz szerint kialakuló Martonvásár, 1068/1 hrsz.-ú ingatlan tulajdonjogának megszerzése érdekében a telekalakítás ingatlan-nyilvántartási átvezetését követően felajánlja cserére a 2462 Martonvásár, 448/3 hrsz.-ú, természetben a Béke utca 18. szám alatti kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévő ingatlant, valamint a jelen határozat 2. és 3. mellékletében foglalt értékbecslésekben foglalt értékkülönbözet figyelembe vételével további 8 000 000 Ft-ot fizet meg a 1068/1 hrsz.-ú ingatlan tulajdonosának.

4.)    A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1-3.) pontban foglaltak végrehajtásához szükséges dokumentumok, így különösen ingatlan-nyilvántartási kérelmek, elővásárlási jogról lemondó nyilatkozat, telekalakítással vegyes adásvételi szerződés, valamint ingatlan csere elő-, és végszerződés aláírására.

 

A határozat végrehajtásáért felelős:           polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: 2024. 01. 31.    

 

/upload/files/13m1_ET_20231107_ingatlan%20csere_v%C3%A1s%C3%A1rl%C3%A1s_el%C5%91v%C3%A1s%C3%A1rl%C3%A1si%20jogr%C3%B3l%20t%C3%B6rt%C3%A9n%C5%91%20lemond%C3%A1s.pdf

/upload/files/13m2_ET_20231107_ingatlan%20csere_v%C3%A1s%C3%A1rl%C3%A1s_el%C5%91v%C3%A1s%C3%A1rl%C3%A1si%20jogr%C3%B3l%20t%C3%B6rt%C3%A9n%C5%91%20lemond%C3%A1s.pdf

/upload/files/13m3_1_ET_20231107_ingatlan%20csere_v%C3%A1s%C3%A1rl%C3%A1s_el%C5%91v%C3%A1s%C3%A1rl%C3%A1si%20jogr%C3%B3l%20t%C3%B6rt%C3%A9n%C5%91%20lemond%C3%A1s%20%282%29.pdf

/upload/files/13m3_2_ET_20231107_ingatlan%20csere_v%C3%A1s%C3%A1rl%C3%A1s_el%C5%91v%C3%A1s%C3%A1rl%C3%A1si%20jogr%C3%B3l%20t%C3%B6rt%C3%A9n%C5%91%20lemond%C3%A1s.pdf

/upload/files/13m3_3_ET_20231107_ingatlan%20csere_v%C3%A1s%C3%A1rl%C3%A1s_el%C5%91v%C3%A1s%C3%A1rl%C3%A1si%20jogr%C3%B3l%20t%C3%B6rt%C3%A9n%C5%91%20lemond%C3%A1s.pdf