Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

206/2023. (11. 7.) a Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. javadalmazási szabályzatának módosításáról

 

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

206/2023. (XI. 7.) határozata
a Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft.
javadalmazási szabályzatának módosításáról

 

  1. Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. javadalmazási szabályzatának módosítását egységes szerkezetben a határozat 1. melléklete szerint elfogadja.
  2. A Képviselő-testület jóváhagyja a 181/2023. (IX. 26.) határozatban elfogadott módosításban foglaltak végrehajtását a Kft.-vel a javadalmazási szabályzat hatálya alá tartozó jogviszonyban állók és az ügyvezető részére, azzal, hogy felhívja a Kft. ügyvezetőjét, hogy a javadalmazási szabályzatban foglaltak betartásáról az Alapító Okiratban, a társaság szervezeti és működési szabályzatában, valamint a jogszabályokban foglaltakkal összhangban gondoskodjon.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester, ügyvezető

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

 

Martonvásár, 2023. november 7.

                                                                                                Dr. Szabó Tibor

                                                                                                  polgármester

 

/upload/files/11m_ET_20231107_MVK_Javadalmaz%C3%A1si%20szab%C3%A1lyzat_mell%C3%A9klet_v.docx