Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

202/2023. (11. 7.) Martonvásár 182/4 és 182/6 hrsz.-ú ingatlanokon lévő visszavásárlási jog törlésére vonatkozó kérelem elbírálásáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

202/2023. (XI.7.) határozata

Martonvásár 182/4 és 182/6 hrsz.-ú ingatlanokon lévő visszavásárlási jog törlésére vonatkozó kérelem elbírálásáról

 

1. Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a FUTURE FOOD IMMO Kft. (cím: 2030 Érd, Fő utca 31., adószám: 11716929-2-13, a továbbiakban: Kft.) jelen határozat melléklete szerinti kérelmében foglaltak alapján hozzájárul ahhoz, hogy a 2462 Martonvásár 182/4 és 182/6 helyrajzi számú ingatlanokon Martonvásár Város Önkormányzata javára 2025. június 10-ig fennálló visszavásárlási jog törlésre kerüljön.

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1. pontban foglaltak végrehajtásához szükséges dokumentumok aláírására és eljárások lefolytatására.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester, intézményvezető

A határozat végrehajtásának határideje: 2023. november 30.

 

/upload/files/07m_ET_20231107_visszav%C3%A1s%C3%A1rl%C3%A1st%C3%B6rl%C3%A9s_mell%C3%A9klet.pdf