Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

200/2023. (11. 7.) a helyi választási bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

200/2023. (XI.7.) határozata

a helyi választási bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról

 

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Helyi Választási Iroda vezetőjének indítványára, a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 23. §-a alapján – a településen működő Helyi Választási Bizottságot (2462 Martonvásár, Budai út 13.) az alábbiak szerinti összetételben választja meg:

a) Bolvári Zoltán                          – tag

b) Dr. Kiss Attila Balázs               – tag

c) Tarczali Tamás Gábor               – tag

d) Orbánné Molnár Anikó            – 1. póttag

e) Farkas Gyuláné                        – 2. póttag

 

A határozat végrehajtásáért felelős: eskütételért – polgármester, oktatásért – jegyző

A határozat végrehajtásának határideje: következő általános önkormányzati választásra megválasztott választási bizottság alakuló ülése