Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

76/2010. (6. 29.) Brunszvik Teréz Óvoda személyi juttatásokról

Martonvásár Város Önkormányzat

Képviselő-testületének

76/2010.(VI. 29.) határozata

 

 

1.) Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Brunszvik Teréz Óvoda személyi juttatások előirányzatát érintő költségvetés módosítási kérelmet és az általános tartalék terhére biztosítja a szükséges 1.533.000.-Ft forrást.

2.) A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az 1.) pontban foglaltaknak megfelelően a 2010. évi költségvetés módosítását készítse elő.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: óvodavezető

A határozat végrehajtásának határideje: folyamatos