Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

110/2018. (5. 29.) a „Beethoven Általános iskola energetikai felújítása vállalkozási szerződés keretében” c. közbeszerzési eljárást lezáró döntésről

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

110/2018. (V.29.) határozata

a „Beethoven Általános iskola energetikai felújítása vállalkozási szerződés keretében” c. közbeszerzési eljárást lezáró döntésről

 

  1. Martonvásár Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Martonvásár Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018 (II.14). számú önkormányzati rendeletében a kiemelt kormányzati beruházás során lévő előirányzat terhére a pályázattal nem támogatott munkákhoz szükséges 6.555.237.-Ft összeg fedezetét biztosítja.
  2. Martonvásár Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat/Ajánlatkérő) Képviselő-testülete a Bíráló Bizottság javaslatára – az Önkormányzat hatályos közbeszerzési szabályzatának (a továbbiakban: Közbeszerzési Szabályzat) II/7. pontja alapján - a polgármester által 2018. április 13-án indított a „Beethoven Általános iskola energetikai felújítása vállalkozási szerződés keretében” című közbeszerzési eljárás lezárásaképpen az alábbi döntéseket hozza:
  1. Az alábbi ajánlattevők ajánlata érvényes:
  • Horváth Építőmester Zrt., 6000 Kecskemét, Csongrádi utca 6.
  • FORT-BAU THERM Kft., 1074 Budapest, Dohány utca 29.
  • SZEMECO Építőipari és Kereskedelmi Kft., 7400 Kaposvár, Baross Gábor u.18.
  1. A Beethoven Általános iskola energetikai felújítása vállalkozási szerződés keretében”  című közbeszerzési  eljárás eredményes.
  2. Az eljárás nyertese az alábbi ajánlattevő:

          Horváth Építőmester Zrt., 6000 Kecskemét, Csongrádi utca 6.

  1. A Képviselő-testület felhatalmazza a Jegyzőt, hogy a Közbeszerzési Szabályzat II/10. pontja alapján a jelen határozat 1. pontja szerinti eredményt tegye közzé, és a szükséges értesítéseket küldje ki az érintetteknek.
  2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy határozat 2/c. pont szerinti nyertes Ajánlattevővel a kivitelezésre vonatkozó, a közzétett és nyilvános közbeszerzési dokumentáció részét képező vállalkozási szerződést megkösse.

 

A határozat végrehajtásáért felelős:           1.-2., 4. pont – polgármester

3. pont - jegyző

A határozat végrehajtásának határideje: 1-2. pont – azonnal

                                                                       3. pont – Kbt. által meghatározottak szerint

4. pont – 2018. június 20.