Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

236/2017. (11. 28.) Martonvásár Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének háromnegyedéves teljesítéséről

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

236/2017. (XI. 28.) határozata

 

Martonvásár Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének

háromnegyedéves teljesítéséről

 

 

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2017. évi költségvetésének harmadik negyedévi teljesítését:

 

 

 

1.701.932

E Ft 

költségvetési pénzforgalmi bevétellel

 

 

 

894 484

E Ft 

maradvány igénybevétellel

 

 

 

650 000

E Ft

értékpapír beváltásból származó bevétellel

 

 

 

 

213 802

E Ft 

személyi juttatással,

 

 

 

  52 252

E Ft 

munkaadót terhelő járulékkal,

 

 

 

120 057  E Ft

E Ft

dologi és egyéb folyó kiadással,

 

 

 

 

304 009

E Ft 

működési célú kiadással,

 

 

 

101 182

E Ft 

felhalmozási kiadással,

 

 

 

11 431

E Ft 

ellátottak pénzbeli juttatásával

 

 

 

949 168

E Ft

finanszírozási kiadással

 

             hagyja jóvá, az 1-10. mellékletek szerinti részletezettséggel.

 

 

 

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

/ckeditor/kcfinder/upload/files/01ET_ktgvet%C3%A9si%20besz.%202.%20mell%C3%A9klet.xlsx