Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

118/2018. (5. 29.) a Martonvásári Polgármesteri Hivatal munkarendjének módosításáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

118/2018. (V.29.) határozata

a Martonvásári Polgármesteri Hivatal munkarendjének módosításáról

 

I.

 

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, valamint a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2014. (II.12.) önkormányzati rendelet 32. §-a értelmében – a Martonvásári Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) munka- és ügyfélfogadási rendjét 2018. június 1. napi hatállyal az alábbiak szerint módosítja:

 

 1. A Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2018. (II.28.) jegyzői utasítás 17.2. pontja a következők szerint módosul:

                   „17.2.    Ügyfélfogadási rend:

 1. Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban meghatározott eltéréssel):

                 Hétfő        13.00 -               16.00

                 Szerda      08.00 -               12.00   13.00 - 17.00

                 Péntek      08.00 -               12.00

 1. Ügyfélszolgálat:

                 Hétfő        08.00 - 16.00

                 Kedd        08.00 - 16.00

                 Szerda      08.00 - 17.00

                 Csütörtök  08.00 - 16.00

                 Péntek      08.00 - 12.00

 1. Építéshatóság:

                                            Hétfő        08.30 - 12.00

                                            Szerda      08.30 - 12.00  13.00 - 17.00

 1. Polgármester, alpolgármesterek, jegyző, aljegyző:

                 Szerda      08.00 - 17.00”

                   „17.3.    Munkaidő:

 1. A Hivatalban foglalkoztatottak munkaideje - heti 40 óra munkavégzés figyelembevételével:
  1. Általános munkarend:

                                 Hétfő        7.30 - 16.00

                                 Kedd        7.30 - 16.00

                                 Szerda      7.30 - 17.00

                                 Csütörtök 7.30 - 16.00

                                 Péntek      7.30 - 12.30

 1. Az általánostól eltérően a közterület-felügyelet (közterület-felügyelő) munkarendje a következő:

A közterület-felügyelet feladatkörben alkalmazott közterület-felügyelő munkakör rendeltetése folytán munkaszüneti napon is működő munkakörnek minősül. A munkaidő egyenlőtlen, amely – a munkaidő beosztás alapján – napi 4 óránál kevesebb és 12 óránál több nem lehet. A heti munkaidő 40 óra, amely az ügyelet teljes időtartamát és az ügyeleten kívül elrendelt rendkívüli munkavégzés időtartamát is figyelembe véve – a 48 órát nem haladhatja meg hetente. Heti pihenőidőként heti 48 órát kitevő, megszakítás nélküli pihenőidő biztosítandó, amelybe havonta egy alkalommal a vasárnapnak is bele kell esnie.”

 

II.

 

 1. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy e határozatban foglaltak alapján a Hivatal személyi állományát érintő egyes személyügyi intézkedéseket hozza meg, az általa meghatározott körben a polgármester egyetértése mellett.
 2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát jelen döntésben foglaltaknak megfelelően módosítsa és a hozott döntésekről a Hivatal munkatársait, valamint a Hivatal ügyfeleit megfelelő módon tájékoztassa.

 

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester, jegyző

A határozat végrehajtásának határideje: folyamatos