Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

123/2018. (6. 19.) az „ Ifjúsági park kialakítása, Emlékezés tere locsolóhálózatának kiépítése vállalkozási szerződés keretében” közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntéshozatal

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

123/2018. (VI.19.) határozata

az Ifjúsági park kialakítása, Emlékezés tere locsolóhálózatának kiépítése vállalkozási szerződés keretében”  közbeszerzési eljárással

kapcsolatos döntéshozatalról

 

 

 1. Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) megállapítja, hogy a két projektrész (1. és 2. rész) tekintetében a pályázati finanszírozáson belül a fedezet rendelkezésre áll. A pályázati finanszírozási sorok között az „Emlékezés tere locsolóhálózat” alprojekt soráról 16.409.- Ft-ot az „Ifjúsági park kialakítása” alprojekt sorára csoportosít át, ennek átvezetését kezdeményezi a Magyar Államkincstárnál.
 2. A Képviselő-testület a Bíráló Bizottság javaslatára Martonvásár Város Önkormányzata nevében – az Önkormányzat hatályos közbeszerzési szabályzatának II/7. pontjával összhangban - a polgármester által 2018. április 13-án az „Ifjúsági park kialakítása, Emlékezés tere locsolóhálózatának kiépítése vállalkozási szerződés keretében” című közbeszerzési eljárás lezárásaképpen az alábbi döntéseket hozza:
 1. Az alábbi ajánlattevők ajánlata az 1. rész tekintetében érvénytelen:
 • nincs ilyen ajánlat
 1. Az alábbi ajánlattevők ajánlata a 2. rész tekintetében érvénytelen:
 • S-Tér Kft 1091 Budapest, Üllői út 5. III/23 
 1. Az alábbi ajánlattevők ajánlata az 1. rész tekintetében érvényes:
 • GÉP-LIGET Építőipari Kft 2330 Dunaharaszti Somogyvár utca 24.
 • Tündérkert’97 Kft 1112 Budapest Zólyom köz 4.
 • S-Tér Kft ,1091 Budapest,Üllői út 5. III/23;
 1. Az alábbi ajánlattevők ajánlata a 2. rész tekintetében érvényes:
 • GÉP-LIGET Építőipari Kft 2330 Dunaharaszti Somogyvár utca 24.
 • Tündérkert’97 Kft 1112 Budapest Zólyom köz 4.
 1. Az eljárást eredményesnek nyilvánítja.
 2. Az eljárás nyertese:
 • Tündérkert’97 Kft 1112 Budapest Zólyom köz 4.
 1. A Képviselő-testület felhatalmazza a Jegyzőt, hogy a Közbeszerzési Szabályzat II/10. pontja alapján a jelen határozat 2. pontja szerinti eredményt tegye közzé, és a szükséges értesítéseket küldje ki az érintetteknek.
 2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy jelen határozat 2/f) pont szerinti nyertes Ajánlattevővel a kivitelezésre vonatkozó vállalkozási szerződést megkösse.

 

 

A határozat végrehajtásáért felelős:           1., 2., 4. pont – polgármester

3. pont - jegyző

A határozat végrehajtásának határideje: 1., 2. pont – azonnal

                                                                       3. pont – Kbt. által meghatározottak szerint

4. pont – szerződéskötési moratórium lejárata után azonnal