Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

169/2018. (9. 25.) Önerő rendelkezésre állásának igazolásáról a "Külterületi utak fejlesztése és gépbeszerzés Martonvásáron és Válon" c. projekt (1824357127) kapcsán (VP6-7.2.1-7.4.1-16)

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

169/2018. (IX. 25.) határozata

Önerő rendelkezésre állásának igazolásáról a ’Külterületi utak fejlesztése és gépbeszerzés Martonvásáron és Válon’ c. projekt (1824357127) kapcsán (VP6-7.2.1-7.4.1-16)

 

1./        Martonvásár Város Önkormányzata ’A vidéki térségekben található, külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése’ című, VP6-7.2.1.-7.4.1.2-16 kódszámú felhívásra 1824357127 azonosító számon konzorciumi támogatási kérelmet nyújtott be 119.995.367 Ft igényelt támogatási összeggel. A 1922486688 azonosítószámú Támogatói Okirat adatai alapján a projekt teljes költsége összesen 160.327.855 Ft, az elszámolható költség összesen 141.176.450 Ft, a nem elszámolható költség összesen 19.151.405 Ft. A támogatás összege 119.999.975 Ft, melyből Martonvásár Város Önkormányzata 109.287.482 Ft-ra, míg Vál Község Önkormányzat 10.712.493 Ft-ra jogosult. Az önerő mértéke 40.327.880 Ft, saját forrás 40.327.880 Ft, egyéb támogatás 0 Ft. A projekt nem elszámolható költségeire jutó önerő 19.151.405 Ft. A támogatás intenzitása 85%. A projekt megvalósítási helyszíneinek pontos címe (01) 2462 Martonvásár, Damjanich u., hrsz. 09, (02) 2462 Martonvásár, Orbánhegy u., hrsz. 0271 és 0272, (03) 2462 Martonvásár, Budai út 13., hrsz. 609 és (4) 2473 Vál, Vajda u. 2, hrsz. 268.

2./        A Képviselő-testület az 1./ pont szerinti projekt megvalósítása kapcsán kötelezettséget vállal az önerő elkülönítésére, melyet saját forrásként 36.578.121 Ft összegben biztosít 2018. évi költségvetésében az út- és közmű felújítás sor terhére.

3./        A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat képviseletében az 1.) pontban foglalt projekt megvalósításához kapcsolódó dokumentumokat aláírja, a szükséges nyilatkozatokat megtegye.

 

 

A határozat végrehajtásáért felelős:           polgármester

A határozat végrehajtásának határideje:    folyamatos