Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

91/2022. (4. 26.) a napirendi pontokról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

91/2022. (IV.26.) határozata

a napirendi pontokról

 

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint elfogadta:

 

Napirendi pontok:

 

1. napirend

01 ET

Beszámoló a város közbiztonságának 2021. évi helyzetéről

2. napirend

02 ET

Beszámoló a tűzoltóság és a Martonvásári Tűzoltó Egyesület 2021. évi tevékenységéről

3. napirend

03 ET

Beszámoló Martonvásár Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2021. évi belső ellenőrzési tevékenységéről

4. napirend

04 ET

Beszámoló az egészségügyi alapellátás 2021. évi alakulásáról

5. napirend

05 ET

Beszámoló az önkormányzati alapítványok 2021. évi működéséről

6. napirend

06 ET

Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2021. évi teljesítéséről, a szociális ellátásokról

7. napirend

07 ET

Beszámoló a katasztrófa-és polgári védelmi feladatok 2021. évi végrehajtásáról

8. napirend

08 ET

Beszámoló a mezőőri feladatok ellátásáról és a közterület-felügyelet működéséről

9. napirend

09 ET

Javaslat a Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2021. évi beszámolójának elfogadására

10. napirend

10 ET

Javaslat a Martonvásári Városi Könyvtár teljes körű állományellenőrzése alatti zárva tartására

11. napirend

11 ET

Javaslat Martonvásár Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének módosítására

12. napirend

12 ET

Javaslat Martonvásár Város Önkormányzata 2021. évi zárszámadásáról szóló beszámoló elfogadására

13. napirend

13 ET

Javaslat önerő rendelkezésre állásának igazolására a ’Külterületi útfejlesztések Martonvásáron és Tordason’ c. projekt (3341504512) kapcsán (VP6-7.2.1.1-21)

14. napirend

14 ET

Javaslat a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatással összefüggésben a közszolgáltató által készített költségelszámolás elfogadására

15. napirend

15 ET

Beszámoló a testület határozatainak végrehajtásáról, tájékoztató pályázatokról, beruházásokról, peres ügyekről, az önkormányzat aktuális pénzügyi helyzetéről, az adóbevételek állásáról, a polgármester szabadságáról

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A határozat végrehajtásáért felelős: a polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal