Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

89/2022. (4. 12.) a "Martonvásár, Járdafelújítási Munkák 2 részben" tárgyú közbeszerzési eljárást lezáró döntésről

Dr. Szabó Tibor megállapította, hogy a Képviselő-testület név szerinti szavazással: Tóth András Miklósné – igen, Szigeti Zoltán – igen, Horváth Bálint – igen, Kuna Ferenc – igen, Gucsek István – igen, Varga Ferenc – igen, és Dr. Szabó Tibor - igen szavazata mellett, egyhangúlag 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

89/2022. (IV.12.) határozata

a "Martonvásár, Járdafelújítási Munkák 2 részben" tárgyú

közbeszerzési eljárást lezáró döntésről

 

  1. Martonvásár Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a " Martonvásár, Járdafelújítási Munkák 2 részben " tárgyú közbeszerzési eljárás kivitelezéséhez szükséges:
  1. rész esetében (Hunyadi út) nettó 20.315.891,- Ft, azaz bruttó 25.801.182,- Ft összegű fedezetet teljes egészében Martonvásár Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének az BMÖGF/1171/2021 szerződésszámú Belügyminisztérium által nyújtott 100%-os támogatási intenzitású projekt keretből biztosítja. A nyertes ajánlat többlet költségét nettó 201.084.- Ft, azaz bruttó 255.377.- Ft-ot az önkormányzat fejlesztési célú tartaléka terhére biztosítja.

 

  1. rész esetében (Budai út) nettó 14.908.697,- Ft, azaz bruttó 18.486.843,- Ft összegű fedezetet teljes egészében Martonvásár Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének az BMÖGF/1171/2021 szerződésszámú Belügyminisztérium által nyújtott 100%-os támogatási intenzitású projekt keretből biztosítja. A nyertes ajánlat többlet költségét nettó 796.001.- Ft, azaz bruttó 1.010.921.- Ft-ot az önkormányzat fejlesztési célú tartaléka terhére biztosítja.

 

  1. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. részére, szükség szerint fizetendő, legfeljebb 600 000 Ft + Áfa költséget az önkormányzat fejlesztési célú tartaléka terhére biztosítja.

 

2.) Martonvásár Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat/Ajánlatkérő) Képviselő-testülete a Bíráló Bizottság javaslatára – az Önkormányzat hatályos közbeszerzési szabályzatának (a továbbiakban: Közbeszerzési Szabályzat) II/7. pontja alapján - a polgármester által 2022. március 18. napján indított „Martonvásár, Járdafelújítási Munkák 2 részben " tárgyú közbeszerzési eljárás lezárásaképpen az alábbi döntéseket hozza:

A) „Martonvásár, Járdafelújítási Munkák 2 részben " tárgyú közbeszerzési eljárás eredményes.

B) Az alábbi ajánlattevő:

  1. ajánlata érvénytelen az 1. és 2. részben: S-TÉR Sándor Kertépítészet Tervező, Építő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
  2. ajánlata érvényes az 1. és 2. részben: Tündérkert ’97 Kertészeti Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ( Székhelye: 1112 Budapest, Zólyom Köz 4.)
  3. az eljárás nyertese a következők szerint a 1. és 2. részben: Tündérkert’97 Kertészeti Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhelye: 1112 Budapest, Zólyom Köz 4.), az 1. és 2. részben összesen nettó : 36.221.673.- Ft + ÁFA azaz 46.001.525.- Ft

3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a Jegyzőt, hogy a Közbeszerzési Szabályzat II/10. pontja alapján a jelen határozat 2. pontja szerinti eredményt tegye közzé, és a szükséges értesítéseket küldje ki az érintetteknek.

 

 

4.) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy jelen határozat 2/B/c. pontja szerinti nyertes Ajánlattevővel a közzétett és nyilvános közbeszerzési dokumentáció részét képező közbeszerzési szerződést megkösse.

 

A határozat végrehajtásáért felelős:           1., 2., 4. pont – polgármester

3. pont - jegyző

A határozat végrehajtásának határideje:    1. pont – azonnal

                                                                       2. pont - azonnal

3. pont – Kbt. és Közbesz. Szabályzat szerint

4. pont - Kbt. szerint