Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

98/2022. (4. 26.) az „Embertársainkért” Alapítvány 2021. évi működéséről

 

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

98/2022. (IV.26.) határozata

az „Embertársainkért” Alapítvány 2021. évi működéséről

 

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletében foglaltak szerint elfogadja az „Embertársainkért” Alapítvány 2021. évi működéséről készült beszámolót.

 

A döntés végrehajtásáért felelős: polgármester

A döntés végrehajtásának határideje: azonnal

 

/ckeditor/kcfinder/upload/files/05_ET_20220426_Besz%C3%A1mol%C3%B3%20az%20%C3%B6nkorm%C3%A1nyzati%20alap%C3%ADtv%C3%A1nyok%202021%20%C3%A9vi%20m%C5%B1k%C3%B6d%C3%A9s%C3%A9r%C5%91l_Embert%C3%A1rsaink%C3%A9rtA.doc