Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

79/2022. (4. 12.) a civil szervezetek pályázatok megvalósításához szükséges támogatásáról szóló 23/2022. (II.15.) határozat módosításáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

79/2022. (IV. 12.) határozata

a civil szervezetek pályázatok megvalósításához szükséges támogatásáról szóló 23/2022. (II.15.) határozat módosításáról

 

1./        Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a civil szervezetek pályázatok megvalósításához szükséges támogatásáról szóló 23/2022. (II.15.) határozatát az alábbiak szerint módosítja:

a.) a Martonvásári Kulturális Egyesület a 3336405242 asz. támogatói okirattal rendelkező LEADER projektjéhez 8.671.793 Ft támogatást biztosított visszatérítendő támogatás formájában az elnyert LEADER támogatás előfinanszírozására és 2.931.747 Ft támogatást vissza nem térítendő támogatás formájában az önrész finanszírozására. Mivel az egyesület a LEADER támogatásról hivatalosan lemondott, ezért az önkormányzat a megkötött támogatási szerződés megszüntetése mellett a szervezet részére átutalt 11.603.540 Ft-ot 15 napon belül visszaköveteli.

b.) a Martonvásárért Alapítvány a 3333701693 asz. támogatói okirattal rendelkező LEADER projektjéhez 9.999.992 Ft támogatást biztosított visszatérítendő támogatás formájában az elnyert LEADER támogatás előfinanszírozására és 6.384.930 Ft támogatást vissza nem térítendő támogatás formájában az önrész finanszírozására, amelyet legfeljebb 2. 500 000 Forinttal egészít ki szükség szerint.

c.) a Martonvásári Polgári Összefogás Egyesület a 3337282738 asz. támogatói okirattal rendelkező LEADER projektjéhez 9.999.990 Ft támogatást biztosított visszatérítendő támogatás formájában az elnyert LEADER támogatás előfinanszírozására és 3.449.819 Ft támogatást vissza nem térítendő támogatás formájában az önrész finanszírozására, amelyet további 4.133.600 Forinttal egészít ki.

d.) a Martonvásár Sportjáért Alapítvány a 3335979292 asz. támogatói okirattal rendelkező LEADER projektjéhez 9.535.293 Ft, valamint további 2.493.216 Ft támogatást biztosított visszatérítendő támogatás formájában az elnyert LEADER támogatás előfinanszírozására és 3.178.432 Ft támogatást vissza nem térítendő támogatás formájában az önrész finanszírozására, amelyet további 6.875.708 Forinttal egészít ki.

2./     A Képviselő-testület az 1./ pont szerinti támogatásokat alábbiak szerint biztosítja:

a.)   visszatérítendő támogatásként: 32 028 491 Ft-ot, eddigiekben vissza nem térítendő támogatásként 13 013 181 Ft-ot, melyet további 13 509 308 Ft-tal egészít ki.

b.) a visszatérítendő támogatások visszafizetési határideje a szervezet által benyújtott záró kifizetési kérelmet követő 105. nap.

3./        A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1.) pontban foglaltak szerinti támogatásokkal kapcsolatos támogatási szerződéseket, azok módosításait és egyéb dokumentumokat aláírja.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje:    2023.04.30.