Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

85/2022. (4. 12.) a Martonvásári Kézilabda Sportegyesület részére az önkormányzat által 2021. évben nyújtott vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról készült beszámoló elfogadásáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

85/2022. (IV.12.) határozata

a Martonvásári Kézilabda Sportegyesület részére az önkormányzat által 2021. évben nyújtott vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról készült beszámoló elfogadásáról

 

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a jelen határozat melléklete szerint elfogadja a Martonvásári Kézilabda Sportegyesület által benyújtott pénzügyi és szakmai beszámolót a részére 2021. évben nyújtott vissza nem térítendő önkormányzati támogatás felhasználásáról.

 

A döntés végrehajtásáért felelős: polgármester

A döntés végrehajtásának határideje: azonnal

/ckeditor/kcfinder/upload/files/12_ET_20220412_Martonv%C3%A1s%C3%A1ri%20K%C3%A9zilabda%20Sportegyes%C3%BClet%20besz%C3%A1mol%C3%B3ja_2021%20%C3%A9vr%C5%91l_mell%C3%A9klet.pdf