Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

80/2022. (4. 12.) a Martonvásár, 1238 hrsz.-ú ingatlan közterület jellegének megszüntetéséről és a 1240/2, 1240/4 és 1240/13 hrsz.-ú ingatlanok értékesítéséről

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

80/2022. (IV.12.) határozata

a Martonvásár, 1238 hrsz.-ú ingatlan közterület jellegének megszüntetéséről és a 1240/2, 1240/4 és 1240/13 hrsz.-ú ingatlanok értékesítéséről

 

 1. Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a 1238 hrsz.-ú, „kivett közterület” megnevezésű forgalomképtelen ingatlant a jelen határozat mellékletét képező változási vázrajz szerint kívánja megosztani és a
  1. megmaradó 1238 hrsz.-ú 1318 m2 térmértékű ingatlant „kivett közterületként, forgalomképtelen vagyonként
  2. kialakuló 1240/2 ingatlant „kivett beépítetlen területté”, üzleti vagyon körébe sorolt ingatlanként,
  3. kialakuló 1240/4 és 1240/13 hrsz.-ú ingatlant „kivett üzemmé”, üzleti vagyon körébe sorolt ingatlanként, valamint a
  4. kialakuló 1240/7 hrsz.-ú ingatlant „kivett út”, forgalomképtelen vagyonként

átminősíteni.

 

 1. A Képviselő-testület az Acer Kft., Fatölgyes Kft. és az Orient 2000 Mélyépítő és Közműépítő Kft. által tett vételi szándékbejelentést elfogadja és a 1240/2, 1240/4, 1240/13 hrsz.-ú ingatlanokat kötöttvevős értékesítésre kijelöli.

 

 1. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 2. pontban megjelölt ingatlanokra készíttesse el az értékbecslést az adásvétel lefolytatása érdekében.

 

 1. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a jelen határozatban foglaltakkal összhangban, annak végrehajtásához kapcsolódó szükséges jognyilatkozatok megtételére és a hozzájuk kapcsolódó dokumentumok aláírására.

 

A határozat végrehajtásáért felelős:           polgármester

A határozat végrehajtásának határideje:    2022. május 31.

 

/ckeditor/kcfinder/upload/files/06_ET_20220412_ingatlanmegoszt%C3%A1s_%C3%A1tmin%C5%91s%C3%ADt%C3%A9s_mell%C3%A9klet.pdf