Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

103/2022. (4. 26.) Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2021. évre vonatkozó beszámolójáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

103/2022. (IV.26.) határozata

Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2021. évre vonatkozó beszámolójáról

 

 

1. Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2021. évre vonatkozó pénzügyi és tevékenységéről szóló beszámolóját – mint a Kft. legfőbb szerve – jelen határozat 1. melléklete szerint elfogadja.

 

2. A Képviselő-testület a Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. legfőbb szerveként elfogadja a jelen határozat 1. mellékletének 4. melléklete szerinti elszámolást a közfeladat-ellátások finanszírozása körében és felkéri az ügyvezetőt, hogy a közfeladat ellátás finanszírozásából 2021-ben fel nem használt támogatást, 3.477.904,- Ft-ot Martonvásár Város Önkormányzatának bankszámlájára utalja vissza.

 

3. A Képviselő-testület felkéri az ügyvezetőt, hogy a Martonvásár Városi Közszolgáltató Kft. adózott eredményének felhasználására vonatkozóan tegyen javaslatot, és szükség szerint készítse elő a Kft. 2022. évi üzleti tervének módosítását.

 

 

A határozat végrehajtásáért felelős: ügyvezető

A határozat végrehajtásának határideje:    1. pont: folyamatos,

                                                                                  2. pont: 2022. május 15.

                                                                                  3. pont: 2022. május 31.

 

BESZÁMOLÓ

2021

 

 

 

Martonvásár Városi Közszolgáltató

Nonprofit Kft.

 

Tartalom:

 

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ.. 4

 

TEVÉKENYSÉGI BESZÁMOLÓ 8

 

PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ.. 10

 

 

 

Mellékletek:

 

 1. Mérleg - eredmény kimutatás
 2. Kiegészítő melléklet
 3. Könyvvizsgálói jelentés
 4. Önkormányzati támogatás felhasználása
 5. Kiadások és Bevételek összesítése

 

 

 

 

Martonvásár, 2022. 04. 21.

 

 

                                                                                           Tóth Balázs

                                                                          ügyvezető

 

 

 

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

 

 

A 2021-es esztendő volt az első év az összevont cég, a Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. életében. Talán csak most, az első év beszámolója után lehet levonni a cégek egyesítéséről szóló döntésről a következtetéseket.  Ha visszagondolunk az alábbi helyzetben indultunk neki az évnek:

 

 • Cégösszevonás.  Ez adta a legtöbb pluszfeladatot. A jogi előírásoknak való megfelelésen túl (pl. dolgozók és partnerek hivatalos értesítése, munkaszerződések megújítása, bélyegzők gyártása, szabályzatok átdolgozása) az év elején még különböző pénzintézetnél volt a korábbi két cég számlája, nem volt megfelelő munkaidő nyilvántartás, megújított elszámolási rendszert kellett bevezetni. 
 • Pandémia. Számos hatása volt, februárban a teljes irodai állományt néhány hétre letarolta, az év első felében rendezvények, de még munkahelyi tárgyalások megtartása is nehézkes volt.
 • Infláció. Év közben főleg az építőiparban volt tapasztalható, hogy bizonyos termékekre napi árajánlatokat lehetett csak a kereskedőktől kapni, oly mértékben változékonyak voltak az árak. Év végére a rezsiszerződések tekintetében kellett komoly növekedéssel számolni.
 • Igazgatók hiánya. Az évet úgy kezdtük, hogy a két csoportvezetőn kívül jómagam voltam az egyetlen felsővezető a cégnél, de szerteágazó feladatokat kellett elvégezni. (A korábbi felállásban, összevonás előtt három felsővezető volt.)
 • Munkavállalók anyagi megbecsülése alacsony. Úgy kellett eredményt felmutatni, az önkormányzati társaságnál, hogy a munkavállalói állomány átlagkeresete messze alulmaradt a piac egyéb szereplőitől. Ezzel együtt kellett motiválni és nagyobb teljesítményre sarkallni őket.
 • Megnövekedett ellátási terület. A Brunszvik sétány átadásával, az új TSZ épülettel és az új csarnokkal jelentősen megnövekedett az ellátandó területek aránya.
 • Személyes történések. Covid fertőzés, lábtörés, számítógép tönkremenetel és adatvesztés.

 

A 2021. évben is a fő cél az önkormányzat által átadott feladatok teljesítése, a pénzügyi stabilitás megőrzése, a vállalkozói bevételek növelése és a dolgozók megtartása volt. Bármennyi akadály is volt előttünk, nekikezdtünk megoldani a feladatokat és az alábbiakat tettük:

 

 • A szükséges kiértesítések megtörténtek. (dolgozóknak, partnereknek)
 • Legyártattuk a szükséges új bélyegzőket és átírtuk vagy újra kötöttük a szerződéseket.
 • Maghatároztunk egy április eleji határidőt, amíg kivezettük a B3 takarékbankot és a MartonGazda részleg is átállt Erste Bankos szolgáltatásra.
 • Januártól bevezettünk munkaidő nyilvántartást a fizikai állománynál, hogy a bérek felosztása a valósággal minél pontosabban követhetők legyenek. 
 • Az új elszámolási táblázatokat (önkormányzati támogatásokhoz) a gazdasági igazgató útmutatásai szerint szerint a könyvelő és könyvvizsgálóval kidolgozta.
 • Az informatikai rendszert egy helyre költöztettük és lehetővé tettük a távoli elérést minden irodai dolgozónak. A szükséges megbeszéléseket online formában bonyolítottuk le.
 • A kulturális területen igyekeztünk a korlátozások adta kereteken belül eseményeket szervezni. (kerítés kiállítás)
 • Sikerült megtalálni és leszerződtetni dr. Bocsi Andreát, akivel március közepétől a kulturális és jogi terület nagyon komoly erősítést és lendületet kapott.
 • A 2020-as beszámoló elfogadása után (lényegében nullás volt a két cég együttes eredménye, de 8 millió forintot visszakapott az önkormányzat) félévkor minimális bérrendezést sikerült végrehajtani a tervezett üzleti terv keretein belül, mi főleg a fizikai állományt érintette.
 • Szerveztünk egy 8 órás nyári csapatépítést a teljes cégnek a Rebel Beachen.
 • Egy munkareggelivel összekötött munkavédelmi oktatáson bejelentettük
 • Nyáron a feloldások után a kulturális élet is felpezsdült. (piknikek, fesztiválok, koncertek, kiállítások)
 • November 1-től sikerült az üzemeltetési igazgatót is megtalálni és a pozíciót betölteni Piricsi Tamás személyében, aki szinte azonnal eredményesen tárgyalt az idei energiaárak mérséklése tekintetében.
 • Végrehajtottunk a városüzemeltetési feladatokon felül további önkormányzati projekteket is.
 • Beköltöztünk az új telephelyre, amit bebútoroztunk, riasztót alakítottunk ki, 3 db motoros kapunyitót szereltünk az ipari kapukra, a hatékonyság érdekében. 
 • Laminált burkolattal láttuk el az új épületben nekünk szánt, hidegburkolatú irodahelyiséget, majd november végén átköltöztettük a Martongazda irodát.
 • Az önkormányzati költségvetéssel összhangban lévő 2022-es pénzügyi koncepciót alkottunk.

 

 

Ha az év elején megfogalmazott, üzleti tervben is szereplő, elérendő célok szerint akarjuk értékelni az évet, akkor a következőket lehet elmondani:

 

 

A 2021-ES ÉVRE MEGFOGALMAZOTT CÉLKITŰZÉSEK MEGVALÓSULÁSA:

 

MVK központi iroda:

 

 1. Vállalatirányítási rendszer szoftver bevezetése

RÉSZBEN TELJESÜLT.

2021 év tavaszán döntést hoztunk egy ilyen rendszer megrendeléséről, az előkészületeket is megtettük, oktatásokon vettünk részt, telepítésre került a szoftver a gépeinkre. Azonban a rendszer nem tudta tökéletesen kiszolgálni az igényeinket (lényegében az iktatáson kívül más modult nem tudtunk használni), többletfejlesztést kellett volna finanszírozni, így végül a rendszer lecserélése mellett döntöttünk.  Jelenleg még él az egy éves határozott idejű szerződésünk (korábban nem volt lehetőség felmondani), de nem hosszabbítunk. Új, a működésünkhöz jobban igazodó rendszer megtalálása vagy kifejlesztése lesz a feladat.

 

 1. Új központi iroda birtokba vétel

TELJESÜLT.

2021 november végére sikerült átköltözni az új irodánkba. A Martongazda iroda és az összevont cég központi irodájának közös otthona lett az új épületben található 4 helyiség, ami összesen 64 m2 (előtér, iroda, vezetői iroda, tárgyaló) és 8 fő munkavégzését teszi lehetővé. Egy önkormányzati külön projekt keretéből tudtuk az új iroda bútorozását finanszírozni és megszervezni a költözést. A művelet zökkenőmentesen megvalósult, az ügyintézés és az ügyfélfogadás a következő munkanaptól már az Dózsa György út 6-10. szám alatt történt.

 

 

MartonSport:

 1. TAO kereteink maradéktalan történő feltöltése

(RÉSZBEN) TELJESÜLT.

A 2022-es naptári évben a támogatói szerződéseket megkötöttük, sajnos azonban két esetben (könyvelői hiba miatt) a leszerződött összegeket a NAV nem utalta át nekünk, így 26 millió Ft-tal kevesebb állt rendelkezésre. Közben a Magyar Kézilabda Szövetség is befagyasztotta a keretek feltöltését két alkalommal is több hónapra. Emiatt 2021 december végén az MLSZ keretünk 100%-a ugyan feltöltésre került (17.089.569,- Ft), de az MKSZ által jóváhagyott 41,7 milliós összegből 19.178.060, Ft hiányzott. 

(Ez a célkitűzés azóta -2022 év februárjában- teljes mértékben rendeződött, a lehetőség újbóli megnyílásával a kereteink 100%-a feltöltésre került.)

 

 1. TAO pályázataink határidőben, megfelelő minőségben történő elszámolása

TELJESÜLT.

Minden sportév vége után, júliusban van lehetőség július 30-ig beadni az előző év támogatásainak felhasználásáról az elszámolásunkat, aminek tavaly is határidőben eleget tettünk. Az elszámolások ellenőrzése ugyan pár éves csúszásban van, de tavaly a 2017/18as év elszámolásával kapcsolatban kaptunk hiánypótlási felhívást, aminek szintén eleget tettünk. 

 

 1. Igazolt sportolói létszám további növelése min. 10%-kal.

TELJESÜLT.

A tavalyi évben a kézilabda szakosztályban a létszámunk 85 fő volt, idén ez a szám 101-re emelkedett, ami 18,8%-os növekedést jelent.

A labdarúgó szakosztály esetén ez a mutató 8,2%-os. (97-ről 105 lett)

Összességében a játékos állomány növekedés mértéke: 13,1 %-os

 

 1. Sportlétesítményeink bevételeinek növelése az előző évhez képest.

TELJESÜLT.

A 2020-as év adatai, illetve a 2021-es év adatai az alábbiak szerint alakultak:

 

TORNATEREM

SPORTCSARNOK

SPORTKÖZPONT

ÖSSZESEN

2020

1 276 100 Ft

25 356 755 Ft

1 451 250 Ft

28 084 105 Ft

2021

3 407 000 Ft

39 347 619 Ft

2 110 725 Ft

44 865 344 Ft

 

 

MartonKult

 

 1. Rendszeres piac megszervezése  

TELJESÜLT.

Június elején indult a piac, kezdetben kicsit lassan indult be, aztán időközben Piac+Program néven további eseményekkel kiegészült, a két rendezvény nagyon jól kiegészíti és húzza egymást. Ha tömeg nincs is, mindig van látogató és vásárló szombat délelőtt a BBK udvarán. 

 

 

 1. Bérleti és egyéb bevételi lehetőségek felfedezése, kihasználása  

TELJESÜLT.     

A bérleti díjak rendszerén módosítási tilalom volt a veszélyhelyzet miatt, ezért ezt csak idén lesz módunk megváltoztatni. A korábbi bérleti konstrukció túlzott mértéket tartalmaz, de ennek ellenére a tervezett 910e forintos bevételhez képest 1,449 milliós bevételre tett szert a Kulturális Iroda.

 

 1. Szabályozott keretek kialakítása a közösségekkel

TELJESÜLT.

Minden olyan közösséggel, akik meghatározottan kiemelten támogatottak az önkormányzat részéről írásos megállapodást készítettünk, ami rögzítette, hogy a támogatásnak milyen formáját élvezhetik (többnyire ingyenes teremhasználatot vagy raktárt) és azt is, hogy ezekért milyen szolgáltatásokat (ingyenes fellépéseket) várunk cserébe. A kiemelt partnereknek számítanak: Százszorszép táncegyüttes, Fúvós Egyesület, MASZK színjátszók, MÖTE.

 

 1. Színvonalas kulturális rendezvények megvalósítása minél szélesebb réteg számára 

RÉSZBEN TELJESÜLT.

Az év elején még sokáig a világjárvány hatására nem voltak látogatható rendezvények, ebben az időszakban is volt platós koncert, kerítés kiállítás és online esemény (pl. fotópályázat, amiből a naptári képek is kiválasztásra kerültek). Ugyanezen ok miatt a TRILLA is átkerült júniusról szeptemberre, de a nyári feloldás után gőzerővel beindultak a fesztiválok (Fülesbagoly, Trilla, Tök jó hét) és nagyon sok színes és ingyenes programmal tudtunk a lakosság kedvére szolgálni. Év végén megtartott zongorakoncertek.

 

 1. Kiállítóterem kihasználtságának javítása

TELJESÜLT.

A Galéria projekt ugyan egy külön döntéssel és költségvetéssel főként Kárpáti József tanár úr szervezésében valósult meg, ami öt kiállítást foglalt magában (ebből 1 Land-Art kiállítás szabad téren). De ezen felül volt még „Hangszert a kézbe”, Euharisztikus konferenciához tartozó kiállítás, Pletser Tamás szervezésében a Brunszvikok és a művészet.

A helyszínünk egy pályázat segítségével új igazítható világítást kapott és augusztusra a riasztórendszer is beépítésre került, ami komoly értékű kiállítások megszervezését is lehetősé teszi.

 

 

MartonGazda

 

 • Közfeladatok ellátása terén a háttér adminisztráció teljes körű kialakítása

TELJESÜLT.

A három részterület összevonásával a teljes adminisztrációs folyamatainkat újra kellett gondolni és alkotni. Főleg az iktatást és a pénzügyi rendszert kellett egységesíteni, központosítani, de ezt csak az év végén, az új irodába költözés után sikerült igazán elérni.

Az önkormányzati támogatással való elszámolás rendszerét is megreformáltuk, az ehhez szükséges munkaidő nyilvántartás bevezetését januá85rtól végezzük.

Az 50 fős létszám már olyan méret, ahol a fluktuáció miatt szinte állandóan van intéznivaló feladat ezért létrehoztunk egy félállású munkaügyes pozíciót.

 

 

 

 1. Telephely birtokba vétel, optimális kihasználás

RÉSZBEN TELJESÜLT.

Nem csak az irodánk költözött tavaly, hanem a fizikai állomány bázisai is, hiszen az addigi két telephelyről (TSZ udvar és Malom melletti műhely) átköltöztünk az új épületbe.

Ezt is sikerült bebútorozni, a szociális részen székek, asztalok, öltözőszekrények és padok, a műhelyben szekrények, munkafelület és raktári állványzat került telepítésre. Az optimális kihasználtság érdekében szükséges a környezet rendezése, az épület mögött rakodásra, tárolásra egy burkolt manipulációs tér kialakítása, amit az idei keretből már meg fogunk tudni oldani.

 

 • Eszközellátásunk javítása, új célszerszámok beszerzése

RÉSZBEN TELJESÜLT.

A járműparkunk felújítására tervezett pályázat nyert, de a megvalósítás ez évre átcsúszott. (1 dobozos furgon, 1 billenőplatós teherautó, 1 kis munkagép) így ez még folyamatban van.

A szerszámozottságunk viszont javult, mert beszerzésre került egy kompresszor, egy útkarbantartáshoz hasznos kerekes távolságmérő, egy mechanikus emelő kézi targonca, és egy új kézi fűnyíró is.

 

 • Szerződéses állomány felülvizsgálata, szükség esetén módosítása

TELJESÜLT.

A legfontosabb szerződéseink (amik elavult konstrukcióval vagy számokkal voltak megkötve) megújításra kerültek. Legfontosabb a Járási Hivatal szolgáltatási szerződése, amely által a korábbi deficitet befoltoztuk, így már ez a szolgáltatási hely sem termel veszteséget. De az orvosi rendelő költségmegosztását pl. Tordas településsel is rendeztük, így lakosságarányosan ők is hozzájárulnak a közüzemi költségekhez. A Családsegítő épületéből történt kiköltözésünk után az ottani használati arányokat is módosítottuk és az idei évtől már ott is a használat alapján osztoznak a költségeken az intézmények.

A feladat azonban folyamatos, mindig lesz változás, amit le kell kezelni, ezért befejezettnek nem tekinthető a folyamat.

 

TEVÉKENYSÉGI BESZÁMOLÓ

 

A Kulturális Iroda (MartonKult) februárban a 2021 tevékenységéről már benyújtott egy teljes körű, részletes beszámolót, ezekből csak a legfontosabbakat szeretném kiemelni:

 

 • A piac beindítása és folyamatos szervezése mindenképpen előrelépés a város életében, ami főleg a heti programokkal kiegészülve komoly többletfeladat is a korábbiakhoz képest.
 • A tavalyi évben a Galéria projekt megvalósulása is üde színfolt volt az ide látogatók számára, a Land-Art egyik legnépszerűbb, a közösséget, az összetartozást szimbolizáló alkotását a Brunszvik kert bejáratánál társaság meg is vásárolta, így maradhatott a helyén.
 • A Beethoven év emlékére két zongorakoncert is megvalósult, ami egyben az új jó minőségű zongora méltó felavatásaként is szolgálhatott.
 • A városközpontba telepített City Light tábla is színvonalas és hasznos előrelépésnek számít, aminek folyamatos naprakész tartalommal való megtöltése is újabb költségeket és feladatot jelent. Az ide kerülő plakáton olyan havi programterv látható, amibe az Agroverzum eseményeit is integráltuk.
 • Az olyan új ötletek is színesítik a közösségi életet, amik megvalósultak: Tojásfa díszítés vagy közösségi karácsonyfa díszítés.
 • 2021-ben a Brunszvik kert időbeosztásának kezelése is átkerült a Kulturális Iroda feladatai közé.
 • A városi könyvtár saját  Facebook oldalának elindítása is több, mint 300 követővel rendelkezik, ami azt mutatja, hogy erre is volt igény.

 

A MartonGazda tevékenységei alapvetően a meglévő létesítmények, közterek rendezettségének fenntartása, működésének a biztosítása, tisztán tartása a feladata, ami folyamatos teendőt biztosít, de emellett az alábbi elvégzett feladatokról szeretnék beszámolni:

 • A FORUM MARTINI havilap rendszeres kihordását is a társaság munkavállalói végzik.
 • A megnövekedett fenntartandó terület mellett a munkavégzés folyamatos, a város rendezett képet mutat.
 • A Brunszvik kert, mint fő látványosság állapota folyamatosan magas színvonalon van ellátva.
 • A szökőkút üzemképes, a téli időszakra védőtakarást is csináltattunk hozzá.
 • A pandémia alatti csendesebb időszakban (év elején) megtörtént az kulturális iroda és a lépcsőház kifestése.
 • A színházteremben lévő kárpitozott székek tisztítása is megvalósult.
 • Felülvizsgáltuk a raktárhelyet foglaló, nem használt, régi eszközöket és három tétel eladásra került.
 • A játszóterek időszakos felülvizsgálatát elvégeztettük.
 • A temetőben egy bejárás alkalmával egyeztettük a legégetőbb javítandókat, amiket megoldottunk (harangláb támasz cseréje, vízvételi hely felújítás, padok cseréje, régi kút fedlap javítás és lezárás)
 • Belterületi utcák aszfaltozásnál űrszelvénybe lógó bokrok, fák, növények kivágása, megmetszése elkészült.
 • Az út és járda karbantartásra kapott év közben megemelt keretből külső cég bevonásával egy átfogó javítást tudtunk megrendelni, ami elkészült az év végére.
 • A településen megvalósult alépítmény építési munkálatok kapcsán fővállalkozói feladatot láttunk el, aminek megvalósításához alvállalkozó cégeket is bevontunk, ezzel jelentős bevételre tettünk szert.

 

A megszokott városüzemeltetési feladatok mellett megvalósítottuk az alábbi külön projekteket is:

 • Az utcabútorok nagyobb számban történő megrendelése után a z eszközöket tároltuk, majd a pontos helykijelölések alapján kihelyezésre kerültek
 • Pannónia Szíve Alapítványnak bérbe adott irodába bútor vásárlás és összeszerelés
 • BBK és Óvodamúzeum faszerkezeteinek festése megtörtént
 • A Polgármesteri Hivatal belső festése megvalósult
 • A közvilágítás kiépítésében való közreműködés a Mezei és a Széchenyi utcákban
 • Óvodaudvarban az udvari vízelvezetés megújításában is közreműködtünk.
 • Fehérvári út jobb oldalának középső szakaszán járdafelújítást végeztünk (Sporttelep utcától a Tükrösi útig)

 

A MartonSport feladata szintén állandó és folyamatos:

 • A sportlétesítmények üzemeltetése a lehető legjobb kihasználtsággal
 • A bérlőkkel való kapcsolattartás
 • Az utánpótlásban szereplő csapatok versenyeztetésének megszervezése
 • Az utánpótláshoz szükséges szakembergárda szerződéseinek intézése
 • A finanszírozást biztosító pályázatok benyújtása, elszámolása, nyomon követése

PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ

 

A Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. Martonvásár Város Önkormányzata részére előzetesen benyújtotta 2021. május 25-én fogadta el az tavalyi éves üzleti tervét. Ebben a két támogatott iroda (üzemeltetési és kulturális) összesen 207,918 millió forint önkormányzati támogatást lett jóváhagyva a működés finanszírozására. Az év során egyszer kellett módosítani a tervet, de ez nem eredményezte a támogatási igény változását, csak a feladatok közötti átcsoportosítás miatt vált szükségessé. Ezen felül külön döntésekkel további 17,9 millió forint került átadásra projektek megvalósítására (pl. úthálózat karbantartás 10 millió, kiemelt rendezvények, stb.)

 

 

A társaság 2021. évi bevételei és kiadásai

 

A 2021 májusában jóváhagyott MVK tervben (működési és projekt finanszírozással együtt) 265 milliós támogatás mellett 157 milliós egyéb bevétellel számoltunk. Ez összesen terv szinten 423,361 millió forint bevételt jelent.

A társasághoz érkező bevételek terv és a tény számait, illetve az önkormányzati támogatás arányát az alábbi két ábra mutatja be (az adatok ezer forintban értendőek):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ehhez képest a tény számok esetén a teljes bevételünk 420,729 millió volt.

Ez a tervezettnél kevesebb, de ha figyelembe vesszük, hogy a tervhez képest a megvalósult projektek nem mindegyike rajtunk keresztül lett lebonyolítva (pl. Galéria projekt vagy Trilla), akkor érthető.

Az önkormányzati támogatás részaránya a teljes bevételhez képest a tervhez viszonyítva sokkal kevesebb, aminek az oka az lehet, hogy a projekteknek csak egy része érkezett hozzánk átadott pénzeszközként.

Amit megrendelés formájában szolgáltatásként végeztünk el, az a vállalkozási bevételekhez került beszámításra, így az a másik halmazt növeli.(Ilyen volt pl. az Óvoda udvar vízelvezetés vagy a közvilágítási munkálatok elvégzése)

 

Természetesen a kiadás oldalon is kevesebb összeg szerepel a tényeknél, mint a tervben a menet közben átalakult megvalósítás miatt.

 

A könyvelés alapján kimutatott tényszámokat az 5. sz. melléklet tartalmazza. Itt látható, hogy az összes bevételünk (420M Ft) és az összes kiadásunk (407M Ft) közötti különbözet a megtermelt nyereség (12,841M Ft)

 

 

LIKVIDITÁS

 

Pénzáram szemléletben nézve, 2021. január 1-jén az MVK nyitó pénzkészlete (akkor még több pénzintézetnél vezetett számlákon) 46.701.082,- Ft a három irodát együttvéve.

2021. december 31-én a szabad pénzeszközünket illetően 82.033.600,- Ft-tal zártunk. (banki folyószámlák alapján). Az alábbi diagram a havi likviditási helyzetünket is jól mutatja irodánként.

 

 

A fellendülő szakaszok a negyedéves támogatási összegek érkezésekor tapasztalhatóak, esetleg egy komolyabb TAO keret megérkezése mozdíthatja még ebbe az irányba a tendenciát. Az átmeneti időszakban pedig ezek a pénzek apadnak jó esetben a terv szerinti felhasználás szerint. A tavalyi évben a korábban előforduló átmeneti likviditási nehézségek megszűntek, folyamatosan tudtunk minden kiadást finanszírozni.

Az irodák közül a MartonKult költségvetése a legkisebb, ennek megfelelően az ottani pénzmennyiség is a legkevesebb, ami nem lehet gond, mert ott jól tervezhető kiadások vannak. A MartonGazda állománya konstansnak mondható a 17 milliós értékével, a legnagyobb mozgás a MartonSport iroda esetén tapasztalható a TAO támogatások érkezésének függvényében. Ezek az összegek azonban nem szabadon felhasználható összegek, hanem a konkrét jóváhagyott pályázatban szereplő cél megvalósítása érdekében érkeztek, amiből a következő időszakot kell tudni finanszírozni.

A többletből fogjuk tudni a visszafizetendő fel nem használt támogatást is átutalni a 4. sz. melléklet szerinti megbontásban a Kulturális iroda (2,215M) és az Üzemeltetési iroda (1,262M) számláiról, valamint a társaság nyeresége is itt jelenik meg.

 

 

 

SZÁMVITELI EREDMÉNY

 

 

Az 1. sz. melléklet tartalmazza a számviteli mérleget és eredmény kimutatást. Ennek alapján a Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit kft. 2021. évi eredménye 12,841 millió forint nyereség volt. A kiegészítő mellékletben további információk találhatóak, amit a 2. sz. melléklet foglal össze. A könyvelő által elkészített eredmény kimutatást a könyvvizsgáló asszony is felülvizsgálta, az ő jelentése a 3. számú mellékletként lett csatolva jelen előterjesztéshez.

 

Fontos hangsúlyozni, hogy ezen eredményhez jelentősen hozzájárult az a decemberi döntés is, aminek alapján az amortizációs kulcsok csökkentéséről határozott a képviselő testület. Ennek a döntésnek az eredményre nagyságrendileg 9 millió forintos pozitív hozadéka volt. E döntés nélkül most 9 millióval kevesebb eredményt tudtunk volna kimutatni.

Azt is fontos megjegyezni, hogy vállalkozási bevételek döntő részét az alépítmény építés kapcsán elvállalt tevékenység eredményezte, ennek a nagyságrendje is hasonló volt, itt a költségeink levonása után 8 milliós nagyságrend maradt meg nyereségként. Ilyen beruházás azonban az idei évben nem várható. 

 

A nyereségen felül a működési támogatás elszámolása alapján a fenntartó önkormányzatnak 3,478 millió forint fel nem használt támogatást fog visszafizetni a társaság.

 

A feladatonkénti (COFOG számok szerinti) átadott pénzeszköz felhasználás terv és tény adatait, valamint a közfeladat ellátásból származó bevételeket a 4. sz. mellékletben foglaltuk össze.

Ebből az látható, hogy a terv alapján átadott pénzeszközöknél mintegy 1,9 millió forinttal több kiadása volt a társaságnak a közfeladat ellátás területén, de az ebből a tevékenységből származó bevételeket is ideszámolva már pozitív az egyenleg, ezért keletkezett visszafizetendő összeg az önkormányzat felé.

 

A közfeladat ellátás során keletkező bevételeink összesen 5,373 millió forintot tesznek ki, melyből 3,302 millió a Martongazdánál, 2,071 millió pedig a MartonKultnál keletkezett.

 

A Martongazdánál a temető üzemeltetés a legnagyobb tétel (1,579 millió Ft), a másik része a használt járműveink eladásából keletkező bevétel volt, (régi busz, 1 ágdaráló, 1 régi kistraktor, összesen 1,391 millió Ft értékben), valamint zöldhulladék elszállítás és buszjegy eladás kapcsán keletkező bevételből adódott. A MartonKult esetében az óvoda múzeum jegybevételeiből, könyvtári beiratkozásból és a fénymásolási szolgáltatásból származott bevétel.

 

ÖSSZEGZÉS

 

 

Készítettem egy kimutatást az elmúlt évek számviteli eredményeinek összehasonlításában az MartonGazda és MartonSport, valamint az MVK cégek tekintetében (lásd alábbi táblázat).  

 

 

 

Ami még bizonyossággal állítható, hogy minden évben - bármilyen körültekintően is tervezünk - előfordulnak nem várható kiadások, új feladatok, aminek ellátásához legtöbb esetben forrás is szükséges. Ha az ilyen helyzeteket is kezelni szeretnénk, akkor továbbra is a külső források, vállalkozási bevételek erősítése, növelése révén remélhetünk fedezetet. Ennek a korlátja azonban a rendelkezésre álló kapacitás, ami a közfeladat ellátás sérüléséhez nem vezethet. Ez egy érzékeny egyensúly, amit folyamatosan mérlegelni kell.

 

Ha az idei évben is sikerül a kiadásokat a tervezett mértéken tartani, és a vállalkozási bevételeket is szerezni, csak akkor reménykedhetünk hasonló eredmény elérésében.

 

A fenti táblázat alapján kijelenthető, hogy a kihívások ellenére a 2021-es év volt az eddigi legjobb pénzügyi éve az önkormányzati cég(ek)nek.

 

/ckeditor/kcfinder/upload/files/09_ET_20220426_MVK_besz%C3%A1mol%C3%B3_1mell%C3%A9klet4.pdf