Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

101/2022. (4. 26.) mezőőri beszámoló elfogadásáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

101/2022. (VI.26.) határozata

mezőőri beszámoló elfogadásáról

 

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a mezőőri feladatok 2021. évi ellátásáról szóló beszámolót a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

 

 

101/2022. (IV.26.) határozat melléklete:

 

BESZÁMOLÓ

a 2021-es évben végzett martonvásári mezőőri tevékenységről

 

A 2021-es mezőőri tevékenység a korábbi évekhez hasonlóan Martonvásár kül- és belterületein (32,15 km2; 3215 ha) végzett feladataimat foglalta magába, sikerekkel és néha kudarcokkal is.

A személyem, illetve a szolgálati autó állandó jelenléte tapasztalatom szerint jelentősen visszaszorította az emberek illegális szemétlerakó tevékenységét, a korábbi években gyakrabban tapasztalt falopásokat. A nap szinte minden időszakában (hajnal, reggel, délután, éjjel) igyekeztem változatosan jelen lenni a területen: gyalog, kutyával, lóháton, szolgálati járművel egyaránt. Bár sok egyéb feladatot kaptam a mezőőri tevékenységemen kívül, mint például belterületek állapotának ellenőrzése, műszaki osztály dolgozóinak helyszínelés esetén való elkísérése, pénzügyesek terepmunkáján való jelenlét, Covid járvánnyal kapcsolatos feladatok, lakossági szemétgyűjtő akció szervezés, stb. próbáltam minél többet a külterületeken tartózkodni, a rendszeres jelenlétet biztosítani. Néha indokolt esetben igazoltattam gyalogosokat, illetve autósokat, átvizsgálva a gépkocsijukat.

Az, hogy stabilizálni, illetve lassan javulni látszik a külterületek állapota, annak is köszönhető, hogy személyesen, illetve a MVK Kft. dolgozóival karöltve igyekeztünk minden szemetet begyűjteni, és a biztosított szelektív szemétgyűjtőkben elhelyezni. A földtulajdonosokkal, illetve cégekkel a folyamatos kapcsolattartás egyre eredményesebb volt, tanácsaimat, észrevételeimet kezdem viszontlátni.

A minden évben esedékes tavaszi nagytakarítás ebben az évben is nagy jelentőséggel bírt, kértük és felszólítottuk a szomszédos települések önkormányzatait, hogy vegyenek részt ebben a tevékenységben, ugyanis a közigazgatási határok hozzájuk tartozó része elhanyagolt, szemetes. Felvettem telefonon a kapcsolatot a baracskai jegyző asszonnyal és több alkalommal is kértem, hogy szólítsa fel a földtulajdonosokat az együttműködésre ez ügyben. Többszöri megkeresés után a KEVE Zrt. bevonásával sikerült kitakarítani a területet. Ennek a településhatárnak a Martonvásár felöli része rendszeres és következetes karbantartás következményeként jó állapotban van, de sajnos folyamatos jelenlétet igényel. Évente 10-12 alkalommal végzünk a Martongazda bevonásával szemétszedési, takarítási akciót.

A másik, településhatáron levő terület a Ráckeresztúrral szomszédos dűlőút. Ezen a területen hasonló a helyzet, mint a korábban leírt baracskai esetben: a mi oldalunkon rend van a rendszeres takarítás következtében, míg a túloldalon gyakran ott marad az illegálisan kihelyezett szemét. Itt is legalább 6-8 alkalommal végeztünk nagyobb, illetve heti rendszerességgel kisebb takarítást.

A Magyar Közút Kezelővel a tavalyi év során is szoros munkakapcsolatom volt, és több alkalommal velük is sikerült közös szemétszedési, takarítási akciót szervezni. Az MKK 6-8 dolgozóval és szállító eszközeivel, továbbá a Martongazda 2-4 alkalmazottja vett részt a közös munkában. A Martonvásár közigazgatási területét átszelő 7 km hosszúságú 70-es főúton az én észlelésem és bejelentésem (az ügyeletes diszpécser felé) alapján többször is összeszedték az illegálisan kirakott hulladékot.

Rendszeres járőrőzéssel, jelenléttel igyekszem azért ezeket a területeket felügyelni, bevonva időnként lovas polgárőr társaimat is. Ezen járőrőzések főleg hétvégén voltak gyakoriak, melyek során 3-4 óra alatt 15-20 km-nyi szakaszt is bejártunk 3-4 lóval, főleg azon területeket, amelyek autóval nehezebben megközelíthetők. A rendőrség járőreivel és a közterület-felügyelővel is jó a kapcsolatom, kölcsönösen segítjük egymás munkáját, folyamatos egyeztetést végzünk, információ cserével, közös fellépéssel igyekszünk minél eredményesebbek lenni. Tehát tavaly is jól működött és működik a Rendőrség – Polgárőrség – Közterület-felügyelet – Mezőőr tengely.

A határban történő vagyon elleni bűncselekmények száma is nagymértékben visszaszorult, az esetlegesen éjszakára kint maradt termények, bálák nem váltak a tolvajok martalékává. A gazdáknak fel szoktam ajánlani, hogy amennyiben a nap vége felé úgy látják, hogy a bebálázott terményeket azon a napon már nem tudják elvitetni, biztonságba helyezni, jelezzék felém, és én éjjel figyelemmel kísérem.

Beszámolómat a 2021-es évben történt fakitermelés témakörével folytatom. Mint minden évben, tavaly is engedélyezésre került fakitermelés, ezen időszakban három különböző területen. A folyamat úgy kezdődik, hogy pontos helyszíni leírást kapok a kijelölt, engedélyezett terület méretéről, helyéről, a munkafolyamat időtartamáról és azon személyek adatairól, akik jogosultak a tevékenységben részt venni. Külön figyelmet igényel ezen időszakban a terület folyamatos és rendszeres ellenőrzése, mivel a kitermelt fát csak a kitermelés végeztével szabad elszállítani a kitermelőknek az erdészet képviselőinek jelenlétében. Így a kivágott fa sokszor hetekig, hónapokig az erdőben marad viszonylag jól megközelíthető helyen, ami igen nagy kísértést jelent némelyeknek. Ezért aztán mindig nagy megnyugvással tölt el, ha minden rendben zajlik és elszállítják az utolsó kitermelt fát is. 

Hangsúlyozni szeretném, hogy a falopások mennyisége tovább csökkent az előző évekhez képest, annak is köszönhetően, hogy a tulajdonosokat évek óta arra bíztatom, hogy kérjenek engedélyt, és szánjanak időt, hogy maguk termeljék ki a kivágásra érett fákat.

A vadkárok mértéke nem mutatott változást tavaly sem az előző évekhez képest, ami annak is tulajdonítható, hogy a vadállomány stabil, illetve a vadásztársaságok is jó szakmai munkát végeznek.

Az utak állapota a korábbi évekhez képest végre látványosan javult. Régebben csak kevés tulajdonos foglakozott az utak javításával, karbantartásával, és leginkább csak sitt kategóriájú töltéseket végeztek, aztán évről-évre javult a helyzet, és azt tapasztalom, hogy jó minőségű utakon lehet most már biztonságosan közlekedni. Sárfelhordással kapcsolatosan igyekeztem az érintett traktorosokat figyelmeztetni mindegyre, hogy a lehetőségekhez mérten próbálják letakarítani a gépjárműveiket, mielőtt kijönnek a szilárd burkolatú utakra. Az is megállapítható, hogy ezen útjavításokat, karbantartásokat minden évben ugyanaz a 3-4 gazda végzi el. Az utakhoz kapcsolódó további téma viszont, ami évről-évre negatív irányban eszkalálódik, hogy ezen utak használói nemcsak a földtulajdonosok, hanem az egyre nagyobb számú mozogni-futni-kirándulni vágyó tömeg. A népesség növekedésével új jelenség körvonalazódik, a kutyasétáltatókat zavarják a futók, a vadászt mindenki, időnként aztán nagy a káosz, főleg hétvégén szép időben.

Korábbi évekhez képest kevesebb vándorméhész foglalt területet tavaly a területeinken, ezáltal a korábbi évek méhészetekkel és a vándor-méhészekkel kapcsolatos problémái mérséklődtek, így kisebb volt a feszültség a helyi, illetve a vándor-méhészek között.

Az Önkormányzat adóügyi, gyámügyi dolgozóit rendszeresen szoktam kiszállítani olyan helyszínekre, amik nehezen megközelíthetők (Orbán hegy, Kismarton, Erdőhát), vagy helyismeret hiányában fordulnak hozzám kérve a segítségemet.

 

Csiki Botond mezőőr

Martonvásár, 2022 április 8.