Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

102/2022. (4. 26.) a közterület-felügyelet munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról

 

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

102/2022. (IV.26.) határozata

a közterület-felügyelet munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról

 

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a közterület-felügyelet működéséről és végzett tevékenységéről szóló, 2021. május – 2022. áprilisa közötti időszakra vonatkozó éves beszámolóját a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

 

 

102/2022. (IV.26.) határozat melléklete:

 

BESZÁMOLÓ

a közterület-felügyelet Martonvásáron végzett tevékenységéről

a 2021. május – 2022. április időszakban

 

Martonvásár közigazgatási területén, gépjárművel, illetve szükség esetén gyalogosan végzek járőri tevékenységet. A munkám során, minden olyan szükséges felszerelés biztosított, ami a pontos és biztonságos munkához el engedhetetlen.

Vezetőim támogató bizalmát nap, mint nap érzem. Probléma esetén, azonnali segítséget kapok.

Folyamatos járőri tevékenységet folytatok a város területén. Szabálytalanság, vagy jogsértés esetén, a cselekmény súlyának megfelelő intézkedést alkalmazom. Folyamatosan biztosítom reggelente az iskolába, óvodába menők biztonságos átkelését a kritikusabb gyalogátkelőhelyeken. Egyik napon a Szent László – Jókai, másik napon a Budai – Rákóczi kereszteződésében teljesítek szolgálatot.

Napi szinten személyesen, vagy telefonon tájékoztatást adok a különböző problémákkal hozzám fordulóknak.

A településen tapasztalt események számát, és az elmúlt évek statisztikáit figyelembe véve, ez évben valamivel kevesebb intézkedést kellett foganatosítanom. Számottevően kevesebb a konfliktus az intézkedéseim alkalmával. A helyi lakosok túlnyomó többsége tudja és ismeri a helyi szabályokat. Nagyobb gond az ide látogató vendégekkel van, akik sokszor másképp értelmezik a KRESZ táblák jelentését.

Itt említem meg a Dózsa György – Kodály Zoltán utak kereszteződésében lévő busz parkolóban kialakult káoszt. Többször jeleztem, hogy a jelenlegi „P” betű és a kisbetűs 2x busz, kiegészítő tábla a jelenlegi formában semmit nem ér. A gépjármű vezetők csak a „P” táblát veszik észre és rögtön meg is állnak. Ilyenkor intézkedés, de a gépjármű vezetője sokszor nincs a helyszínen, úgy hogy a gépjármű továbbra is ott áll cédulával a szélvédőjén. És ezzel a buszparkolást még mindig nem oldottuk meg. A probléma ki küszöbölésére tettem javaslatot, miszerint „megállni tilos” tiltó és kivéve busz kiegészítő tábla kihelyezése, eléggé figyelemfelhívó lenne. Egy esetleges szabálysértési feljelentés esetén az eljáró szabálysértési hatóság is komolyabb szankciót szab ki. A jelenlegi állapotában naponta többször is cédulázok, vagy ha a gépjármű vezetője a helyszínen van, akkor felhívom a figyelmét a tábla hatályára. A későbbiekben, a jobb idők beköszöntével, a nagyobb létszámú látogatók miatt a jelenlegi formában, nem fogom tudni biztosítani a buszok zavartalan parkolását.

 

A korábban elrendelt polgármesteri utasításnak megfelelően, a folyamatos mozgó kamerás ellenőrzés is működik. Most, hogy újabb utcák kerültek egyirányúsításra, különösen jól jön egy elől hátul kamerával felszerelt gépjármű. Volt eset, amikor az ellenőrzés alá vont gépjármű tulajdonosa elhajtott a helyszínről. Ilyenkor a kamerák által rögzített eseményeket továbbítottam az illetékes szabálysértési hatósághoz, aki a felvételek alapján eljárt az ügyben.

Az ingatlan tulajdonosok hozzáállása a közterületek rendbe tartásával kapcsolatban, továbbra is pozitív. Persze egy-két kivétellel. Az elmúlt időszakban, az elhanyagolt ingatlanok tulajdonosai számára kihelyezett figyelem felhívó cédulák mára elérték céljukat, ami a mostani időszakra 23 db. Az ingatlanok előtti közterületek rendben tartása folyamatosan történik a tulajdonosok részéről. Az ingatlanok előtti közterületek ellenőrzése egész évben folyamatos munkát ad, mivel a füves területek nyírása mellett a járdák, árkok tisztántartásának az ellenőrzése is feladatként jelentkezik.

Az illegális tűzgyújtások, a bevezetett tilalom hatására, jelentősen csökkentek. Tűzgyújtási időpontokkal kapcsolatban sokan megkeresnek. Ez jó, mert legalább tájékozódnak és nem utolsó sorban, tudják, hogy be kell tartani a tűzgyújtási rendeletet. De itt is volt olyan eset, amikor a helyszínen kellett intézkednem.

Közterület, engedély nélküli használatával kapcsolatban a figyelmeztetésen kívül más intézkedési formát nem kellett alkalmaznom. A figyelmeztetés eléri a kívánt célt.

Az illegális falragaszokkal gyűlt meg a bajom, mert időszakosan, teleragasztják a település villanyoszlopait, közlekedési tábláit. Sajnos kitanultak, mert a kameráimon nem látszanak. A szabálysértési hatósággal egyeztetve, sajnos csak tettenérés esetén tudnak érdemben eljárni.

Járőrözéseim alkalmával, szabálytalan kutyasétáltatókkal szemben még nem kellett intézkedést kezdeményeznem. Az ide vonatkozó új rendeletünk, (mely a kutyapiszok felszedésére irányul) betartatására hívom fel az ebtartók figyelmét.

A kamion forgalommal kapcsolatban, folyamatosan közös ellenőrzéseket végzünk a rendőr kollégákkal. Az ellenőrzés alá vont kamionok 98%-ban engedéllyel hajtanak be, vagy haladnak át városunkon. Az ilyen közös alkalmakkor más egyéb szabálysértésekért a rendőrség jár el, amikért sok esetben ki is szabják a büntetést. Természetesen nem csak a kamionok ellenőrzésekor működünk együtt, hanem a mindennapok adta feladatok megoldásában is sok segítséget kapok a helyi rendőrség tagjaitól. Továbbra is jó a kapcsolatom a helyi körzeti megbízottal. Sokat végzünk közös járőrözést. A közös információ csere mindkettőnk számára hasznos.

Nagyon jó együttműködést sikerült kialakítani a helyi Polgárőrökkel, akik szintén nagyban segítik a munkámat. 

A város területén a parkolások hellyel-közzel rendben zajlanak. Kevesebb esetben kell intézkedést kezdeményeznem, akkor is túlnyomó részben nem Martoni lakosok a szabálytalankodók. Nagyon jó példa ez a MÁV parkolók, és azok közvetlen közelében szabálytalanul parkoló gépjármű tulajdonosok személyével kapcsolatban. Az igazoltatások alkalmával kiderül, hogy a szabályszegők túlnyomó része a környékbeli települések lakói.

Kirívóbb eset a péntek és a hétvégi, késő délutáni napokon, vagy az egyéb rendezvények alkalmával vannak.

Egyre több látogató keresi fel városunkat, akik tereket, parkokat, üzleteket, parkolókat vesznek igénybe az itt tartózkodásuk alatt. Ezek a látogatók által felkeresett helyek, folyamatos ellenőrzést igényelnek.

Minden városi rendezvényen részt veszek. Főleg rendészeti feladatokat látok el, de sokszor besegítek a parkoltatások szakszerű, gyors lebonyolításában is.

A kamera rendszer bevezetése óta folyamatos a kapcsolatom a Gárdonyi Rendőrség Igazgatásrendészeti osztályával. Ez sokszor a hétvégi, vagy a késő éjszakai időpontokban is történhet. Az új telepítéseknek köszönhetően, egyre nagyobb területeket tudok figyelemmel kísérni. Ennek ellenére a városban folyó folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően, szükséges lenne még a kamera rendszer további bővítése. Még legalább öt kamera pontot tudok megjelölni, ahol szükségét látom az új kamerák kihelyezésének.

Ifi park, játszóterek, kemence környéke, templomkert napi szinten adnak feladatot. Magukról megfeledkezett fiatalok helyes útba igazítása, vagy éppen az indulataik csillapítása szokott történni az ellenőrzéseim alkalmával.

Délutánonként, vagy hétvégeken, lovas járőr szolgálaton veszek részt a helyi lovas polgárőrség tagjaival is. Ellenőrzéseinket főleg a peremkerületeken végezzük.

 

A keddi napokon közös járőrözést végzek a műszakis és a mezőőr kollégákkal. A közös járőrözések alkalmat adnak a pontosabb információ áramlásról egy - egy dologgal kapcsolatban.

2021 május hónaptól, 2022 április hónapig bezárólag, a munkám során, közel 150 darab figyelmeztető cédulát osztottam ki. Több olyan eset történt, ahol a cselekmény súlya a figyelmeztetés szintjét érte el. Ezek közt a szabálytalanságok közt szerepel többek közt a közösségi együttélés szabályainak a megsértése is.

Helyszíni bírság kiszabását 25 esetben alkalmaztam, összesen 430.000 ezer Ft összegben. Ezek felbontásban: Kamion vezetőjével szemben, 2 esetben intézkedtem, összesen 20.000 Ft összegben. Megállni tilosban elkövetett szabálysértés 13 eset, 130.000 Ft összegben. Gépjárművel járdán való parkolás 4 esetben, 60.000 Ft összegben. Rokkant parkoló jogszerűtlen használata miatt, 4 eset, 200.000 Ft összegben. Zöldterületen való parkolás, 2 esetben, 20.000 Ft összegben.

Szabálysértési feljelentést 8 esetben alkalmaztam az illetékes hatóságok felé.

Szabálysértési bírság végrehajtását 3 esetben kértem az illetékes rendőrkapitányságtól.

 

Közterületen, engedély nélkül parkoló gépjármű tulajdonosa felé 5 esetben küldtem felszólító levelet, 3 esetben történt szabálytalanul parkoló gépjármű, elszállítása a város közigazgatási területéről.

A Gárdonyi RK részére, kamera felvételek kiadása 9 esetben történt.

 

És újra megemlítem, mert még mindig aktuális, hogy nem könnyű feladat a közterületeken emberektől megkövetelni a szabályok be tartatását, akik személyes szabadságuk korlátozására hivatkozva, különböző viselkedési formákkal nyilvánítják ki nem tetszésüket. Teszik ezt úgy, hogy nincsenek tisztában a közterület-felügyelet jogállásával kapcsolatban.

Munkám során, folyamatosan értekezem, tájékoztatom Gucsek István Alpolgármester Urat a várost érintő általános problémákról, feladatokról, észrevételekről. 

 

 

Kérem beszámolóm szíves elfogadását.

 

Martonvásár, 2022. április

 

                                                                                                                     Tóth Tibor

                                                                                                             közterület-felügyelő