Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

76/2022. (4. 12.) a Martonvásár, belterület 498/72 helyrajzi számú ingatlan tekintetében az Önkormányzatot megillető elővásárlási jogról szóló nyilatkozattételről

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

76/2022. (IV.12.) határozata

a Martonvásár, belterület 498/72 helyrajzi számú ingatlan tekintetében

az Önkormányzatot megillető elővásárlási jogról szóló nyilatkozattételről

 

  1. Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testülete – az Orbán Róbert, mint kizárólagos tulajdonos nyilatkozattételre történő felhívására, a 2022. március 10. napján kelt, jelen határozat mellékletét képező adásvételi szerződésben (a továbbiakban: Szerződés) foglaltakat megismerve – a Martonvásár, belterület 498/72 helyrajzi számú, kivett út megnevezésű ingatlan (a továbbiakban: Ingatlan) adásvételével kapcsolatban az Önkormányzatot megillető elővásárlási jog jogosultjaként úgy határoz, hogy az elővásárlási joggal élni kíván, és megvásárolja az Ingatlant 1 500 000 Ft-os vételáron a Szerződésben foglalt feltételek szerint.
  2. A Képviselő-testület az Ingatlan megvásárlásának fedezetét az önkormányzat 2022. évi költségvetésének fejlesztési célú céltartaléka terhére biztosítja.
  3. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az 1. pontban foglaltaknak megfelelően az elővásárlási jog gyakorlásával kapcsolatos eljárásra, a szükséges jognyilatkozatokat megtételére a jogérvényesítés érdekében.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: 2022. április 15.

 

/ckeditor/kcfinder/upload/files/04_ET_20220322_el%C5%91v%C3%A1s%C3%A1rl%C3%A1s_v%C3%A1s%C3%A1rl%C3%A1s_mell%C3%A9klet.pdf