Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

320/2020. (11. 24.) a helyi tömegközlekedés ellátásáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva

Martonvásár Város Polgármestere

320/2020. (XI.24.) határozata

a helyi tömegközlekedés ellátásáról

 

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében – a katasztrófavédelemmel és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben – eljárva Martonvásár Város Polgármestereként - Martonvásár Város Önkormányzatának az autóbusszal végzett helyi tömegközlekedés üzemeltetésére és támogatására 2021. január 1. napi hatállyal - a közvetkezőket határozom meg:

1.) Az önkormányzat a helyi autóbusz közlekedést 2021. január 1-től 2021. december 31-ig fenntartja.

2.) A szolgáltató részére, a meghatározott menetrend alapján legfeljebb a 2020. évi költségvetésben e célra tervezett összegnek megfelelő mértékű támogatást ad át, melyet az önkormányzat 2021. évi költségvetésében biztosít.

3.) A város közigazgatási területén a helyi menetrend szerinti autóbusz közlekedés díját a 2020. évihez képest 2021. évben nem módosítja.

4.) A gyermekek és fiatalok utaztatása céljából a köznevelési és szociális intézmények (amennyiben az utazók legalább 80 %-a 18 év alatti), a civil szervezetek, az utánpótlás-nevelés utaztatása céljából a sportegyesületek, továbbá saját célú használatra az önkormányzat és a többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok által rendelt különjárat igénybevételekor fizetendő szolgáltatás díját a 2020. évihez képest 2021. évben nem módosítja.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: Tóth Balázs, ügyvezető (Martonvásár Np. Kft.)

A határozat végrehajtásának határideje: 2021.12.31.

 

Martonvásár, 2020. november 24.

 

                                                                                                          Dr. Szabó Tibor

                                                                                                            polgármester